02 Mayıs 2020 - Cumartesi

Online Atölye: Nasıl Bir Şey Bu Performans Sanatı?

Online
Online Atölye: Nasıl Bir Şey Bu Performans Sanatı?

Etkinlik Detayları

“Nasıl Bir Şey Bu Performans Sanatı?” ile katılımcılar ritüellerden günümüze gündelikteki performe halleri, performans sanatının tarihi, performans sanatının barındırdığı türler ve bu türlerin analiz yöntemleri, bir performans inşa ederken dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olup, bedenin ve mekanın birbirini nasıl anlamlandırıp yapılandırdığı üzerine online olarak bedensel bir bellek araştırmasını deneyimleyeceklerdir.

1. Oturum: 2 Mayıs – 13.00-15.00

• Paganizm ve ritüel kavramlarının performe haline etkileri
• Hristiyanlığın ve müslümanlığın beden algısı üzerindeki etkileri
• Karnavalesk kavramı
• Beden-zihin ikilemi
• 20. yüzyılın ilk yarısının sosyokültürel yapısı hakkında bilgi verme
• 1960-1970 dönemleri toplumsal hareketlerin performans sanatına yansımaları
• Postyapının beden ve mekan algılaması üzerindeki etkileri
• Video art ve performans sanatı arasındaki etkileşim
• 1980’lerden itibaren Balkanlardaki toplumsal yapının performans sanatına etkileri ve Balkanlar’dan performans sanatı örnekleri
• Android beden kavramı ve performans sanatında örnekleri
• İzleyen-izlenilen ilişkisi
• 21. yy’da sosyal medyanın beden politikalarına etkileri
• Türkiye’de performans sanatı
• Disiplinlerarasılık kavramı

2. Oturum: 9 Mayıs – 13.00-15.00

• Pagan ritüelleri (ay dönümü, mevsim geçişi, kurban türleri), karnavallar, bale, opera, kabare, konser, kukla, klasik tiyatro, çağdaş tiyatro, dans tiyatrosu, modern dans, butoh, happening kavramlarını  örnekler yardımıyla tanımlama
• Performans sanatının sahne sanatlarından ayrımı
• Performans sanatının arşivlenmesi
• Performans sanatı ve koleksiyonerlik
• “Bir performans nasıl inşa edilir?” sorusundan hareketle katılımcılarla sanatçının kendi performans üretim metodu üzerinden yaratıcı süreç. Bilinç akışı, sembolizm, duyulararası iletişim egzersizleri ve beden hafızası katılımcılara performatif üretim süreçlerinde eşlik edecektir.

Yürütücü:

Performans sanatçısı, koreograf ve sanat yazarı Ayça Ceylan; dans, psikoloji, edebiyat ve teknoloji gibi disiplinleri bir arada kullanarak algılama süreçlerimiz hakkında mekana özgü deneyler üretmektedir. Deneylerinde bedenin ve mekanın birbirini nasıl inşa ettiği, benlik değiş tokuşları ve bunların hafızamızdaki onarım süreçlerine etkileri üzerine araştırmalar yapar. Araştırma süreci seyircinin ve performansçının değişebilir rol biçimlerini içeren performanslar ve atölyeler aracılığıyla yapılır. Ceylan, performanslarında ve atölyelerinde sanat alanları haricinde arketipsel hafızamızı etkileyecek kamusal alan, terkedilmiş alan ve antik kent gibi birçok alanı tercih eder. Ritüeller, sembolizm ve doğa ile senkronlanmak en büyük destekçilerindendir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra eğitim sürecine İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları Bölümü’nde devam etmektedir. Bölümünü “1990 yılından günümüze Türkiye’de performans sanatında kurumsal arşiv problemi” üzerine yazdığı tez ile bitirecektir. 2017 yılında kurulan bodyinperform’un kurucusu ve yaratıcı direktörüdür. Zorlu PSM, SALT Galata, STUDIO-X Istanbul, Contemporary Istanbul, Casa Dell Arte, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Patara Antik Kenti ve Soho House başta olmak üzere birçok alanda performanslar gerçekleştirmiş ve atölyeler düzenlemiştir. Duru, Reflect Studio gibi çeşitli markalarla performatif iş birlikleri gerçekleştirmiştir. Performans belgeleri çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır. Milliyet Sanat ve Sanatatak’ta sanat yazıları yazmaktadır. Ayça Ceylan, yerel kültür ve hafıza kavramlarını içeren performans serisi “come join us at Fragile City” ile 2020 yılında Ghana, Şili ve Hindistan’da konuk sanatçı programlarına davet edilmiştir.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 13:00

09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:00


Online Etkinlik - Skype

Etkinlik Organizasyonu

Üretimhane
Üretimhane Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Üretimhane; sanat, kültür, yaratıcılık, teknoloji ve mesleki gelişim ağırlıklı öğrenme programları tasarlayan, yaratıcı alanlarda üretilen fikir ve projeleri destekleyen bağımsız bir alandır. Geleneksel disiplin sınırlarını aşan, çoksesli, katılımcı bir platform olan Üretimhane; çeşitli atölyelere, eğitimlere, güncel ve kuramsal tartışmalara, söyleşilere, sergilere yer veriyor; bağımsız yaratıcılara çalışma ortamı sunuyor.

Yorumlar