08 Aralık 2015 - Salı

Adım Adım Patentleme

İstanbul, Sarıyer
Adım Adım Patentleme

Etkinlik Detayları

İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi tarafından gerçekleştirilecek olan "Adım Adım Patentleme" eğitimi 8 Aralık 2015 tarihinde yapılacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Özgür ÖZTÜRK ve Türk Patent Enstitüsü, Patent Uzmanı Mehmet Nurşad SÖZER tarafından verilecek 1 günlük eğitimle Patent Ön Araştırması, Patent Başvuru Süreci, Patent Maliyetleri, Patent Verilebilirlik Şartları, Patent hakkının ve korumanın kapsamı, Patentle Korunamayacak Buluşlar, Patent sahibinin yetkileri, Patentten doğan korumanın kapsamı, Buluşun ticarileştirilmesi, Ticari sır – Patent ikilemi ve Lisans sözleşmeleri konularına değinilecek ve özel vaka çalışmalarına da yer verilecektir. Patent konusunda detaylı bilgi sahibi olabileceğiniz eğitimimize herkesi bekliyoruz.

Tarih: 8 Aralık 2015

Saat: 09:00-16:00

Yer: İTÜ ARI Teknokent ARI3 Konferans Salonu

Konuşmacılar:

  • Yrd.Doç.Dr.Özgür ÖZTÜRK

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü

  • Mehmet Nurşad SÖZER

Türk Patent Enstitüsü, Patent Uzmanı

Program:

09.00-09.30 Kayıt

09.30- 09.40 Açılış Konuşması
İTÜNOVA TTO Genel Müdürü-Dr. Ercan Çitil

09.40-10.45 Yrd.Doç.Dr. Özgür Öztürk
• Buluş nedir? Patent nedir? Patent belgesinin anatomisi
• Buluş ve patent üzerindeki hak sahipliği
Buluş sahibi kimdir? Tek başına buluş sahipliği – Birlikte buluş sahipliği
İşçi buluşları – Öğretim üyelerinin buluşları
• Yer bakımından patent koruması
Ulusal koruma – Uluslararası koruma
Paris sözleşmesi ve rüçhan hakkı
PCT
Avrupa patenti
AB Unitary Patent

10.45-11.00 Kahve Molası

11.00-12.00 Yrd.Doç.Dr. Özgür Öztürk
• Patent hakkının ve korumanın kapsamı
Patent sahibinin yetkileri
Patentten doğan korumanın kapsamı, patent hakkına tecavüz
• Buluşun ticarileştirilmesi
Ticari sır – Patent ikilemi
Lisans sözleşmeleri
Basit lisans – İnhisari lisans

12.00-13.00 Öğle Arası

13.00-14.15 Mehmet Nurşad Sözer
• Patent Verilebilirlik Şartları
Buluş Sayılmayan Konular
Patentle Korunamayacak Buluşlar
Patentlenebilirlik Kriterleri (Yenilik / Buluş Basamağı / Sanayiye Uygulanabilirlik)

14.15-14.30 Kahve Molası

14.30-15.30 Mehmet Nurşad Sözer
• Patent Ön Araştırması Nasıl Yapılır?
• Patent Başvuru Süreci (Başvuru / Araştırma Raporu / İnceleme Raporu / Tescil)
• Patent Maliyetleri

15.30-16.00 Soru-Cevap

Katılımcı Profili: 

  • İTÜ Akademisyen ve öğrencileri
  • Yenilikçi firma sahipleri, yöneticileri, çalışanları
  • Girişimciler, girişimci adayları
  • Teknoloji sahipleri
  • Sanayi temsilcileri

Konuşmacı Bilgileri:

Dr. Özgür ÖZTÜRK                                    

1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İş Hukuku konusunda Yüksek Lisans yapmıştır. Daha sonra Fulbright bursu kazanmış ve ABD’nde yer alan Golden Gate University’den LLM derecesi almıştır. Dr. Öztürk Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili olarak UC Berkeley Boalt Hall ve Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich’te araştırmalarda bulunmuş ve takibinde Doktora derecesini “Türk Hukukunda Patentlenebilirlik Şartları” konulu tezi ile almıştır. Dr.Öztürk, 1996 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup İTÜ’de ve diğer üniversitelerde Patent ve Faydalı Model hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukuku dersleri vermektedir.

 

Mehmet Nurşad SÖZER

1999-2004 yıllarında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğrenim görmüştür. 2004 yılından bu yana Türk Patent Enstitüsü’nde (TPE) patent uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Patent Değerlemesi ve Türkiye’de Uygulamaları” adlı uzmanlık tezi bulunmaktadır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun “Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika Araçlarının Geliştirilmesi [2011/108]” başlıklı kararı kapsamında yürütülen çalışmalardan sorumludur. TÜBİTAK ile TPE işbirliğinde hazırlanan ve yürütülen patent destek programları (TÜBİTAK 1008 & 1602 Programları) ile ilgili TPE temas kişisidir. 2012 yılından bu yana, Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile TPE arasında yürütülen İkili İşbirliği Projelerinden (BCP) sorumlu koordinatör olarak görev yapmaktadır.

08 Aralık 2015 Salı 09:00

08 Aralık 2015 Salı 16:00


Arı 3 Teknokent, İTÜ Ayazağa Kampüsü, İstanbul, Sarıyer, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu