Biletino Logo
EYYÜP ZORTUL eyupzortul27@gmail.com 05416907794

* Organizatör uygun görmediği kişileri etkinliğe almama hakkına sahiptir. * Alanda alkol satışı market satışıyla aynıdır.