04 Ekim 2021 - Pazartesi

Kur’an ve Tefsir: Kur’an Kronolojisi ve Tefsir İlminin Doğuşu

Online
Kur’an ve Tefsir: Kur’an Kronolojisi ve Tefsir İlminin Doğuşu

Etkinlik Detayları

u seminerde Kur‘an’ın ele aldığı temel konuların tefsirlerdeki izahını karşılaştıracağız. Kur’an’ın nüzul ortamındaki anlamıyla sonraki dönemlerde değişen kontekst çerçevesinde yer alan yorumların tahlilini yaparak hem Kur’an hem de Tefsir ilminin mahiyeti hakkında konuşacağız. Özellikle önceki medeniyet ve kültürler bağlamında zikredilen ayetlerin tahlilini yaparken, Dinler Tarihi’nin verilerinden yaralanarak mukayeseli-eş zamanlı bir okuma gerçekleştirmeye çalışacağız. Böylelikle Kur’an’ın kıssalarındaki vermek istediği anlamı ve nüzul dönemindeki anlam havuzunu yeniden inşa etmeyi amaçlamaktayız. Seminerde belirlenen konularla sadece tarihi açıdan değil, günümüzde konuyla ilgilenenlerin zihinlerinde yer alan sorulara da temas etmeye çalışılacaktır.

36 Haftalık Tefsir Dersleri


1. Hafta - Kur’an ve Tefsir: Kur’an Kronolojisi ve Tefsir İlminin Doğuşu 

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:30

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:00


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

SOFOS Turizm Organizasyon
SOFOS Turizm Organizasyon Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Düşünmeye davet eden seminerler, ufuk açıcı seyahatler.

Yorumlar