08 Haziran 2017 - Perşembe

ISO 22000 HACCP DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

İzmir
ISO 22000 HACCP DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Etkinlik Detayları

ISO 22000 HACCP DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi : 8 Haziran – 09:30 / 17:30

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Uluslararası Standart Örgütü (ISO) tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanan ISO 22000:2005 standardı, “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” olarak yayınlanmış ilk uluslararası standarttır. Bu standart Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO)’nün ISO/TC 34. teknik komite tarafından, bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanlarının da bir araya gelmesiyle geliştirilerek, yayınlanmıştır. ISO 22000:2005 gıda güvenlik yönetimi gerekliliklerini tanımlayan, gıdaya yönelik tüm süreçlerin analizine imkan veren ve risklerin yönetimini sağlayan uluslararası bir standarttır. ISO 22000 gıda sektörüne ortak bir yönetim sistemi anlayışı getirmektedir. TSE HACCP Yürütme Komitesi 30.01.2006 Tarih ve 110 sayılı gündeminde aldığı kararda TS-EN- ISO 22000 Standardının 27.01.2006 tarihinde TS 13001’ in (HACCP) yerini aldığını belirtmiştir. AB’ye uyum çalışmalarında, gıda zincirindeki tüm kuruluşların, gıda güvenliği yönetim sistemini kurmuş olmaları ve tüm gıda firmalarının ön koşul programını uygulamaya almaları gerekmektedir. Bu kapsamda ISO 22000 bütün dünyada kabul görecek bir standarttır.

KİMLER UYGULAYABİLİR ;

• Gıda üreticileri,
• Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri,
• Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri,
• Tohum ve yem üreticileri,
• Çiftçiler,
• Katkı malzemesi üreticileri,
• Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar,
• Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar,
• Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar,
• Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb)
• Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
• Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
• Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri ;

1- Gıda güvenliği yönetim sistemi
1.1 – Genel Şartlar
1.2 – Dokümantasyon Şartlary
2 – Yönetim Sorumluluğu
2.1 – Yönetim Taahhüdü
2.2 – Gıda Güvenliği Politikası
2.3 – Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması
2.4 – Sorumluluk ve Yetki
2.5 – Gıda güvenliği ekip lideri
2.6 – İletişim
2.7 – Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
2.8 – Yönetimin gözden geçirmesi
3 – Kaynak yönetimi
3.1 – Kaynak sağlanması
3.2 – İnsan kaynakları
3.3 – Altyapı
3.4 – Çalışma ortamı
4 – Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
4.1 – Genel
4.2 – Ön gereksinim programları
4.3 – Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
4.4 – Tehlike Analizi
4.5 – Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
4.6 – HACCP Planının Oluşturulması
4.7 – OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
4.8 – Doğrulama Planlaması
4.9 – İzlenebilirlik Sistemi
4.10 – Uygunsuzluk Kontrolü
5 – Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
5.1 – Genel
5.2 – Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
5.3 – İzleme ve ölçmenin kontrolü
5.4 – Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
5.5 – İyileştirme
5.5.1 – Sürekli iyileştirme
5.5.2 – Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları ;

• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması
• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,
• Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması
• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,
• Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.
• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,
• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması
• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama
• Etkin zaman yönetimi,
• Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
• Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,
• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması

Eğitim İçeriği ;

 • Gıda kavramları ve terminoloji
 • ISO 22000 Standartları hakkında genel bilgiler
 • Gıda Kodeksleri
 • Gıda Mevzuatları
 • Standardın istediği doküman tiplerinin vaka çalışmalarıyla birlikte incelenmesi
 • Prosedür
 • Proses
 • Talimat
 • Form
 • HACCP planları, ön koşul programları
 • Gıda Güvenliği el kitabı
 • ISO 22000:2005 Standardı maddelerinin dokümantasyon açısından incelenmesi

Eğitim Sertifikaları :

– Sertifikalar eğitim sonunda verilecektir. Eğitime katılım zorunludur, katılım olmaksızın sertifika verilmeyecektir.
– Eğitim sonunda eğitim tamamlandığına ve gerekli sınamalardan başarılı olunduğuna dair ibare bulunan “EĞİTİM SERTİFİKASI” verilecektir. (*)
(*) Eğitim içerisinde interaktif olarak (vaka çalışması vb.) ve eğitim sonunda yazılı olarak sınamalar yapılacaktır.
– Sertifikalar uluslararası yetkili Baş Denetçi tarafından onaylanacak ve böylelikle uluslararası geçerliliğe sahip olacaktır.
– Sertifikanız ile ilgili kaybetme, yıpranma vb. gibi sorun yaşadığınızda, talebiniz doğrultusunda sertifikanız ücretsiz olarak yenilenecektir.

Eğitim Dökümanları :

– Katılımcılara eğitimi takip edebilmeleri için eğitim dökümanları verilmektedir.

Eğitmenlerimiz :

– Eğitmenlerimiz yönetim sistemleri konularına hakim, eğitim verdikleri konuda sektörel deneyimleri olan “Baş Denetçi” ünvanına sahip kişilerdir.

Eğitim Yeri Adresi: Smart Hotels
Fevzipaşa Bulvarı No: 153 Çankaya / İzmir

08 Haziran 2017 Perşembe 09:30

08 Haziran 2017 Perşembe 17:30


Smart Hotel, Smart Hotel, Konak, İzmir


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Yorumlar