27 Ağustos 2016 - Cumartesi

OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

İstanbul, Beşiktaş
OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Etkinlik Detayları

OTOMOTİV SEKTÖRÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
3 Eğitim / 6 Sertifika

– ISO 16949:2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Temel Standart Eğitimi
– ISO 16949 : 2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
– Otomotiv Sektöründe Süreç Yaklaşımı

Eğitim Tarihi : 27 / 28 Ağustos – 09:30 / 17:30

Eğitim İçeriği :

1 – ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

ISO/TS 16949 Standardı, Otomotiv Sektöründe tüm mevcut Otomotiv Standardlarının yerine geçecek bir Standard olarak ISO tarafından oluşturulmuştur. Ford, Chrysler ve General Motors tarafından çıkarılmış olan QS 9000 Standardı ile Fransız EAQF, Alman VDA ve İtalyan ANFIA Otomotiv Standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde oluşturulmuş Uluslararası bir Teknik Spesifikasyondur. Bu standard dünyadaki tüm otomotiv ana sanayi (OEM) firmaları tarafından kabul edilmekte ve desteklenmektedir. Bu Standardın oluşturulmasındaki amaç; Otomotiv Yan Sanayileri Kalite Yönetim Sistemlerinin tüm dünyada kabul gören ortak kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu eğitim programının hedefi, katılımcılara ISO/TS 16949 Standardını açıklamak, Standard uygulamalardan örnekler vererek tanıtmak ve katılımcıların kendi firma ve sistemleriyle ilgili koşulları sağlayacak şekilde uygulama ve geliştirebilmeleri için gerekli bilgi ve birikim ortamını yaratmaktır.

- ISO/TS 16949 standardının gelişimi
- Standart gereklerinin ayrıntılı tanıtımı
- İlgili temel kavramların tanıtımı
- Çeşitli örnekler ve uygulamalar

2 – ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

Otomotiv sektörü firmalarının kalite yönetim sistemlerinin, ISO/TS 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uygunluğunun doğrulanması için iç denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gereken bilgileri katılımcılara aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirmektir.

- ISO/TS 16949:2009 standardının tanıtımı
- Sistem denetimi ve süreçleri
- Proses denetimi ve süreçleri
- Ürün denetimi ve süreçleri
- İç denetçiler için denetim yaklaşımı ve planlaması
- Kalite sistemi denetimi ve soru listelerinin kullanımı

3- Otomotiv Sektöründe Süreç Yaklaşımı

Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sisteminde Süreç Yaklaşımı Eğitimi; sektörel gerekliliklerin gözönüne alınması ile sektöre özel bir bakış açısıyla, sistem kurma, yükseltme, uygulama ve denetleme konularında temel yaklaşımların tanımlaması, yorumlaması ve uygulama için gerekli ön bilgilendirilmeyi sağlamaktadır.

Bu kursun amacı ISO/TS 16949:2009 gerekliliklerine uygun otomotiv kalite yönetim sisteminin kurulması ve gerçekleştirilmesi için süreç yaklaşımını tanımlamak, standart gerekliliklerine uygun kalite sistem dokümantasyonunun yapısı için gereklilikleri belirlemek, sistem kurma, yükseltme, denetleme ve belgelendirmeye hazırlık açısından sektörel süreç yönetimi gereklilikleri hakkında katılımcıları bilgilendirmektir.

Eğitim sırasında yapılacak çeşitli “Vaka” çalışmaları ile, katılımcıların aktarılan bilgileri anlama, yorumlama ve değerlendirmeleri pekiştirilecektir.

- Süreç Yaklaşımı ve Gelişim Süreci
- Süreç Yaklaşımının Öğeleri
(Süreç Yaklaşımı, Temel Öğeleri, Süreç Belirleyen Kritik Özellikler vb. konularında katılımcıların bilgilendirilmesi ve örnek uygulamalar)
- Otomotivde Temel Süreçler
(Otomotiv Sektörü uygulamaları için IATF bakış açısıyla Temel Süreç Grupları, bunların birbirleriyle etkileşimleri, Süreçlerde Sistem Yaklaşımı, yorumu ve örnek uygulamalar)
- Süreçlerin Dokümante Edilmesi – Temel Yöntemler
(Tanımlanan süreçlerin kalite sistem dökümantasyonu içinde belirlenmesi, gösterilmesi ve kaydedilmesi; Süreç Haritalarına ve Akış Şemalarına genel bakış. Uygulamalar)
- Süreç Yaklaşımı ve ISO/TS 16949:2009 Kalite Yönetim Sistemleri (Otomotiv Sektör Uygulamaları) arasındaki ilişkiler
(Süreç Yaklaşımının Otomotiv Kalite Yönetim Standardı açısından yorumlanması, değerlendirilmesi, denetleme açısından gereklilikler. Süreç Girdi-Çıktı-Kaynak belirlenmesi, Süreç sahiplerinin tanımlanması, süreç ölçüm kriterlerinin belirlenmesi, ölçme, değerlendirme ve sürekli gelişim ilişkileri. Uygulamalar)
- Stratejik Planlama ve Süreç Yaklaşımı
(Stratejik planlamada süreç yaklaşımının önemi, Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve diğer değerlendirme öğeleri)
- Süreç İyileştirme
(Süreç iyileştirmede temel yaklaşımlar, Kritik Başarı faktörleri ve sürekli iyileştirme arasındaki ilişkiler, önceliklendirmede temel yaklaşımlar. Problem çözme teknikleri ve süreç iyileştirme faaliyetleri arasındaki ilişkiler)

Eğitim Sertifikaları :

– Sertifikalar eğitim sonunda verilecektir. Eğitime katılım zorunludur, katılım olmaksızın sertifika verilmeyecektir.
– Eğitim sonunda eğitim tamamlandığına ve gerekli sınamalardan başarılı olunduğuna dair ibare bulunan “EĞİTİM SERTİFİKASI” verilecektir. (*)
(*) Eğitim içerisinde interaktif olarak (vaka çalışması vb.) ve eğitim sonunda yazılı olarak sınamalar yapılacaktır.
– Her standardın sertifikası İngilizce ve Türkçe ayrı olmak üzere; toplamda 3 eğitim için 6 sertifika verilecektir.
– Sertifikalar uluslararası yetkili Baş Denetçi tarafından onaylanacak ve böylelikle uluslararası geçerliliğe sahip olacaktır.
– Sertifikanız ile ilgili kaybetme, yıpranma vb. gibi sorun yaşadığınızda, talebiniz doğrultusunda sertifikanız ücretsiz olarak yenilenecektir.

Eğitim Dökümanları :

– Katılımcılara eğitimi takip edebilmeleri için eğitim dökümanları verilmektedir.

Eğitmenlerimiz :

– Eğitmenlerimiz yönetim sistemleri konularına hakim, eğitim verdikleri konuda sektörel deneyimleri olan “Baş Denetçi” ünvanına sahip kişilerdir.

Eğitim Yeri Adresi:
Barbaros Bulvarı No: 13 Beşiktaş / İstanbul

İletişim Bilgileri :
e-mail : [email protected] 
sms : 0505 219 1 218
web : www.etcdanismanlik.com
f : facebook.com/etcegitim

27 Ağustos 2016 Cumartesi 09:30

28 Ağustos 2016 Pazar 17:30


Beşiktaş Bilge Adam, Barbaros BulVARI No: 13, Beşiktaş, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu