18 Kasım 2014 - Salı

Doğru Tahsilat Modelleri ve Tahsilat Yönetimi

İstanbul, Maltepe
Doğru Tahsilat Modelleri ve Tahsilat Yönetimi

Etkinlik Detayları

GOSB Teknokent İşbirliği ile

Doğru Tahsilat Modelleri ve Tahsilat Yönetimi

 

Amaç: Günümüzde işletmelerin alacaklarının toplam varlıklar içindeki payı, vadesi, kalitesi ve tahsilat yönetimi şirketler için yaşamsal öneme sahip hale gelmiştir. Daralan piyasa şartlarında alacakların vadelerinin uzaması, kalitesinin düşmesi, yapılan yatırımların önemli tutarlara ulaşması ve çok sayıda firmada alacak tutarlarının aktiflerin çok büyük bir kalemini oluşturması yanında birçok iş kolunda genellikle son yıllarda alacakların satışlara oranının yükselme eğilimi göstermesi de dikkatleri daha başarılı bir alacak tahsilatı yönetimi üzerine çekmektedir. Tahsilat yönetimi çok sayıda mikro ve makro bileşenin kontrolünü gerektirmektedir.

Katılımcılar Ne Kazanır: Rekabetin artığı bu dönemde, firmalar pazarda hayatta kalmak için artı yetkinliklere ihtiyaç duymakta. Katılımcılar bu eğitimde gerekli yetkinlikler ve farklı bakış açıları kazanmaları sağlanacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:  

                                                                                                         

 • Dünya ve Türkiye Ekonomisine Bakış
 • İşletme Yapıları ve Pazarın Genel Sorunları
 • Tahsil Edemezsek Ne Olur? Tahsil Edilmemiş Alacakların Fırsat Maliyetinin Hesaplanması ve İskonto Uygulamaları.
 • Finansal Sistemdeki Kredilendirme Süreçleri ve Reel Sektörle İlişkileri.
 • Doğru Müşteri için Müşteri Analiz Çalışmaları.
 • Bankaların Firmalara Sunduğu “Tahsilat Yönetimi” Sistemleri.
 • İstihbarat Nasıl Toplanır? Müşterinin Sıkı Takibi Nasıl Yapılmalıdır?
 • Sürdürülebilir Müşteri İlişkisi İçin Tahsilat Yönetimi.
 • Tahsilatta Risk Türleri; Ekonomik, Siyasi, Sektörel ve Finansal Riskler.
 • Tahsilatta Pareto Analizi
 • Müşteri Segmentasyonu ve Tahsilata Etkisi, Scoring Çalışmaları,
 • Satış Sürecinde Tahsilatın Önemi
 • Tahsilat Sürecinde Pazarlık ve Müzakere Yönetimi.
 • Müzakere Nedir? Müzakerede Amaç Nedir?
 • Başarılı Müzakere Adımları Nelerdir?
 • Tahsilat Sürecinde İnsan Psikolojisi ve İkna Yönetimi.
 • Alacak ve Borç Psikolojisi; Alacak Tahsilinde Belli Başlı Davranış Konseptleri.
 • İşletmelerde Finansal Yönetim ve Alacak Tahsilatının Kontrolü.
 • Satışta Tahsilat ve Müşteri Araştırması; Cari Hesap Kredi ve İstihbarat
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Finansal Kurumların Risk Azaltmada Aldıkları Aksiyonlar ve Kredilendirme Süreci

Eğitim Hakkında Detay Bilgi İçin  

www.korayinan.com

www.etkinproje.com

18 Kasım 2014 Salı 09:30

18 Kasım 2014 Salı 18:00


Marma otel, Maltepe, İstanbul, Maltepe, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu