18 Şubat 2023 - Cumartesi

EXP-1 ONLİNE DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ (Canlı Yayın)

Online
3304,00 TRY
EXP-1 ONLİNE DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ (Canlı Yayın)

Etkinlik Detayları

ONLİNE DIŞ TİCARET UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Dış ticaret, şirketlerin ve Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için çok önemli bir konudur. Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışmayı hedefleyen profesyoneller, dış ticaret ve gümrük müşavirlik firmalarındaki pozisyonlara başvurmayı planlayanlar ile kendi işlerini uluslararası alana taşımak isteyen girişimcilere uygun güncel bir eğitim programıdır. Eğitimde katılımcılara uluslararası ticaretin tüm ayrıntıları güncel ve gerçek belgeler ile öğretilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Detayı:

 • Dış Ticarete Yön Veren Yerel Kuruluşlar
 • Satış Sözleşmeleri
 • Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri INCOTERMS 2020
 • Uluslararası Ödeme Şekilleri
  • Peşin Ödeme (Cash Advance)
  • Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
  • Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
  • Akreditif (Letter of Credit)
  • Banka Taahhütlü Ödeme (BPO)
  • Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
  • SWIFT NEDİR?
 • İhracatta Kullanılan Belgeler
  • Proforma Fatura
  • Çeki Listesi
  • Packing List
  • Türkçe Fatura
  • Commercial Invoice
  • Taşıma Belgeleri
  • Konşimento (Bill of Lading)
  • FIATA Taşıma belgeleri
  • Taşıma Senetleri
   • Havayolu Taşıma Senedi (Air Waybill)
   • Karayolu Taşıma Senedi (CMR – Waybill – Consignement note)
   • Demiryolu Taşıma Senedi (CIM – Railway – Consignement note)
  • Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
  • Özel Menşe Şahadetnamesi – Form A (GPS)
  • Dolaşım Belgeleri
   • Serbest Dolaşım Nedir?
   • ATR Belgesi
   • EUR1 Belgesi
  • Ekspertiz Raporu
  • Analiz Raporu
  • Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)
  • Sağlık Sertifikası (Health Certificate)
  • Mal Teslim Belgesi (Ordino)
  • Navlun Faturası
  • Özel Fatura
  • Isıl İşlem Belgesi (ISPM-15)
  • Diğer Bazı Belgeler
  • Sigorta Poliçesi
 • İhracat Mevzuatı
  • İhracı Yasak Olan Mallar
  • İhracı Ön İzne Bağlı Mallar
  • Kayda Bağlı İhracat
  • Kambiyo Mevzuatı (Son Yapılan Değişiklikler)
  • İhraç Malı Alıcısı Tarafından Geri Gönderildiğinde Yapılacak İşlemler
  • Konsinye İhracat
  • İthal Edilmiş Malların İhracı
  • Transit Ticaret Yoluyla İhracat
  • Bedelsiz İhracat
  • Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında İhracat
  • GTİP ve Armonize Sistem
  • Gümrükleme İşlemleri Hakkında Pratik Bilgiler
 • İhracatta Ek Maliyetler ve Fiyatlama
 • Dahilde İşleme Rejimi ve İzin Belgesi (DİİB)
  • Uygulama Esasları
  • Başvuru
  • Telafi Edici Vergi (TEV)
 • İhracat Kayıtlı Satış
  • Uygulama Esasları

Eğitim Süresi: 12 saat (Cumartesi, Pazar)

Eğitim Ücreti:  Erken Kayıt Dönemi (Şubat) 4110 TL 2800 TL (%18 KDV Hariç) - Erken Kayıt Dönemi (Mart) 4110 TL 3450 TL (%18 KDV Hariç)

Eğitim Tarihi: 18-19 Şubat 2023 Saat 9:00-16:00

Eğitimci: Gökhan EROL

A.Ü. İşletme Bölümü mezunu olan EROL, lojistik sektöründe başladığı iş hayatına, Evyap Holding, Ödül İlaç firmalarında devam etmiştir. 2002 yılından bu yana dış ticaret, hedef pazar analizi, uluslararası pazarlama ve devlet yardımları alanlarında sahip olduğu uzmanlığı, eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile sektördeki 29 yıllık tecrübesini paylaşmaktadır. Türkiye’nin bir çok ilinde 30 binin üzerinde nitelikli Dış Ticaret uzmanı yetiştirilmesine ve istihdamına destek verip, üniversitelerde konferans ve seminerlere katılmaktadır.

Danışmanlık faaliyetleri ile Kobi’leri uluslararası rekabet ve uluslararası ticarete hazırlamakta, kurumların genel olarak işletme ve özelde uluslararası ticaret / dış ticaret departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır.

“İçinden Dış Ticaret Geçen Sohbetler” adlı seminerler serisi ile deneyimlerini, üniversiteliler ve sektöre yeni girmiş dinleyicilerle paylaşmaktadır. 2010 yılında fikir babası ve koordinatörü olduğu “Dış Ticaret Perileri” projesi başarısıyla ses getirmiştir.

“Yatırımcılar İçin Yeni Teşvik Uygulamaları ve Yatırım Rehberi” isimli yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, İnovakademi ekibi olarak 2020 yılında kamuoyu ile paylaşacakları ortak kitap çalışmaları devam etmektedir. Halen İnovakademi başta olmak üzere birçok İhracatçı Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE projelerinde eğitim ve danışmanlıklar vermektedir. Muhtelif üniversitelerin davetlisi olarak çeşitli projelerde görev alma ve Hedef Pazar Analizi eğitimleri vermektedir.

18 Şubat 2023 Cumartesi 09:00

19 Şubat 2023 Pazar 16:00


Online Etkinlik - ZOOM

Etkinlik Organizasyonu