Biletino Logo
SOHÖB ushok2017@gmail.com 5413275989

Günümüzde manevi değerlerin azaldığı, aile bağlarının çözüldüğü, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin unutulduğu, insanların giderek bireyselleştiği ve kalabalıklar içinde yalnızlaştığı şu günlerde sosyal hizmet mesleğinin sorumlulukları artmaktadır. Bu doğrultuda yetişmekte olan biz sosyal hizmet uzmanlarının mesleğe olan farkındalığını ulusal anlamda uyandırmak ve mesleğin geleceğini bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda ele almak adına Ulusal bir Öğrenci Kurultayı düzenledik.