19 Eylül 2020 - Cumartesi

İş Güvenliği Temel Hukuk ve İş Hukuku Eğitim Programı

Online
İş Güvenliği Temel Hukuk ve İş Hukuku Eğitim Programı

Etkinlik Detayları

İş Güvenliği Temel Hukuk ve İş Hukuku Eğitim Programı

Eğitimin Amacı; İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülüklerinin ve Sorumluluklarını Değerlendirmesi, Emsal Yargıtay Kararları...

Eğitim İçeriği;

  • Özel Hukuk Sorumluluğu
  • Ceza Sorumluluğu
  • İsverenin Cezai Sorumluluğu
  • İşveren Vekilinin Cezai Sorumluluğu
  • İSG Profesyonellerinin Cezai Sorumluluğu
  • İdari Sorumluluk
  • Yargıtay Kararları

Kimler Katılabilir?

  • Bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes

Eğitim ücreti: 200 TL

Eğitim Süresi : 1 gün (Saat 19:00 - 23:00)

Eğitim Tarihi ve Yeri : 19 Eylül 2020 CUMARTESİ - CANLI // Uzaktan Eğitim - Online Eğitim - Supervizyon Eğitimi

Eğitmen : Arb. Av. Firuzan İNAN (Firuzan Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu Başkanı)

Kayıt ve Detaylı bilgi için; 0 531 263 03 16 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Eğitim sonunda, Katılım Belgesi verilecektir.

Saygılarımızla

Akademi Talks

Arb. Av. Firuzan İNAN Kimdir?

Arb. Av. Firuzan İNAN, Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Sağlık İşletmeciliği mezunudur. SSK’dan burslu olarak okumuş ve SSK Denizli Sigorta Müdürlüğünde; Avukat, 6183 Sayılı Kanun Uygulamasından Sorumlu Avukat,  İl Müdür Yardımcısı G.Y.,  Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğünde Avukat, Sigorta Primleri Daire Başkanlığında Şube Müdür V., SGK Başkan Danışmanı, SGK Hukuk Müşavir V., SSK Kalite Yönetim Temsilcisi, Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu, Eğitici ve İç Tetkikçi olarak görev yapmıştır. 2012 yılında SGK‘dan emekliye ayrılarak, halen serbest Avukatlık, Mobbing Analiz Uzmanı, İş  ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar konularında Bilirkişi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin  Yürütümüne ilişkin İşveren ve İşveren Vekili Eğitici, Arabulucu, İş Hukuku Konusunda Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır.

Çalışma hayatı içinde, Denizli Barosunun farklı komisyonları ile Denizli Mali Müşavirler Odasında görev almış ve ayrıca, e-Bildirge Projesi, Online Prim Tahsilat Projesi, Elektronik İşveren Bilgilendirme Sistemi Projesi, e-Borcu Yoktur Projesi, Otomatik İcra Tahsilat Projesi,  İş kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Tarifesinin AB Ekonomik Faaliyet Sınıflandırma Sistemine (NACE) Dönüşümü Projesi, SGK- İş Kur Ortak Çalışma Grubu, Bürokrasinin Azaltılması ve Belgelerin Birleştirilmesi Projesi, Kamu İhale Kurumu-SGK Ortak Çalışma Grubu, MASAK-SGK Çalışma Grubu, 5510 sayılı Kanun Tasarımı Yazım Komisyonu, 5510 sayılı Kanunun  İkincil Mevzuat Yönetmelikler ve Formlar Komisyonu, HUMOP-Hukuk Müşavirliği Otomasyon Projesi, e-bildirge-e- beyanname birleştirme projesi, e Devlet Projesi, e Arşiv Projesi gibi projelerin yürütme kurullarında çalışmıştır.

Ayrıca, 1994 ila 2002 yıllarında yapılan 6183 sayılı Kanun uygulaması, işveren mevzuatı, tahsis mevzuatı  ile ilgili Müdür yardımcıları eğitimlerinde eğitici ve kursiyer, 45. inci OQ Uluslararası Kalite Kongresi (Katılımcı),  KALDER Kalite Çemberleri Stant açımı ve konuşmacı, RETÜV (Kalite Yönetim Sistemi) Eğitimine Eğitici, PDR İnsan Kaynakları ve Yöneticinin Eğitim konulu eğitime iştirak,  Denizli, Aydın, Muğla, Gaziantep, Urfa, Hatay, İstanbul İli ve İlçelerinde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Mevzuatı konusunda halkı bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, Denizli’de açılan fuarlarda Denizli Sigorta Müdürlüğü olarak stant açımı ve Kurumun tanıtımı çalışmaları, Türk Tabipler Birliği ile ortaklaşa Denizli’de kurulu bulunan fabrikalarda iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku konusunda eğitim çalışmalarında eğitici, SSK Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü ile İskenderun Sigorta Müdürlüğü, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa Sigorta İl Müdürlükleri ve İzmir İnşaat Emlak Sigorta Müdürlüğünün Kuruluş İçi İç tetkiklerinde baş tetkikçi ve tetkikçi, 2004 ve 2005 yılları arasında Sigorta/Sigorta İl Müdürlüklerinin icra takip haciz ve satış servislerinin eğitimi, 2004 yılı taşra teşkilatının e-bildirge projesi ile ilgili olarak eğitimi, TİSK, İNTES, Mali Müşavirler Odası, Ticaret Odalarında ve yabancı ülkelerin temsilciklerinin e bildirge eğitimleri ve bilgilendirilmesi, 2005 yılı taşra teşkilatının ve odalar ile sendikaların e-borcu yoktur projesi hususunda eğitimi, 2005 yılı SSK Başkanlığı Teftiş Kurulu eğitim toplantısında konuşmacı, 2006 yılı şeflik sınavı unvan yükselme eğitiminde anayasa, kurum mevzuatı ve ilgili mevzuatlar ile 6183 sayılı Kanunun uygulanması konularında eğitici, Çeşitli gerek resmi gerek özel kurum ve kuruluşların işveren, sosyal güvenlik hukuku, e-bildirge, e-borcu yoktur  uygulamaları hususunda eğitim toplantılarında konuşmacı, eğitici, SGK  web sitesi ve Alo 170 ‘in Sorun cevaplayalım bölüm sorumlusu, Çeşitli televizyon programlarında konuşmacı, Düzenleyici Etki Analizi  konulu eğitime katılımcı, Eğiticilerin Eğitimi, Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi, eğitimlerine katılımcı ve sertifika sahibi, Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğu Güçlendirme Projesi kapsamında Kıdemli Uzmanlar EĞİTİMİ ve sertifika sahibi, TURMOB, İntes, TİSK, DİSK,TÜRK-İŞ, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Noterler Birliği, Ayakkabıcılar, Mobilyacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bakkallar ve Bayiler Odası…vs pek çok oda ve birlikte konuşmacı ve eğitimci, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının İşveren ve İşçilere Yüklediği Yükümlülükler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları Konulu Konferanslarda Konuşmacı ve Sertifika Programlarında Eğitici, gerek devlet gerekse özel şirketlerde iş, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik, mobbing ile şirket kurumsal kimliğinin oluşturulması ve süreç yapılandırılması konularında eğitici ve konuşmacı olarak görev yapmaktadır. 

Halen, Arabulucu, Bilirkişi ve  İş, Sosyal Güvenlik, Vergi Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Vakıf Hukuku ile İnşaat Hukuku konularında avukat ve danışman olarak çalışmaktadır.

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:00

19 Eylül 2020 Cumartesi 23:00


Online Etkinlik - Akademi Talks - Online

Etkinlik Organizasyonu

Yorumlar