12 Mayıs 2018 - Cumartesi

Öğrenci Kulüpleri Çalıştayı

İstanbul, Şişli
Öğrenci Kulüpleri Çalıştayı

Etkinlik Detayları

Öğrenci Kulüpleri Çalıştayı

Öğrenci kulüplerine özel kurumsallaşma programıdır. İki seanslık eğitim sonrasında beş seanslık uygulama ve mentorlük programı gerçekleştirilecektir. Yalnızca öğrenci kulüplerinde görevli olan öğrenciler ve bağlı bulundukları birimlerde çalışan üniversite personeli katılım gösterebilir.

Program

•Sosyal Liderlik (Gönüllük Esasına Dayalı Kulüp Liderliği - Eğitim)
•İletişim Becerileri (Eğitim)
•Kulüp Olmak (Eğitim + Uygulama)
   •Gönüllülük
   •Kulüp Ne Kazandırır?
   •İdari Yapı ve Plan
      •Vizyon, Misyon, Değerler
      •Organizasyon Şeması
      •Yönetim Kurulu ve Alt Birimler
      •Yıllık Plan
      •Stratejik Plan
   •İnsan Kaynakları Sistemi
      •Görev Tanımları, Gereklilikleri ve Dağılımı
      •Kulüp İçi Kariyer Planlama
      •Nitelikli Üye Havuzu Oluşturma
      •Üye Alım Kriterleri
      •Üye Mülakatları
      •Performans Değerleme Sistemi ve Transkript
      •Etkinlik Bazlı Görev Formu
   •Kurumsal Paydaşlar ve Sponsorluk
      •Kamu Kurumları, Odalar ve Birlikler
      •Sivil Toplum Kuruluşları
      •Ticari İşletmeler
      •Sponsorluk
   •Kulüp Tanıtımı •Kulüp Sunumu
      •Bir STK Olarak Kulüp Çalışmalarının Katkısı
      •Profesyonel Kariyer Açısından Kulüp Çalışmalarının Katkısı
   •360 Derece Etkinlik Planlama Rehberi
      •Anket
         •Anket Araçları
         •Anket Sonuçlarını Değerlendirme ve Veri Yorumlama
         •Bir Pazarlama Aracı Olarak Anket
      •Etkinlik Kararı ve Toplantı
         •Etkinlik Amacı
         •Etkinlik Hedefi
         •Etkinlik Tarihi
         •Etkinlik Bazlı Görev Dağılımı
         •Etkinlik Bazlı Görev Formu
         •Paydaş Sorumlulukları
      •Etkinlik Öncesi Yapılacaklar
         •İdari Eylem Planı
         •Pazarlama Planı
         •Kurumsal İletişim
      •Etkinlik Sonrası Yapılacaklar
         •Etkinlik Değerlendirme Toplantısı
         •360 Derece Etkinlik Raporu
         •Etkinlik Bazlı Performans Değerleme
         •Etkinlik Bazlı Transkript
         •Paydaş Raporları ve Teşekkür
         •Sık Yapılan Hatalar ve Sonuçları
   •Sunum (Takımların Sunumu)

Kulüp Yöneticileri Çalıştayı – Format

•Her bir öğrenci kulübünden yönetim ekibi (3-7 kişilik – tavsiye edilen 5 kişi) eğitim ve çalıştaya katılım sağlamalı.
•7 ya da 10 yuvarlak masanın bulunduğu bir eğitim salonunda, aynı kulüpteki yöneticiler farklı masalara dağıtılarak, karma yeni takımlar oluşturulacaktır.
•Kulüp yönetimleri liderlik ve iletişim, kulüp olmak ve etkinlik planlama konularında hap eğitimler alacaklar.
•Uygulama aşamasında her bir takım sanal bir öğrenci kulübü kuracak ve takımlar gün boyu aldıkları eğitim ve gerçekleştirilen uygulamalar ışığında yeni kurdukları kulübün sunumunu yapacaklardır.

Çalıştay Çıktıları

1.Etkinlik Rehberi: Başarılı bir etkinlik gerçekleştirmek için gerekli olan asgari şartların net olarak yer aldığı rehber.

2.Organizasyon Şeması: Kulüpler için ideal organizasyon yapısı örneği.

3.Görev Tanımları ve Gereklilikleri: Organizasyon içindeki görevlerin tanımlarının ve gerekliliklerinin belirtildiği doküman.

4.Etkinlik Kontrol Listesi: Başarılı bir etkinlik için; planlama, gerçekleştirme ve etkinlik sonu yapılacakların maddelendiği kontrol listesi dokümanı.

5.Görev Formu: Kulüp çalışanlarının etkinlik gerçekleştirme aşamasında üstlendikleri görevin hedeflerinin yer aldığı form.

6.Performans Değerleme Formu: Kulüp çalışanlarının etkinlik aşamasındaki performanslarını ölçen ve değerlendiren form. Bu form 360 derece performans değerleme yönetimi sistemi baz alınarak dizayn edilir ve doldurulur. Kulüp başkanı ve danışmanı tarafından imzalanır, onaylanır.

7.Etkinlik Raporu: Gerçekleştirilen etkinliğin başarısını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılacak form.

8.Anket: Etkinlik gerçekleştirmeden önce, kulübün hedeflediği/hitap ettiği öğrenci kitlesinin ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılacak form.

9.Etkinlik Aksiyon Planı: Etkinlik toplantısı ile belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağını ortaya koyan, birim ve kişi bazında hedeflere indirgenen eylem planı.

10.Sponsorluk Şartları: Sponsorluk görüşmelerinde talep edilen ayni ya da maddi destekler ve karşılığında sunulacak faydaların yer aldığı doküman.

11.Sponsorluk Sözleşmesi: Sponsorluk anlaşması.

12.Sponsorluk Firma Rehberi: Sponsor olma potansiyeli yüksek olan sektör ve firmaların belirlendiği, yapılan görüşmelerin not edildiği rehber.

Detaylı bilgi için Gamze Çetin ile [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:00

12 Mayıs 2018 Cumartesi 18:00


Levent 199, Büyükdere Cad. 199, Şişli, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Academy
Academy

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri