,
01 Haziran 2020 - Pazartesi

SANAT, FELSEFE VE MIMARLIK: ÇAPRAZ OKUMALAR

Online
SANAT, FELSEFE VE MIMARLIK: ÇAPRAZ OKUMALAR

Etkinlik Detayları

SANAT, FELSEFE VE MİMARLIK: ÇAPRAZ OKUMALAR

 

Atölye Eğitmeni        : Oğuz Haşlakoğlu

Atölyenin Süresi      : 3 oturum

Atölyenin Tarihi        : 1-8-15 Haziran / 18:00 - 19:30

Bilet Ücreti                : 100 TL (3 oturum)

 

Açıklama

 

“Çapraz Okumalar”, her biri kendine özgü bir anlam evreni içeren sanat, felsefe ve mimarlık

alanlarını, karşılıklı ilişkilerinde, ortak yaratıcı kesişim noktalarına işaret edecek biçimde,

diyalektik iç içe okuma çabasıdır.

 

Seminerin amacı; ‘görünmeyen’ düşüncenin ‘görünür’ biçimle olan ilişkisinde ‘yapma’ ve

‘olma’ bağlamlarındaki yaratıcı rolünün ortaya koyulmasıdır.

 

Bu anlamda, gerek klasik sanat yapıtları gerekse bir bütün olarak modern sanat ve onun öncü

sanatçıları ve kurucularının yapıtları üzerinden, kavramsal izlekler oluşturulacaktır. Böylece

olası sanat, felsefe ve mimarlık arasındaki ortak alanların keşfiyle seminer; sanat ve tasarım

ilişkilerinin de yaratıcı ve yenilikçi boyutlarıyla anlaşılmaya çalışıldığı bir bağlama taşınacaktır.

 

Ele alınacak kimi yapıt/eser/ürünler:

 

Van Eyck, Arnolfi’nin Evliliği

Bruegel, Calvary Alayı

Velazquez, Nedimeler

Turner, Liman Çıkışı Buhar Gemisi

Manet, Kırda Piknik

Cézanne, Bahçıvan Vallier

Picasso, Avignonlu Kızlar,

Duchamp, Fountain (Çeşme)

Le Corbusier, Villa Savoy,

Frank Gehry, Bilbao Modern Sanat Müzesi

Rem Koolhaas, Casa da Musica

 

Program

1.Hafta: Klasik sanat yapıtlarında yaratıcı içerik (düşünce) ve biçim ilişkileri (örtlük)

2.Hafta: Modern sanat yapıtlarında içerik (düşünce) ve biçim ilişkileri (belirgin ve belirleyici)

3. Hafta: Sanat ve Mimarlıkta içerik/biçim ve sanat/tasarım ilişkileri

P.S. - Felsefe bizatihi değil, tüm haftaların altta yaan bağlayıcı düşünsel zemini olarak ele alınacaktır.

 

-----------------

Art, Philosophy and Architecture: Cross-readings

 

Trainer: Oğuz Haşlakoğlu

Duration: 3 sessions

Date: 1-8-15 June / 18:00 - 19:30

Fee: 100 TL (3 sessions)

 

Description:

 

"Cross-reading" is an effort to read the fields of art, philosophy and architecture, each containing a unique universe of meaning, in a dialectical way that points to common creative intersections in their mutual relations.

 

The aim of the seminar is to demonstrate the creative role of ‘invisible’ thinking in relation to ‘visible’ form in the contexts of ‘making’ and ‘becoming’. In this sense, we will build conceptual paths thorough both classical art works and modern art as a whole. Thus, with the discovery of possible common points between art, philosophy and architecture, the seminar will move into a context in which the relations between art and design will be analyzed in their creative and innovative dimensions.

 

Some work to be discussed:

 

Van Eyck, Arnolfini Portrait

Bruegel, The Procession to Calvary 

Velazguez, Las Meninas

Turner, Steamboat off a Harbour's Mouth

Manet, Lunchean on the Picnic

 Cezanne, The Gardener Vailler

Picasso, The Girls of Avignon

Duchamp, Fountain

Le Corbusier, Villa Savoy,

Frank Gehry, Bilbao Modern Art Museum

Rem Koolhaas, Casa da Musica

 

Program:

Week 1: Creative content (thought) and form relations (implicit) in classical works of Art Week

Week 2: Content (thought) and form relations in modern art works (distinctive and decisive)

Week 3: Content/form and art/design relationships in art and architecture

 

 

 

01 Haziran 2020 Pazartesi 18:00

01 Haziran 2020 Pazartesi 19:30


Online Etkinlik - The Circle Zoom

Etkinlik Organizasyonu

The Circle
The Circle Organizatöre Sorunuz Mu Var?

The Circle mimari odaklı bir kültür sanat ve araştırma platformudur. Multi-disipliner bir alan olan The Circle bir sergi mekanı, bir ortak çalışma alanı, bir yaratıcı atölye, bir akademik platform ve tiyatrodan dans ve konserlere kadar uzanan etkinlikler için bir sahne olarak tasarlandı. Mimariyi sosyolojiden felsefe ve tarihe kadar diğer akademik alanlarla ve çağdaş sanatın çeşitli dallarıyla buluşturmayı hedefleyen bu multi-disipliner platform Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti ve Yunus Tonkuş tarafından kuruldu.

Yorumlar