21 Eylül 2021 - Salı

SİYASETTEN SANATA BÜYÜK DÖNÜŞÜM: 19. YÜZYILDA NELER OLDU?

Online
SİYASETTEN SANATA BÜYÜK DÖNÜŞÜM: 19. YÜZYILDA NELER OLDU?

Etkinlik Detayları

Bu seminerde sanat tarihini siyasal ve toplumsal-iktisadi tarihle beraber okuyacağız ve on dokuzuncu yüzyıl boyunca Avrupa'da değişen iktidar algılarının, toplumsal çatışmaların, gündelik yaşamın sanattaki değişim ve dönüşümlerle ilişkilerini ele alacağız. Neoklasik sütunların kıvrımlarında hem Fransız Devrimi öncesi iktidar anlayışlarının hem de Aydınlanma felsefesinin izlerini arayacağız, romantik sanatçıların eser verdikleri çatışmalı yıllarda seyahat edeceğiz, realistlerin ustalıkla anlattıkları 19. yüzyıl Avrupa toplumunun çelişkilerinden söz edeceğiz. Empresyonist sanatçıların deneyimleyip resmettikleri "yüzyıl sonu" atmosferinin toplumsal ve iktisadi tarihte neye tekabül ettiğine dair de sorular soracağız.

21 Eylül 2021 Salı 20:00

21 Eylül 2021 Salı 22:00


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

SOFOS Turizm Organizasyon
SOFOS Turizm Organizasyon Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Düşünmeye davet eden seminerler, ufuk açıcı seyahatler.

Yorumlar