05 Aralık 2023 - Salı

TECHNOTRIANGLE

İstanbul, Beşiktaş
TECHNOTRIANGLE

Etkinlik Detayları

Görsel Kayıtlarına İlişkin Aydınlatma Metni

Sisal Technology Yazılım Anonim Şirketi (“Sisal Technology Türkiye”), şirket ile olan ilişkiniz kapsamında görsel kayıtlarınıza (fotoğraflar veya video kayıtları gibi) ilişkin kişisel verilerinizi işlemektedir. İşbu aydınlatma metni, görsel kayıtlarınıza ilişkin kişisel verilerinizi nasıl topladığımız ve kullandığımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca sahip olduğunuz haklar hakkında size bilgi sağlamaktadır.

Sisal Technology Türkiye; tarafınızca paylaşılan veya şirket içi veya şirket dışı iletişimler amacıyla şirket tarafından çekilen veya şirket içi veya şirket dışı etkinliklerde çekilen fotoğraflarınızı ve/veya videolarınızı toplamaktadır.

İşleme amaçları. Kanun’a uygun olarak, görsel kayıtlarınıza (fotoğraflar veya video kayıtlarnız) ilişkin kişisel verilerinizi, Sisal grubunun kurumsal websitesi olan www.sisal.com, kurumsal LinkedIn profili, ve intranet sistemi üzerinde yayımlanma dâhil şirket içi ve şirket dışında iletişim süreçlerinin Sisal grubu bünyesinde yürütülmesi amacıyla işlemekteyiz.

İşlemenin hukuki dayanağı. Görsel kayıtlarınıza dair kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar ile işlenmesi ve Türkiye dışına aktarılması açık rızanıza tabidir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılması. Görsel kayıtlarınıza dair kişisel verileriniz; (i) verilerinizin
Sisal grubu seviyesinde konsolide yönetimi, (ii) Sisal grubunun şirket içi ile şirket dışı iletişim faaliyetleri (Sisal grubunun kurumsal websitesi olan 
www.sisal.com, kurumsal LinkedIn profili, ve intranet sistemi üzerinde yayımlanma dâhil), ve (iii) küresel destek hizmetleri, barındırma (hosting) ve bilişim teknolojileri (IT) altyapısı da dahil olmak üzere teknik ve operasyonel süreçlerle ilgili destek hizmetlerinin Sisal grup şirketlerinden temin edilmesi amaçlarıyla, başta İtalya olmak üzere Türkiye dışında dünya çapındaki diğer ülkelerde bulunan diğer Sisal grup şirketlerine aktarılmaktadır.

Haklarınız. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek;

 2. İşlemeye ilişkin bilgi talep etmek;

 3. Verilerin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek;

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini talep etmek;

 6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek;

 7. Talebiniz üzerine kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesinin, verilerinizin

  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek;

 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize ortaya

  çıkan herhangi bir sonuca itiraz etmek; ve

 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini

  talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklara ilişkin taleplerinizi ve işbu aydınlatma metnine ilişkin sorularınızı ilgili mevzuat uyarınca info[email protected] adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

Saygılarımızla,

Sisal Technology Yazılım Anonim Şirketi

Privacy Notice for Visual Records
Sisal Technology Yazılım Anonim Şirketi (“Sisal Technology Turkey”) processes your personal data

on visual records (such as pictures or video recordings) within the scope of your relationship with the company. This privacy notice provides you with information as to how we collect

and use your personal data on visual records, and the rights you hold under the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“Law”).

Sisal Technology Turkey obtains your pictures and/or videos provided by you, or taken by the company for the purpose of internal and external communications or taken at internal or external events.

Purposes of processing. In compliance with the Law, we process your visual records (such as pictures or video recordings) for the purpose of conducting internal and external communication processes within the Sisal group, including publication on the Sisal group’s corporate website accessible at www.sisal.com, corporate LinkedIn profile, and intranet system.

Legal basis of processing. The processing of your personal data on visual records and their transfer outside Turkey for the purposes identified above is subject to your explicit consent.

Transfer of personal data abroad. Your personal data on visual records is transferred to other companies of the Sisal group located outside Turkey, primarily in Italy and in other countries worldwide, for the purpose of (i) consolidated management of data at Sisal group level, (ii) internal and
external communication activities of the Sisal group (including publication on the Sisal group’s corporate website accessible at 
www.sisal.com, corporate LinkedIn profile, and intranet system); and (iii) the procurement of support services from Sisal group companies regarding technical and operational processes, including global support services, hosting services and IT infrastructure.

Your rights. You have the following rights with regard to the processing of your personal data:

 1. To learn whether your personal data is being processed;

 2. To request information as to the processing;

 3. To learn the purposes for which the data is processed and whether the data is used in

  accordance with these purposes;

 4. To be informed of the third parties, in Turkey or abroad, to whom your personal data has been

  transferred;

 5. To request that your personal data be rectified if it is incomplete or inaccurate;

 6. To request that your personal data be deleted or destroyed;

 7. To request that the rectification, deletion or destruction of your personal data upon your request

  be notified to any third party to whom your data has been transferred;

 8. To object to any result to your detriment reached by the analysis of your personal data

  exclusively through automated means; and

 9. To request compensation for any damages incurred due to the unlawful processing of your

  personal data.

You can send your requests regarding the above listed rights and your questions regarding this privacy notice to info[email protected] in accordance with the applicable legislation. Your requests will be answered as soon as possible and within thirty days at the latest.

Kind regards,

Sisal Technology Yazılım Anonim Şirketi

Visual Records

Kişisel Verilerine/Görsel Kayıtlara İlişkin Açık Rıza Formu

Sisal Technology Yazılım Anonim Şirketi (“Sisal Technology Türkiye”) şirket ile olan ilişkiniz kapsamında görsel kayıtlarınıza (fotoğraflar veya video kayıtlar) ilişkin kişisel verilerinizi işlemektedir. Görsel kayıtlarınıza ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye Sisal Technology Türkiye Görsel Kayıtlar Aydınlatma Metni’nden (“Aydınlatma Metni”)

ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni’nde açıklanan ve aşağıda belirtilen kişisel veri aktarım ve işleme faaliyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca açık rızanıza tabidir. Rızanız isteğe bağlıdır. Rıza vermeme veya rızanızı geri almanın herhangi bir dezavantajı bulunmamaktadır. Rızanızı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır. Rızanın geri alınması, geri alma anına kadar rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka uygunluğunu etkilememektedir.

i. Görsel kayıtlarınıza dair kişisel verileriniz; (i) verilerinizin Sisal grubu seviyesinde konsolide yönetimi, (ii) Sisal grubunun şirket içi ile şirket dışı iletişim faaliyetleri (Sisal grubunun kurumsal websitesi olan www.sisal.com, kurumsal LinkedIn profili, ve intranet sistemi üzerinde yayımlanma dâhil), ve (iii) küresel destek hizmetleri, barındırma (hosting) ve bilişim teknolojileri (IT) altyapısı da dahil olmak üzere teknik ve operasyonel süreçlerle ilgili destek hizmetlerinin Sisal grup şirketlerinden temin edilmesi amaçlarıyla, başta İtalya olmak üzere Türkiye dışında dünya çapındaki diğer ülkelerde bulunan diğer Sisal grup şirketlerine aktarılacaktır.

Görsel kayıtlarıma ilişkin kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde aktarılmasına ve işlenmesine rıza gösteriyorum.

Explicit Consent Form for Personal Data/Visual Records

Sisal Technology Yazılım Anonim Şirketi (“Sisal Technology Turkey”) processes your personal data on visual records (pictures or video records) within the scope of your relationship with the
company. Detailed information on the processing of your personal data on visual records can be found in the Sisal Technology Turkey Privacy Notice for Visual Records (“
Privacy Notice”).

The following personal data transfer and processing activity described in the Privacy Notice is subject to your explicit consent in accordance with Law No. 6698 on the Protection of Personal Data. Your consent is voluntary. There are no disadvantages to withholding or withdrawing your consent. You have the right to revoke your consent at any time. Revocation of consent does not affect the lawfulness of the processing of your personal data performed on the basis of the consent up to the time of revocation.

i. Your visual records/photographs will be transferred to other companies of the Sisal group located outside Turkey, primarily in Italy and in other countries worldwide, for the purpose of (i) consolidated management of data at Sisal group level, (ii) internal and external communication activities of the Sisal group (including publication on the Sisal group’s corporate website accessible at www.sisal.com, corporate LinkedIn profile, and intranet system); and (iii) the procurement of support services from Sisal group companies regarding technical and operational processes, including global support services, hosting services and IT infrastructure.

I consent to the transfer and processing of my personal data on visual records as described above.

 Biletleme yapan kişiler yukarıdaki rıza metnini kabul etmiş sayılacaktır.

Sahne Alanlar

Ebru Canan Sokullu Yücel Batu Salman Gül Bulem Yılmaz Ümit Çakır Mert Karaosmanoğlu

05 Aralık 2023 Salı 16:00

05 Aralık 2023 Salı 18:00


Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş Yerleşkesi, Beşiktaş, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
İnovasyon Ve Yönetim Kulübü

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan İnovasyon ve Yönetim Kulübü, üniversitemizin farklı bölümlerinden bir araya gelen öğrenciler tarafından kurulmuş ve iş dünyasının deneyimli isimleri ile öğrencilerimizi bir araya getirerek başarı düzeyini arttırmayı amaçlayan, aynı zamanda da öğrencilerimizin gelecek hedeflerini çizmelerinde rol oynamak ve kişisel gelişimlerini arttırarak kariyer hedeflerinin temel basamaklarını oluşturmak için kurulmuş bir kulüptür.