20 Kasım 2014 - Perşembe

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Kocaeli, İzmit
Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Etkinlik Detayları

Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi; KOBİ’ler ve büyük şirketler için geliştirilmiş ve amacı Türk şirketlerinin inovasyon kabiliyetini ve Ar-Ge kapasitesini geliştirmek olan bir uygulama ve eğitim programıdır. Programın hedefinde rekabetçiliği arttırılmış, katma değerli projeler üretebilen ve her türlü inovasyona açık şirketler yaratmak vardır. İnsanlık tarihi boyunca sadece “icat” edebilen milletler ayakta kalabilmişlerdir. Günümüz rekabet ortamında ise Ar-Ge yapanlar ve yok olanlar arasındaki sınır giderek belirginleşmektedir. Artık kapasitesi oranında ürün geliştirme çalışması yapmayan ya da mevcut yeteneklerini geliştirmeye çalışmayan her şirketin yaşama ömrü giderek kısalmaktadır. Bünyemizde yer alan şirketler kendilerine Ar-Ge gelişim yol haritası hazırlayabilecek ve bu yolla Ar-Ge ve İnovasyon kapasitelerini geliştirebilecek bir bakış açısına sahip olabileceklerdir.

Şirketler söz konusu eğitim ile ünlü eserlere imza atmış sanatçılar gibi hayalperest ve hayallerinin peşinden koşabilecek kadar cesarete sahip olacaklardır. Yeniliklerin mutlaka ticarileşebilir fikir ve ürünlere dönüşebilmesi oldukça önemlidir. Ticarileşemeyen her faaliyet şirketlere ciddi anlamda zaman ve para kaybına sebebiyet verecektir. Program kapsamında, katılımcı şirketlerin Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerini nasıl ticarileşebilir ürün ya da fikirlere dönüştürebilecekleri anlatılacaktır.

1. Gün Eğitim Konuları

 • Ar-Ge Kavramı
 • Hedeflerin Doğru Belirlenmesi ve Hedefe Uygun Ar-Ge Birimlerinin Oluşturulması
 • Ar-Ge Ekibinin ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Yönetilmesi
 • Ar-Ge Birimlerinin Şirket İçi Diğer Birimler ile Entegrasyonu
 • Ar-Ge Birimlerinin ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkinliği ve Sürdürülebilirliği

2. Gün Eğitim Konuları

 • Ar-Ge  ve inovasyon İlişkisi
 • İnovasyonun Sırrını Çözmek
 • Farklı Düşünüp Farklı Hareket Etmek
 • İnovasyon Teşhisi Büyüme Alanları ve Yeni Pazar Fırsatlarını Tanımlama
 • Fikirden Ticarileşmeye inovasyon Yol Haritası Oluşturma
 • “Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi” Eğitimi

 

Eğitimciler

1.Gün Dr. Sevgi Akgün

2.Gün Koray İnan

 

20 Kasım 2014 Perşembe 09:30

21 Kasım 2014 Cuma 17:30


Abigem Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası Binası, 41200 İzmit Merkez/Kocaeli (İzmit), İstanbul, İzmit, Kocaeli


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu