03 Haziran 2022 - Cuma

Uygulamalı Teknik Yetkinlik ve Akademi Yapılandırma Teorisi Eğitimi

Online
Uygulamalı Teknik Yetkinlik ve Akademi Yapılandırma Teorisi Eğitimi

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı Nedir?

Dijital dönüşümle birlikte, organizasyonlar gibi, yaptığımız işler ve bu işleri yaparken ihtiyacımız olan yetkinlikler de sürekli ve hızla değişiyor. Bu değişimi yakalamak, değişime uyum sağlamak ve başarılı iş sonuçları ortaya koyabilmek için bugün ve gelecekte ihtiyaç duyulan yetkinlik sisteminin temellerini atmak ve bu yetkinliklerin sistematik, sürdürülebilir şekilde gelişimini sağlayacak olan Akademi yapısının teorisini aktarmak amacıyla hazırladığımız Teknik Yetkinlik ve Akademi Yapılandırma Teorisi Eğitimini sizlerle paylaşmak isteriz.

Eğitim Programı

Tarih: 03-04 Haziran 2022

Saat: 10:00 – 16:00

Aktarım: Çevrim içi – Zoom Platformu

 

Neler Yapacağız?

2 gün sürecek eğitim 4 modül olarak tasarlanmıştır. Birinci günün sonunda katılımcılara uygulama ödevi verilecek, eğitimin ikinci gününde eğitmenlerin mentörlüğü eşliğinde öğrenme seansları gerçekleştirilecektir. Eğitim süresince katılımcılara teorik aktarımın yanı sıra farklı sektör ve iş gruplarından deneyim paylaşımı yapılacaktır.

 
  
 • Yetkinlik Modeli, Tanımı ve Çeşitleri
 • Yetkinliklerin Dünü, Bugünü ve Geleceği
 • “Beceri Geliştirme (Upskilling)”, “Yeni Beceri Kazanma (Reskilling)” Kavramları
 • Teknik Yetkinlik Çerçevesi ve Kullanım Alanları
 • Teknik Yetkinlik Belirleme
 • Teknik Yetkinlik Seviyelendirme
 • Seviyeler Arası Somut Geçişleri Tanımlama
 • Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
 

  
 • Teknik Yetkinlik Uygulamaları – Birbirimizden Öğrenme Seansı
 • Teknik Yetkinliklerin İK Uygulamaları ile Entegrasyonu
 • Teknik Yetkinliklerin Yönetimi
 • Akademilerin Varoluş Amacı ve Stratejik Yapılanması
 • İhtiyaç Analizi ve Öğrenme Yöntemleri
 • Öğrenme Süreç Tasarımı ve İK Entegrasyonu
 • İç Eğitmenlik ve Konu Uzmanlığı Süreci
 • Ölçme ve Değerlendirme (ROI)
 • Dijital ve Fiziki Alt Yapı

 

Nasıl Faydası Olacak?

Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Teknik Yetkinlik kavramı ve çerçevesi hakkında teorik bilgi edinmiş,
 • Teknik Yetkinliklerin kullanım alanları hakkında farklı bakış açıları geliştirmiş,
 • Çalıştığı alana, uzmanlığına uygun Teknik Yetkinlerinin bir kısmını belirlemiş ve seviyelendirmiş,
 • Akademinin var oluş amacını, eğitim birimlerinden ayrışma noktalarını kavramış,
 • Akademi yapısı ve temel taşları hakkında teorik bilgi edinmiş,
 • Kendi kurumundaki Teknik Yetkinlik Belirleme ve Akademi Kurulumu projelerinde görev alabilecek yetkinliklere sahip olacaklardır.

Kimler Katılmalı?

Teknik yetkinlik kavramına, yetkinliklerin sistematik ve sürdürülebilir gelişiminde önemli bir paya sahip Akademi yapısına ve işleyişine ilgi duyan, çalıştıkları kurumlarda bu tarz projelerde yer almayı planlayan tüm profesyoneller katılabilir.

Eğitmenler

Gökçe Dağlı – İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon Danışmanı

Kimya Mühendisidir.

Profesyonel yaşamına 2007 yılında tekstil sektöründe, boyahane üretim mühendisi olarak başlamış ve 2008 yılında sektör değiştirerek otomotiv yan sanayisinde proje mühendisliği ve kalite mühendisliği görevlerinde bulunmuştur. Bu süreçte, IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi iç denetçiliği olmak üzere, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, belgelendirme, OEM’lerde proje devreye alma gibi birçok farklı konuda çalışmıştır.

2011 yılında Tofaş Türk Otomobil fabrikasında çalışmaya başlamış, Boya Üretim Kalite bölümünde kalite mühendisliği ve liderliği, İnsan Kaynakları’na bağlı Tofaş Akademi’de de Tofaş ve tedarikçileri teknik gelişim uzmanlığı ve teknik gelişim danışmanlığı pozisyonlarında görev almıştır. Tofaş Akademi’deki görevi süresince teknik yetkinliklerin belirlenmesi, eğitim ihtiyaç analizi ve bu ihtiyaçlara uygun gelişim çözümlerinin ve okul yapılarının tasarlanması, şirket içi eğitmenlik ve konu uzmanlığı sürecinin kurgulanması ve geliştirilmesi üzerine çalışmıştır. Bu görevlere ilave olarak, Tofaş’ın değer zincirindeki yan sanayi şirketlerinin insan kaynakları, eğitim ve teknik gelişim süreçlerinin geliştirilmesinde etkin rol oynamış çeşitli gelişim programları tasarlamış ve Dünya Klasında Üretim (WCM) kapsamında çalışan gelişimi pillar ekibinde yer almıştır. 2018 yılı itibariyle de teknik danışmanlık rolü ile insan odaklı tasarım ve çeviklik eğitimleri almış, Tofaş içerisindeki hem mavi yakalı hem de beyaz yakalı tüm çalışanları kapsayacak okul yapılarını da (Satınalma Okulu, Ar-Ge Okulu, Endüstriyel Gelişim Okulu…) bu yaklaşım ile kurgulamış ve devreye almıştır.

2020 yılında Adisa ailesine katılarak uçtan uca Kurumsal Akademi yapılandırılması ve işletilmesi, çalışan bağlılığının İK süreçlerine entegrasyonu ve yetkinlik, organizasyonel yapılanma, iş değerleme ve yetenek yönetimi modelleri tasarımı gibi farklı süreçlerde çeşitli sektörlerdeki müşterilere danışmanlık yapmaya devam etmektedir.

Neslihan Karakurt– İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon Danışmanı

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun olmuş, 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı’nı tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine otomotiv sektöründe önemli bir yeri olan Ford Otosan’da Ürün Geliştirme Bölümü İnsan Kaynakları ekibinde başlamış, 2011-2013 yılları arasında bu birimin İnsan Kaynakları süreçlerinden sorumlu olarak çalışmıştır. Seçme ve Yerleştirme sürecinin yeniden yapılandırılması projesinde rol almış, süreçte yer alan Değerlendirme Merkezi uygulamalarında değerlendirici olarak görev yapmıştır. Ürün Geliştirme çalışanlarının teknik kariyer yolunu belirlemek amacıyla başlatılan Fonksiyonel ve Teknik Mükemmellik Modeli projesinde yer almıştır. Bunlara ek olarak bölümün Performans Yönetimi, Yetenek Yönetimi ve Çalışan Deneyimi kapsamındaki süreçlerini yürütmüştür.

2013-2016 yılları arasında kariyerine Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Akbank’ta İnsan Kaynakları Sistem Geliştirme Yönetici Yardımcısı olarak devam etmiştir. Bu süre boyunca İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmüş, Yetenek Yönetimi, Ödüllendirme Sistemleri, İşe Alım Süreci ve Çalışan Deneyimi konularında iyileştirme projelerinde yer almıştır. Bunlara ek olarak bankanın Çalışan Memnuniyeti Araştırması çalışmalarını yürütmüştür.

2017-2020 yılları arasında Türkiye'de araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olan TÜVTÜRK’te İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonunda İstanbul bölgesinin tüm İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetilmesinden sorumlu olmuştur. Mavi Yaka ve Beyaz Yaka İşe Alım Süreci, Yetenek Yönetimi, Performans Yönetimi, Eğitim İhtiyaç Analizi ve Gelişim Planlama konularında çalışmalar yapmıştır.

2021 yılında Adisa bünyesine katılan Neslihan Karakurt, Organizasyon Geliştirme ve Çalışan Deneyimi alanlarında çalışmaktadır.

www.adisa.com.tr

03 Haziran 2022 Cuma 10:00

04 Haziran 2022 Cumartesi 16:00


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Adisa
Adisa Organizatöre Sorunuz Mu Var?

2001 yılında, müşterilerimizin ağırlıklı olarak danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarına çözüm üretmek üzere, İstanbul Merkez ofisimizde “gerçek gelişim ve dönüşüm için” yolculuğumuz başladı. “Sahanın Gücü®”nden hareketle; Deneyim odaklı, Müşterimiz ile bütünleşen, Kalıcı çözümler üreten anlayışımızla, bütünsel yaklaşımlarla hizmetler sunan bir çözüm ortağı olarak, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını, iş dünyasındaki gelişmeleri, sektörel değişimleri yakından takip ederek, “sürekli gelişme”ye devam ediyoruz. Bugün, Çalışan Deneyimi ve Yönetimi, Liderlik ve Kişisel Gelişim, Organizasyon, Yönetim ve Kültür, Pazar ve Büyüme, Veri Analitiği ve Araştırma alanlarındaki beş farklı uzmanlık kategorisinde, ülkemizin çok değerli kurum ve kuruluşlarına danışmanlık, gelişim, eğitim ve araştırma faaliyetlerimizle “gelenekten geleceğe” yol alıyoruz. Sürekli öğrenmeye ve gelişime olan inancımızla, sizlerle buluşmak dileğimizle.