24 Mayıs 2024 - Cuma

Kuşak Farklılıklarını Yönetmek Webinarı

Online
Kuşak Farklılıklarını Yönetmek Webinarı

Etkinlik Detayları

Kuşak Farklılıklarını Yönetmek Webinarı
24 Mayıs 2024
14:30-17:00

İş gücüne katılan tüm kuşaklar farklı perspektif ve yaklaşımlar ile pozitif gelişime destek sağlamaktadır. Farklı kuşaklarla zenginleşen iş yaşamında farklılıklara ve benzerliklere yönelik bilinçlenerek uyumun sağlanması sürdürülebilir başarı için bir gerekliliktir.


Webinarda farklı kuşakların değerlerine, tutum ve davranışlarına, iş yaşamından beklentilere dair bilgiler kazanacak, çok kuşaklı ekiplerde iletişim stratejilerini ve çatışma yönetimini öğrenecek, kendi örtülü önyargılarını fark edecek ve koçluk yaklaşımı ile etkileşim kurmanın yollarını keşfedeceksiniz.

 İçerik


• Kişisel öğrenme hedeflerinin belirlenmesi,
• Öz farkındalık kazanılması ve örtülü önyargıların tespiti
• Kuşakların tanınması (5 kuşağın yaşam ve iş yaşamına dair nitelikleri ve yaklaşımları)
• Kuşaklar arasında ortak zemin yaratılması, benzerliklerinin fark edilmesi,
• Farklı kuşakların güçlü yönlerinin ve dinamiklerinin keşfedilmesi,
• Kuşakların düşüncelerine, yaklaşımlarına ve algılarına yönelik yeniden çerçeveleme tekniğinin kullanılması,
• Kuşakların motivatörleri
• Kuşak çeşitliliğinin organizasyona etkileri
• Farklı kuşakların kariyer beklentileri ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar
• Etkili iş birliğinin teşvik edilmesine ve yönetilmesine yönelik yapılacak çalışmalar,
• Açık iletişim tasarımı ve sahip olunması gereken iletişim becerileri,
• Empatik dinleme
• Uyumlu çalışma ortamına yönelik geliştirilecek stratejiler,
• Kişilerarası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik takım içi aktiviteler (Birbirimizi daha iyi nasıl anlarız?)
• Çok kuşaklı ekip performansının artırılması
• Mentorluk ve tersine mentorluk programları
• Çatışma yönetimi stratejileri

Hedef Kitle: Farklı kuşaklar ile çalışmaya yönelik farkındalık kazanmak ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirmek isteyen herkes.

24 Mayıs 2024 Cuma 14:30

24 Mayıs 2024 Cuma 16:30


Online Etkinlik - Zoom - Webinar

Etkinlik Organizasyonu