19 Aralık 2020 - Cumartesi

AYDAN BAYIR İLE ÖZ-ŞEFKAT: KENDİNLE DOST OLMAK

Online
AYDAN BAYIR İLE ÖZ-ŞEFKAT: KENDİNLE DOST OLMAK

Etkinlik Detayları

Sevdiklerimizin zorlu deneyimlerine karşı kolaylıkla şefkat duyabiliyorken, benzer bir durum karşısında kendimize aynı sevecenliği gösteremeyebiliyoruz.  Peki mum dibine ışık verebilseydi nasıl olurdu?
Hata deneyimi, yetersizlik hissi veya zorlu durumlar karşısında kişinin kendisine karşı anlayış göstermesi manasına gelen öz-şefkat, öğrenebilebilir ve  geliştirilebilir duygusal yetkinliktir. Özellikle son yirmi yılda yapılan bilimsel çalışmalar kendisiyle dostça ve şefkatli bir diyalog geliştirebilen kimselerin endişe, depresyon, stres, kaygı seviyelerinin azaldığını; öte yandan mutluluk, özgüven, iyimserlik, şükran seviyelerinin arttığını ortaya koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında öz-şefkat, günlük yaşamda yanımızda taşıdığımız bir duygusal ilk yardım çantası olmasının yanı sıra,  profesyonel yaşamımızda performansımızın ve motivasyonumuzun artmasını sağlayan etkili bir yaklaşımdır.
Atölye kapsamında uygulayacağımız deneyimsel çalışmalar sayesinde şefkatin kendimizle ve çevremizle olan ilişkilerimizdeki rolünü tahlil etme, öz-şefkat kavramını yakından tanıma ve uygulama fırsatı yakalayacağız.
Atölye Lideri
Aydan Bayır, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okuduğu dönemde ve mezuniyetinin akabinde
çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Yüksek öğrenim hayatına İngiltere’de devam etti ve
pozitif psikoloji alanında uzmanlaştı. Ayrıca İsveç, Hollanda, İrlanda ve İngiltere'de şefkat
odaklı terapi(CFT), öz-şefkat (self-compassion), bilinçli farkındalık(mindfulness) üzerine
eğitimler aldı. Bunlardan başlıcaları; Mindful Self-Compassion Intensive Training
(Hollanda), Search Inside Yourself (İrlanda), Mindfulness in Organisations and Leadership
Teams (İngiltere), Introduction to Compassion Focused Therapy (İsveç), Clinical Skills /
Advanced Training of Compassion-Focused Therapy (İngiltere). Koç Üniversitesi'nde
öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan Aydan Bayır-Toper, aynı zamanda kurumsal eğitimler
vermektedir.

Atölye Hakkında

Zoom platformu üzerinden sunduğumuz online atölyemiz için kaydınızı yaptıktan sonra, etkinlik için bağlanacağınız link ve online deneyim hakkındaki faydalı ön bilgiler, etkinlikten 2 saat önce e-posta adresinize gönderilecektir.

19 Aralık 2020 Cumartesi 14:00

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:30


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Yorumlar