Biletino Logo
Wisefullness Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi Pınar Işık Yaylacı tarafından geliştirilmiştir. Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi, Agile yaklaşımı ile evrensel kadim bilgiler ve pratikler harmanlanmış kurumsal çalışma ve proje yönetim sistemidir. Sistemin ve eğitim programın amacı hem organizasyonel Agile dönüşüm sırasında hem de henüz dönüşüm sürecine girmeyen kurumları birlik bilincinde sınırlayan, direnişlere, kronik strese, düşük frekansta titreşme sebep olan tüm inanç ve tutumlardan kurtularak, iş sahasında bireysel ve kurumsal gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak, yüksek bilinç düzeyinde bilinçli farkındalık yeni dünya düzenini oluşturduğu bu dönemde işbirliği, yaratıcılık, yüksek değer ve bütünsel bir sistemi inşa eden insanlar yetiştirmek. 4B Formülü: Wisefullness Bütünsel Denge Sistemin eğitim programı, birbirini tamamlayan Bilinç, Bolluk, Bilgelik, Bütünlük Başlıkları ile 4 Modülden oluşmaktadır. 4B formülü ile Agile yaklaşımı ve kadim evrensel ilkeleri ve pratikleri harmanlayarak, kurumsal yapıya uygun bir şekilde uyarlanmış bütünsel bir eğitim programı sunar.


Daha Fazla

Sonuçların sonuna gelindi.