,
21 Mart 2020 - Cumartesi

Nasıl Bir Şey Bu Performans Sanatı?

İstanbul
Nasıl Bir Şey Bu Performans Sanatı?

Etkinlik Detayları

 

Atölye Eğitmeni              : Ayça Ceylan

Atölyenin Tarihi              : 21-22 Mart

Atölyenin Süresi             : 2 gün, 13:00-16:00 

“Nasıl bir şey bu performans sanatı?” ile katılımcılar ritüellerden günümüze gündelikteki performe halleri, performans sanatının tarihi, performans sanatının barındırdığı türler ve bu türlerin analiz yöntemleri, bir performans inşa ederken dikkat etmemiz gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olup, bedenin ve mekanın birbirini nasıl anlamlandırıp yapılandırdığı üzerine bedensel bir bellek araştırmasını deneyimleyeceklerdir.

Atölyeye katılım için herhangi bir ön koşul aranmamaktadır. Katılımcılara atölye esnasında hareketlerini kısıtlamayan rahat kıyafetler tercih etmeleri önerilir.

1. Ders 

Paganizm ve ritüel kavramlarının performe haline etkileri

Hristiyanlığın ve müslümanlığın beden algısı üzerindeki etkileri

Karnavalesk kavramı

Beden-zihin ikilemi

1960-1970 dönemleri toplumsal hareketlerin performans sanatına yansımaları

Postyapının beden ve mekan algılaması üzerindeki etkileri

Video art ve performans sanatı arasındaki etkileşim

1980'lerden itibaren Balkanlardaki toplumsal yapının performans sanatına etkileri ve Balkanlar'dan performans sanatı örnekleri

Android beden kavramı ve performans sanatında örnekleri

İzleyen-izlenilen ilişkisi

Türkiye’de performans sanatı

Disiplinlerarasılık kavramı

 

2. Ders

Pagan ritüelleri (ay dönümü, mevsim geçişi, kurban türleri), karnavallar, bale, opera, kabare, konser, kukla, klasik tiyatro, çağdaş tiyatro, dans tiyatrosu, modern dans, butoh, happening kavramlarını  örnekler yardımıyla tanımlama

Performans sanatının sahne sanatlarından ayrımı

Performans sanatının arşivlenmesi

Performans sanatı ve koleksiyonerlik

Bir performans nasıl inşa edilir sorusundan hareketle katılımcılarla sanatçının kendi performans üretim metodu üzerinden yaratıcı süreç. Bilinç akışı, sembolizm, duyularası iletişim egzersizleri ve beden hafızası katılımcılara performatif üretim süreçlerinde eşlik edecektir.

 

Ayça Ceylan: 

Performans sanatçısı, koreograf ve sanat yazarı Ayça Ceylan; dans, psikoloji, edebiyat ve teknoloji gibi disiplinleri bir arada kullanarak algılama süreçlerimiz hakkında mekana özgü deneyler üretmektedir. Deneylerinde bedenin ve mekanın birbirini nasıl inşa ettiği, benlik değiş dokuşları ve bunların hafızamızdaki onarım süreçlerine etkileri üzerine araştırmalar yapar. Araştırma süreci seyircinin ve performansçının değişebilir rol biçimlerini içeren performanslar ve atölyeler aracılığıyla yapılır. Ceylan, performanslarında ve atölyelerinde sanat alanları haricinde arketipsel hafızamızı etkileyecek kamusal alan, terkedilmiş alan ve antik kent gibi birçok alanı tercih eder.  Ritueller, sembolizm ve doğa ile senkronlanmak en büyük destekçilerindendir. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra eğitim sürecine İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Sanatları Bölümü’nde devam etmektedir. Bölümünü “1990 yılından günümüze Türkiye’de performans sanatında kurumsal arşiv problemi” üzerine yazdığı tez ile bitirecektir. 2017 yılında kurulan bodyinperform’un kurucusu ve yaratıcı direktörüdür. Zorlu PSM, SALT Galata, STUDIO-X Istanbul, Contemporary Istanbul, Casa Dell Arte, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Patara Antik Kenti ve Soho House başta olmak üzere birçok alanda performanslar gerçekleştirmiş ve atölyeler düzenlemiştir. düzenlemiştir.Duru, Reflect Studio gibi çeşitli markalarla performatif iş birlikleri gerçekleştirmiştir. Performans belgeleri çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır.  Milliyet Sanat ve Sanatatak’da sanat yazıları yazmaktadır. Ayça Ceylan, yerel kültür ve hafıza kavramlarını içeren performans serisi “come join us at Fragile City” ile 2020 yılında Ghana, Şili ve Hindistan’da konuk sanatçı programlarına davet edilmiştir.

https://aycaceylan.wordpress.com/

21 Mart 2020 Cumartesi 13:00

The Circle, Tomtom Mahallesi, Tercüman Çk. No:16/1, 34433 Beyoğlu/İstanbul, Beyoğlu, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

The Circle
The Circle welcome@thecircle-o.com 02122927910

The Circle mimari odaklı bir kültür sanat ve araştırma platformudur. Multi-disipliner bir alan olan The Circle bir sergi mekanı, bir ortak çalışma alanı, bir yaratıcı atölye, bir akademik platform ve tiyatrodan dans ve konserlere kadar uzanan etkinlikler için bir sahne olarak tasarlandı. Mimariyi sosyolojiden felsefe ve tarihe kadar diğer akademik alanlarla ve çağdaş sanatın çeşitli dallarıyla buluşturmayı hedefleyen bu multi-disipliner platform Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti ve Yunus Tonkuş tarafından kuruldu.