26 Şubat 2023 - Pazar

Eğiticinin Eğitimi

Online
Eğiticinin Eğitimi

Etkinlik Detayları

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

Bu sertifika programında katılımcıların, temel eğitim dinamiklerini kavramaları, interaktif ve çarpıcı bir eğitim programı oluşturmaları, farklı sunum teknikleri ile yaratıcılıklarını geliştirmelerinin yanı sıra; güncel iletişim tekniklerini kullanarak grup dinamiklerinin yönetmek, zor insanlarla başa çıkmak, ikna ve algı yönetimi becerilerini geliştirerek ‘yüksek performanslı eğitici’ olmaları hedeflenmektedir.

Hedef Yetkinlikler:

 • Yetişkin eğitiminin özelliklerini ve önemini anlamak, geliştirmek
 • Başarılı bir eğiticinin sahip olması gereken yetkinlikleri öğrenmek ve geliştirmek
 • Eğitimi etkili bir hale getirebilecek formatı ve eğitimde kullanılan görsel materyalleri kullanılan araçları tasarlayabilmek; etkin kullanmak
 • Eğitimde etkili sunumun temellerini anlamak, geliştirmek, rahat ve doğal olabilmek
 • Eğitim sunumunda ikna edici olmak, ilgi uyandırmak ve ilham vererek harekete geçirmek
 • Sistematik olmak ve duyguları da iletişime katmak, insan ilişkisi prensiplerini fark etmek
 • Eğitimi katılımcı bir yapıya çevirebilmenin yollarını anlamak ve geliştirmek

Eğitim İçeriği:

Yetişkin Eğitimi ve Kavramlar

 • İnsan psikolojisi ve davranış modelleri
 • Eğitimin özellikleri
 • Pedogoji & Androgoji  ve Yaşam boyu öğrenme
 • Sinergoji

Androgojik İlkeler Doğrultusunda eğitim

 • Öğrenme Amacı
 • Bireysel ve Ortamsal Farklılıklar
 • Temel Yetişkin Eğitimi İlkeleri
 • Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
 • Değişen öğrenme paradigmaları

Yetişkinlerde Öğrenme

 • Gereksinim duyma
 • İlgi (Dürtü), Davranış

Yetişkinlerin Öğrenim Stilleri

 • Uygulamacılar, Dinleyiciler, Kuramcılar, Deneyciler

Yüksek Performanslı Eğitici Olmak

 • Bir eğitmende kazanılması gereken özellikler
 • Eğiticilerin en sık karşılaştığı sorunlar
 • Eğitimde sunuş kaygısı ve önlemler
 • Eğitimci için zaman ve stres yönetimi
 • Eğitimci için zor katılımcı yönetimi
 • Geri bildirim sistematiğinin oluşturulması
 • Eğitici vizyonunun oluşturulması

Eğitimin 8 Aşamalı Planlanması ve Hazırlanması

 • Öncesinde, sırasında, sonrasında
 • Katılımcı analizi

Amaca Yönelik Eğitimin Hazırlanması

 • Yetenek kazandırma amaçlı
 • Bilgi verme amaçlı
 • Tutum değiştirme amaçlı

Eğitim İhtiyaç Analizi

 • Nasıl yapılır?
 • Kurum ve bireylere yönelik pre-testler
 • Odak Grup Çalışmaları, 3. göz çalışmaları, anketler

Sunum İçin Görsel Malzeme Tasarımı

 • Tasarım şeklinin ve renklerin seçimi
 • Yazı karakterlerinin ve boyutlarının seçimi
 • Resim, sembol özellikleri ve kullanımı
 • Animasyon, müzik ve klip kullanımı
 • Diyagram, grafik ve çizelge kullanımı
 • Görsel materyallerin amaca yönelik oluşturulması

Sunum Uygulamaları ve Teknikleri

 • Powerpoint, Prezi, Creaza, Online uygulamalar

Sunum Araçlarının Etkin Kullanım

 • Sabit tahtalar, Flipchart
 • Psiko-drama çalışmaları yönetimi
 • Panel, konferans, sempozyum, seminer, mülakat yönetimi özellikleri

Sunum Sırasındaki Aktiviteler

 • Tanışma oyunları, Buz kırıcılar
 • Mesaj odaklı aktiviteler
 • Drama çalışmaları, Küçük grup etkinlikleri
 • Hikayeler, örnek olaylar

Ortam Düzenleme, Teknik & Donanım  ve Hazırlıklar

 • Havalandırma, Sıcaklık, Işık
 • Ses düzeni, Ekipman düzeni, Gürültü
 • Program ve Katılımcı Sayısına Uygun Oturma Düzeni
 • U düzen, V düzen, Sınıf düzeni
 • Yuvarlak düzen, Tiyatro düzeni, Masa düzeni

Eğitmen İletişimi ve Topluluk Karşısında İletişim Yönetimi

 • İlk izlenim, uyum sağlama ve ilgi yaratma
 • Güçlü imaj, espri yeteneği ve renkli kişilik
 • Etkili konuşma ve hipnotik kelimeler
 • Proaktif dinleme
 • Algıların yönetimi ve ikna teknikleri
 • Beden dilini doğru kullanma; doğru okuma
 • Göz iletişimi, temas kurma, yönlendirme
 • Yüz ifadesi, mimikler ve ellerin kullanımı
 • Ses ve söz kullanımı; mizah, dil ve dil ötesi
 • Doğru nefes alma
 • Duygu ve davranış yönetimi
 • Sürecin yönetimi ve durumsal yönetim
 • Tartışma oluşturma ve yönetimi
 • Grup çalışmaları, uygulamalar ve sinerji oluşturma

Sorular ve Katılımı Sağlama

 • Soru sorma yaklaşımı
 • Soru sorma teknikleri ve uygulama
 • Sorulara cevap verme ve yönlendirme

Zor Katılımcıların Yönetimi

 • Çok konuşanlar, aralarında konuşanlar
 • Sürekli itiraz edenler
 • Şüpheci, Suskun, Şakacı katılımcı
 • Sürekli fısıldayan, konuşan katılımcı

Eğitim Sonrası Değerlendirme

 • Eğitimin, eğitmenin, program başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Eğitimin organizasyona katkısının değerlendirilmesi
 • Eğitimcinin kendisini değerlendirmesi
 • Eğitimin katılımcılara katkısının değerlendirmesi
 • Değerlendirme formları, anketler

Katılımcı Sunumları

 • Sunumların 10’ar dakikalık periyodlarda gerçekleştirilmesi
 • Sunumların video kaydı
 • Sunum değerlendirmeleri (Grup Çalışması)

Kimler Katılabilir?

Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim ücreti: 2.000 TL 

Eğitim Süresi : 48 Saat

Eğitim Tarihi ve Yeri : 26 ŞUBAT 2023 PAZAR - CANLI // Uzaktan Eğitim - Online Eğitim - Supervizyon Eğitimi

Bilgi ve Kayıt için; Santral : 0 850 399 90 98 - Whatsapp : 0 545 135 74 35 

Eğitim sonunda, Üniversite onaylı Katılım Sertifikası verilecektir.

Saygılarımızla

AkademikTALKS

26 Şubat 2023 Pazar 09:00

26 Şubat 2023 Pazar 09:30


Online Etkinlik - Akademi Talks - Online

Etkinlik Organizasyonu

Akademik TALKS - Uzmanlık Koleji
Akademik TALKS - Uzmanlık Koleji

Nitelikli Eğitim - Nitelikli İnsan