26 Ocak 2020 - Pazar

Nilgün Serimoğlu ile Aile İçi İletişim Semineri

İstanbul
Nilgün Serimoğlu ile Aile İçi İletişim Semineri

Etkinlik Detayları

Aile İçi İletişim Semineri

Türk Opera Sanatçısı, Eğitimci ve Yazar Nilgün Serimoğlu, hafızalardan silinmeyecek bir seminer programı ile THINK House'da.

'Aile İçi İletişim' konusunun her yönü ile ele alınacağı bu programı kaçırmayın. (26 Ocak Pazar 14:00-19:00)

Ailedeki birey sayısına göre iletişim nasıl olmalı?

Aile içi iletişimde mekan paylaşımında nelere dikkat edilmeli?

Aile gelirinin adil kullanımı ne demektir?

Evde iş bölümü nasıl olmalı?

Aile bireylerinin farklılıkları iletişimi nasıl etkiler?

Aile içi çözüm odaklı iletişim nasıl olmalı?

Nilgün Serimoğlu 

Nilgün Serimoğlu 1984 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Opera Bölümü’ünü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak çalışmaya başladı. Aynı kurumda bazı önemli dramatik operaların başrollerini yurtiçinde ve dışında seslendirdi. Ayrıca bazı film ve dizilerde seslendirmeler yaptı. Carrahpaşa Tıp Fakültesinde Foniatri Bölümünde uzman olarak görev yaptı. Bazı televizyon kanallarında koordinatörlük ve sunuculuk yaptı. Halen bir televizyon kanalında kendi adı ile hazırlayıp sunduğu bir televizyon programı yayınlanmaktadır. “Akademi Türkiye” adlı yarışma programında eğitmenlik ve Jüri üyeliği yaptı. Bazı gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmaktadır. Bir tiyatro ödül komitesinde jüri üyeliği yapmaktadır. Yayınlanmış roman formunda bir kitabı vardır. Basım aşamasında olan iki romanı ve sunum teknikleri hakkında bir inceleme araştırma kitabı vardır.
Kurumlara, sanatçı, politikacı ve üst düzey yöneticilere, ses, diksiyon, topluluk karşısında konuşma, beden dili ve etkili sunum teknikleri eğitimleri vermektedir.
Halen İstanbul Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçı görevini sürdürmektedir.

Aile İçi İletişim Semineri İçerik:

İletişim gelişen toplumlarda en önemli araç olmaktan çıkıp amaç haline geldi. Bu konunun önemi anlaşıldıkça yöntemler, sistemler oluşturulması sonucunda iletişimin bir bilim dalı haline geldiği de söylenebilir.

Her şeyin bir kaynağı, bir özü olduğu düşünülünce iletişimin ilk tohumlarının çekirdek ailede elde edildiği sonucuna varırız. Yeni doğan canlı önce gereksinimlerine yönelik olarak yaşam dayanağını, kendi bedenini, yakın çevresindeki birey ve araçları tanır (anne memesi, biberon v.s.). Sonra temel gereksinimleri için alarm oluşturan davranışlar edinir( Acıkınca, altı kirlenince, gazı olunca  ağlama,  kucağa alınınca neşeli sesler çıkarma v.s.)

Giderek bebek bazı şeylerin ayrımına daha fazla varmaya başlar. Dış dünyayı tanımaya, davranış biçimlerini yorumlayıp sonuç çıkarmaya başlar. Bu evrede bir insanın genetik özellikleri dışında henüz boş olan kişisel dosyasına sonraki yıllarda silinmesi, değiştirilmesi zor olan bilgiler işlenir. Bu bilgilerin birçoğu sistemli eğitimlerle bile sonraki zaman parçalarında esnetilemez, kalıcı olur.  Bu nedenle aile içi iletişim her şeyden daha önemlidir. Doğuma “Big Bang” dersek, bir canlının evreni aileden başlayarak, ilk kuralların etken olduğu bir eğilimle genişler.

Ailedeki Birey Sayısına Göre İletişim

Eşler arası iletişim

Çocuklu ailelerde İletişim(Çok çocuklu, Tek çocuklu)

Evde aile büyüklerinin de yaşadığı geniş ailelerde iletişim

Yakın Akraba Evlilikleri

Evde engelli, hasta, bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu ailelerde iletişim

Eşlerden Birinin öldüğü ya da evi Terk ettiği Durumlarda, Boşanmış Ailelerde İletişim

Tek Ebeveynli Ailelerde İletişim

Yaşanan Mekânın Olanaklarının Uygun Paylaşımı

Ailede kimin kendine ait odası olmalıdır?

Ortak Alanların ve Ortak Aygıtların Kullanımı Nasıl Bir Düzende Olmalıdır? ( Tv, radyo, bilgisayar, müzik seti)

Banyo, Tuvalet, mutfak kullanımı

Eğer Ayarlanabiliyorsa Kalorifer ve klima ayarları Kime Göre Yapılmalı? 

Ailenin Gelir Düzeyi ve Gelirin Adil Kullanımı

Tek eşin çalıştığı Aileler

Her iki eşin çalıştığı aileler

Çoklu Gelire Sahip Aileler

Emekli, dul, yetim, engelli maaşıyla geçinen aileler

Düzenli Bir Geliri Olmayan Aileler

Evde İş Bölümü

İş Bölümünde Esas Olarak Göz Önüne Alınacak Unsurlar

Yaşa Göre

Yetkinliğe Göre (sağlık durumu, beceri durumu)

Çalışma ve Eve Başka Şekillerde Katkıda Bulunma Oranına Göre

Ailedeki Belirleyici Kişi Kimdir, Kim Olmalıdır?

En yaşlı kişi mi?

En Eğitimli Kişi mi?

En çok para kazanan kişi mi?

En çok yardıma, bakıma gereksinim duyan kişi mi?

En Baskın, Zorlayıcı Kişi mi?

Aile Bireylerinin Farklılıkları İletişimi Etkiler mi?

Farklı Kültürlerden Gelmek

Farklı İnanç Sistemlerine Dahil Olmak

Farklı Dilleri Konuşmak (Ortak dilin yeterli iletişim sağlayamaması)

Farklı Çevrelerden Gelmek

Farklı Eğitim Düzeylerine Sahip Olmak

Farklı ilgi Alanlarına Sahip Olmak (ortak noktalar oluşturulamayan ya da hoşgörü sınırlarını zorlayan, ailenin kaynaklarını tek taraflı tüketen ilgi alanları)

Eğlence Anlayışının Çok Farklı Olması

Bireylerin Diğerlerini Etkileyen Kötü Alışkanlıkları

Alkol, sigara, zararlı madde kullanımı

Kavgacı bir Karakter

Çok Yüksek Sesle Konuşmak

Büyüklere saygısız ve incitici Davranmak

Aile Bireylerine Sözlü Ya da Fiziksel Şiddet Uygulamak

Aile Bütçesini Diğerlerinin Zararına Kullanmak

Eve Giriş Çıkış Kurallarına Uymamak

İşbölümünde Üzerine Düşeni Yapmamak, Başkalarına Yük Olmak 

Aileye Yalan Söylemek, dürüst Olmamak

Başkalarının Fikirlerine Saygı Duymamak

Başkalarını Dinlemeden Önyargılarda Bulunmak

Ailede Kıyafet, Davranış, Konuşma Üslubu Denetimi

Evimizde de olsak her konuda sonsuz özgürlüğümüz yoktur.

Kirli, kokan veya adaba uymayan kıyafetler, beden temizliğine dikkat etmemek, banyo yapmamak

Diğerlerinin yanında geğirmek, gaz kaçırmak, boğaz temizlemek, diş karıştırmak, sümkürmek, burun karıştırmak

Gereksiz müstehcen Konuşmalar

Küfür etmek

Diğerlerini aşağılayan şakalar yapmak

Diğerlerini Beklemeden Yemeği Ortadan Yemek

Dedikodu Yapmak

Sunulan, emek verilen bir konuyu takdir etmeden kötülemek

Ayağını uygun olmayan yerlere kaldırıp dayamak

Yayılarak, başkalarını rahatsız ederek oturmak

Aile İçi Çözüm Odaklı İletişim

Ortak İlgi Alanları Yaratmak

Diğerlerinin İlgi Alanlarını Tanımaya, Öğrenmeye, Desteklemeye Çalışmak

Daha Fazla Birlikte Vakit Geçirmek

Paylaşımlarda Bencil Olmamak

İsteklerde Mantıklı Olmak, Başkalarının Haklarını Çiğnememek

Aileye Daha Fazla Zaman Ayırmak

Kırıcı, Suçlayıcı Eleştiriler Yapmamak

Değişmesini İstediğimiz Konuları İyi Şeyleri Göz ardı etmeden Dile Getirmek

Geçmişte Olan ve Artık Geçerliliğini Yitirmiş Konuları Sürekli Ortaya Koymamak

Aile Dışı Kimselerin Temelsiz Eleştirilerini İçeri Taşımamak

Gereksiz Kıyaslamalara Girmemek

Karşı Tarafı Sonuna Kadar Sözünü kesmeden Dinlemek,

 Eleştiriler Karşısında Sakin Kalmak

Aileye Yalan söylememek

Kanıtlayamayacağımız ithamlarda Bulunmamak

Önemli Aile Konularını her Bireyin uygun olduğu Zamanlarda Yapmak

Aileye yabancı üçüncü şahısların yanında yapılan konuşmalar

Yemek öncesi kan şekeri düşükken yapılan konuşmalar

Çok yorgunken yapılan konuşmalar

Ortada farklı bir problem varken, insanlar üzgünken yapılan konuşmalar genelde iyi sonuç vermez. Fiziksel ortamın rahatlığı artı bir avantaj sağlar

Önemli Konuşmalar yapmadan önce mutlaka söyleyeceklerini planlamak, doğru sözcükleri seçip, doğru bir tavır ve ses tonuyla söylemek. Kendi kendine bunun provasını yapmak.

Pişman olacağımız şeyler söylemek istemiyorsak. Konuşma ve davranışlarımıza bir öntasarım, bir denetleme getirmek zorundayız.

En Çok Şikâyet Edilen Konular

www.thinkhouseistanbul.com 

26 Ocak 2020 Pazar 14:00

26 Ocak 2020 Pazar 19:00


Think House Istanbul, THINK House, Üsküdar, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
THINK House Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Neden şehrin en renklisi? 1- THINK House Sahne: THINK House, 'SAHNE' bölümü ile sahne performansına yeni bir soluk getiriyor. THINK House Ekibi olarak, 'Kafka'nın Maymunu' adlı ilk oyunumuz ile kapalı gişe heyecanı yaşıyoruz. Ayrıca THINK Sahne'de Betül Arım'ı, performans sanatından ilham alan 'AMA' adlı oyunu izleyebilirsiniz. 2- THINKBIG Serisi Workshop (Atölye): Ana müfredatımızda yer alan düşünce atölyelerine 'THINKBIG Serisi' diyoruz. Bu çalışmaları, klasik atölye/workshop anlayışından çıkartarak, birer sosyo-gösteriye dönüştürüyoruz. Tümü Türkiye'de ilk kez yapılıyor. 3- THINK ACADEMY (Kurumsal Eğitimler): Yaratıcılık, yeni nesil liderlik, üretkenlik ve insan doğası konularında, sıra dışı programlarımız ile kurumsal eğitim dünyasında fark yaratıyoruz. 4- THINK Coworking: THINK House'un ilham veren ofisi, etkinlik zamanı dışında ortak çalışma alanına dönüşüyor. 5- Mekan Kiralama (THINK Sizin!): THINK House, eğitim, toplantı organizasyonları ya da yaratıcı workshopları için mekan arayan bireysel ya da kurumsal müşterilerine, mekan kiralamada en iyi alternatifi sunuyor. THINKBIG Detaylı Bilgi ve Görsel İçin: THINK House Pazarlama İletişimi TEL: 533 5829997  hello@thinkhouseistanbul.com

Yorumlar