JCI Antalya
JCI Antalya

JCI Antalya 1994 yılında kurulmuş ve 29 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirerek üyelerine bireysel, toplumsal, ulusal ve uluslararası fırsatlar sunarak hem liderler yetiştirip hem de toplumun pozitif gelişimine katkı sağlayıp, farkındalık yaratarak değişime öncülük etmektedirler. JCI Antalya, toplumu pozitif etkileyecek her türlü faaliyeti, evrensel görüş ve dünya barışına katkıyı destekler. JCI’ın temel ilkelerinden biri bütün insanların eşit ve gelişmeye açık olduğudur. Dünyamız insana değil, insanlar dünyaya aittir ve her insan dünya vatandaşıdır.