22 Mart 2017 - Çarşamba

Eğitim: Vergide Güncel Gelişmeler (Teşvikler, İndirimler, Muafiyet ve İstisnalar, Kaçırılmayacak Fırsatlar)

İstanbul
Eğitim: Vergide Güncel Gelişmeler (Teşvikler, İndirimler, Muafiyet ve İstisnalar, Kaçırılmayacak Fırsatlar)

Etkinlik Detayları

Eğitim Hizmetlerimiz

Kurumların, yeni işe alımlarda özellikle vergi/muhasebe ve finans alanında çalışmak üzere istihdam ettikleri personelin mali/vergisel yönden eğitim/bilgilendirme ihtiyacı doğması ya da mevcut personelin değişen mali/vergi mevzuatı ve uygulamalarını günlük iş temposu içerisinde düzenli olarak takip edebilmelerinin mümkün oamaması nedeniyle bu alanda ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik olarak vergi eğitimi hizmeti sunmaktayız. Ayrıca yurt dışı firma/misyon ve STK’ların Türkiye’de görevlendirdiği uzman/yönetici kişilerin de Türk Mali Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyoruz. Vergi eğitimlerimiz, talep edilen eğitim konularının yanında verimli olması amacıyla kuruma özgü spesifik konuları da kapsayacak şekilde müşteriye özel sunulabilmektedir. Bu uygulama da eğitimlerin interaktif bir şekilde yürütülmesini ve verimli olmasını sağlamaktadır. Eğitim hizmetlerimiz özet olarak aşağıdaki alanlarda sunulmaktadır:

 Temel Vergi Kanunları Eğitimi (Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi, Gelir Vergisi, Özel Tüketim Vergisi)
 Temel muhasebe eğitimi
 Temel ve ileri düzey vergi uygulamaları eğitimi
 Maliyet Muhasebesi Eğitimleri
 Yeni Başlayanlar İçin Serisi (Maliye, Vergi, Muhasebe)
 Vergisel Kolaylıklar (İndirimler, İstisnalar, Muafiyetler)
 Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyonun Maliyesi
 İnşaat, Gayrimenkul Vergilendirme, Özellikli Durumlar Eğitimi
 Yurt Dışı İnşaat İşlerinde Vergilendirme Eğitimi
 Mali İşler Yöneticileri İçin Güncel Mali Gelişmeler
 Üst Düzey Yöneticiler İçin Maliye Uygulamaları (CEO Club)
 KDV Uygulamaları ve KDV İade Eğitimleri
 Elektronik Uygulamalar ve Güncel Gelişmeler (E-fatura, e-defter, e-arşiv, e-tebligat)
 Yurtdışına Yapılan Ödemeler ile Yurtdışından Alınan Hizmetlerin Vergilendirilmesi Eğitimleri
 Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi
 Kurumlar Vergisi Hesaplamaları ve Örnek Uygulamalar Eğitimi
 Vergide Güncel Gelişmeler Eğitimi (Teşvikler, Kaçırılmayacak Fırsatlar)
 Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarına Yönelik Eğitim

22 Mart 2017 Çarşamba 09:30

22 Mart 2017 Çarşamba 14:00


Renaissance Polat Otel, Barbaros Bulvarı No: 145, Balmumcu, Beşiktaş, İstanbul, Beşiktaş, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Yorumlar