Biletino Logo
Environmental Society GTÜ Organizatöre Sorunuz Mu Var?

2017 yılında kurulan kulübümüz üyelerinde çevre farkındalığı oluşturmayı, üyeler arasındaki sosyal bağları güçlendirmeyi ve uzmanlık alanının bir gerekliliği olarak topluma teknik açıdan donanımlı mühendisler kazandırmayı amaçlar.