04 Kasım 2014 - Salı

Araştırmacı-yazar, TV Programcısı SERHAT AHMET TAN ile ZAMANDA YOLCULUK - HIZIR Sohbetleri

İstanbul, Kadıköy
Araştırmacı-yazar, TV Programcısı SERHAT AHMET TAN ile ZAMANDA YOLCULUK - HIZIR Sohbetleri

Etkinlik Detayları

Araştırmacı-yazar, TV Programcısı SERHAT AHMET TAN ile ZAMANDA YOLCULUK - HIZIR Sohbetleri 04 Kasım 2014 Salı 

Saat: 19:30-22:00

20 yıldır Kur'an'ın sırları, Tasavvuf konularında araştırmaları devam eden, Televizyon programları ve canlı yayınlarda aktardığı çarpıcı gerçeklerle, Zülkarneyn ve Hızır konusunda Türkiye’de ilklere imza atan Serhat Ahmet Tan 2014-2015 seminer programına sadece BİZZ'de devam ediyor. 

2009 yılından itibaren yayınlanmış 11 adet kitabı bulunan SERHAT AHMET TAN, sıradışı sohbetler ve çarpıcı gerçeklerle her hafta SALI akşamları BİZZ'de...


http://www.youtube.com/watch?v=JOtj7r7EoqU


1.) YARADILIŞ VE RAHMAN SURESİ

KAİNATIN YARADILIŞI
• Rahman kavramı içine giren tüm maddi alemler. Galaksiler, güneş sistemleri, gezegenler, atomlar, parçacıklar. 
• Büyük patlama, Kuvvet alanları, Relative ve Kuantum teorileri. 
• Herbir “ŞEY”in kapasiteleri, paralel evrenler, herşeyin özü olan ve “Allahın ipi” olarak işlev gören çekim kuvveti ve itim kuvveti.
• Rahim Kavramı içine giren Soyut (mücerred) alemler.
• Akıl (Bilinç) boyutu. Bilinçaltı evreni ve amorf maddeleri
• Herşeye dönüşebilen takyonlar
• Zamanın geri, ileri durağan olduğu alemi mücerreteyu
• İleri alemler. Misal, Tekvin, ceberrut alemleri
• Allahın zatı ve varlık-yokluk kavramları. Geçici olmak ne demektir? Var olmak bir yanılsama mıdır?
• Madde ezeli ve ebedi olabilir mi?
• Zaman nerede var olmuştur?
• Kainatın sınırları nelerdir?
• Engellenemez güç nedir?
• Maddenin iç yapısı nasıldır?
• Enerji nedir? Madde nedir? Kuvvet nedir?
• Anti madde alemleri


İNSANIN YARADILIŞI
• İnsana ne gerek vardı?
• İnsandan önceki akıllı canlılar, insanı istemeyen yaratıklar
• Çamurdan yaratılma ne demektir?
• İnsan nasıl oluyor da Allah’a halife oluyor?
• Ademin bildiği meleklerin bilemediği isimler nelerdir?
• Esmalar ve barındırdıkları kuvvetler nelerdir?
• Şeytan niye insana düşman oldu?
• Allahın kararına karşı çıkan şeytanın amacı nedir?
• Şeytanın izin alması
• İnsanoğlu geleceği bilebilir mi?
• İnsan, Beşer, Adem kavramları nelerdir?
• İnsan nasıl çift eşeyli olup üreyebilir bir hale geldi?
• İlk prototip insan tek bir cinsle iki cinsin özelliklerini barındırıyor muydu?
• Ana tanrıça kültürün kökeni nedir?
• Lillith efsanesi ve Havva
• İnsan soyunun kökenindeki varlık dişil mi?
• Genetik bilimi ve kromozomların kökeni


CİNLERİN YARADILIŞI
• Cinler var mıdır? Cinler nasıl yaratılmışlardır ve nerede yaşarlar?
• Ömürleri uzun mudur? Temessül edebilirler mi? Görülebilirler mi?
• Cinler geleceği bilebilir mi?
• Dumansız ateş nasıl bir şeydir?
• Şeytan cinlerden midir?
• Cinler toplumsal yaşam sürerler mi, çocukları olur mu?
• Notrino, Autinotrino, Elektron, Pozitron. Madde, Anti-madde.
• Bilimin ulaştığı seviye cinler için ne söylüyor?
• Cinleri istibaratta kullanan ülkeler
• Cinlerin inanan ve inanmayanları


KIYAMETİN OLASI SENARYOLARI
• Karadelik emilmesi
• Sıcaklığın mutlak sıfıra gelmesi
• Osilasyonik evren
• Kıyamet öncesi sahneler


YERÇEKİMİ VE KARADELİKLER
• Evrensel çekim ve itim kuvvetleri
• Karadelikler ve Akdelikler
• Allahın ipine sarılın
• Kuvvet alanları, uzay zaman entropi
• Relative teorisi, Işık hızı
• Zamanda yolculuk
• İnsanın içindeki kuvvet (sevgi), Maddenin içindeki kuvvet (cezm)
• Kuvvetlerin tersinmesi (nefret) ve (itme)
• İnsanın içindeki kuvvet maddeye etki edebilir mi?2.) ZAMAN VE KEHF SURESİ

RÖLATİVE VE YEDİ UYURLAR
• Zaman nedir? Akar mı, durur mu, tersine işleyebilir mi?
• Zamanda yolculuk yapılabilir mi?
• Zamanlarındaki mekanların hepsi aynı anda mevcut olabilirler mi?
• Kehf erenlerinin hikayesi
• Kutupların yer değiştirmesi
• Bir gecede 300 yıl geçebilir mi?
• Einstein ve zaman
• Işık hızıyla sınırlanmış kainat
• Paradokslar
• Çift gerçeklik hali nedir?
• Çift gerçeklikten kaderin değişmesine geçiş
• Çift gerçeklik ve paralel evrenler
• Silinmiş geçmişler ve gelecekler var mıdır?
• Kişi kendisiyle aynı mekan ve zamanı paylaşabilir mi?
• Rabıta gerçek midir, hayal midir, rüya mıdır?
• Gelecek geçmişe etki edebilir mi?
• Torunlarımız bize yön veriyor mu?
• Teknolojiyi gelecekten mi transfer ediyoruz?
• Hitler ne arıyordu?


KUANTUM VE BAĞ SAHİPLERİ
• Çift gerçeklikten kesintisizliğe ve olasılıklara
• Çan eğrisi nedir?
• Gelecekte birbirine rakip iki misyon mu vardır?
• Biz bir gelecek savaşının piyonları mıyız?
• İnsan düşüncesi zaman ve maddeyi nasıl etkiler?
• Maaşallah ve inşallah sözlerinin gücü
• Yaşanmış ve kesinleşmiş kaderler değiştirilebilir mi?
• Kuantum teorisi belirsizlik ilkesi
• Hangi tür istekler gerçekleşir?
• İnsan beyninin çalışma prensibi (olumsuzu öne al)
• Niye bizim hayali tasarımlarımızı gerçek sanmaktayız?
• Kendimizi nasıl Allah yerine koyuyor ve öyle isteklerde bulunuyoruz?
• Dilek ve dua ile hayali senaryoların farkı nedir?


HIZIR VE KADERE MÜDAHALE
• Kader nedir, kaç türlü etki kaderi oluşturur?
• Olmuş bitmiş şeyler değiştirilebilir mi?
• Hızır nedir, misyonu nedir?
• Hızır nasıl oluyor da binlerce yıl yaşayabiliyor?
• Ölümsüzlük mümkün müdür?
• Hızır, kaderi nasıl ve niye müdahale ederek değiştiriyor?
• Hızır’ın kurallarıyla, Musa’nın kuralları niye uyuşmuyor?
• Gelecekte kötülük yapanların cezalarını geçmişte çekiyor olmaları mümkün müdür?
• Çatışan misyonlar. Agarta, şambala
• Kaderdeki kişisel ve toplumsal kırılmalar
• Hızır, Deccal, Mehdi
• Halkın hızırı ve hıdrellez kutlamaları
• Tevrat, İncil ve Pagan kültürlerdeki hızır gerçeği


ZULKARNEYN VE EVRENSEL YÖNETİCİLER
• Odin ve çift boynuzlu tanrılar
• Ölümsüzlük misyonu
• Tüm zamanların idare edildiği merkez neresi?
• Ricali gayb ve zaman içindeki raportörleri
• İnsanoğlu medeniyetini Zülkarneyn’e borçlu olabilir mi?
• Yecüc mecüc
• Seddi Zülkarneyn
• Dünya istilası ne zaman başlamış, ne zaman önlenmiş?
• Dünyayı kurtaran ve yöneten Zülkarneyn’in Allah’tan ayrılamaz özellikleri nelerdir?
• Evrensel manifesto, zalimler ve Salihler
• Zulüm neden kalıcı olamaz, Küfür (inançsızlık) neden kalıcı olabilir?
• Savaş ve kaos ile sisteme hakim olma stratajisinin dünya dışı kökenleri. (izm’lerin dünya dışı kökenleri)
• Ardıllık yasasının dünya dışı kökeni var mı?
• Ardıllık yasası Hz. Yakub, Hz. Yusuf ve israilloğulları
• Dünya krallığı ve evrensel krallık
• Tek dünya devleti. Deccal-Mesih-Mehdi
• Rüyalar ve zaman yolculuğu ile geleceği bilme
• İki kez yaşanacak balık çağı ve kutupların ters dönmesi
3.) KADER

CEBRİYECİLER
• Allah her şeyi belirler mi? İnsan sadece kendisine yazılmış olanları yaşar, hiçbir şekilde bunun dışına çıkamaz mı?
• Eğer böyleyse ne ile sorumlu tutularak günahkar oluyor, cezayı hak ediyoruz?
• Öyleyse yaptığımız her şey bize ait değildir diyebilir miyiz?
• Sorumluluğumuz yoksa dilediğimiz herşeyi yapabilir miyiz?
• Tarihte en aşırı işleri yapan ve hiçbir ceza ile karşılaşmayacaklarına inananlar olmuş mudur?

İRADECİLER
• Allah sadece maddenin sınırlarını belirlemiş ve her şeyi kendi haline mi bırakmıştır?
• İnsan kendi kaderini kendi seçimleriyle mi oluşturur?
• Yaptığımız her şeyden sorumlu muyuz?
• Eğer çok ağır bir sorumluluk varsa yaptıklarımızın hepsini terkedip bir köşeye çekilmeli miyiz?
• Tarihte çimenlere basmaktan çekinenler olmuş mudur?

ORTA YOL
• Levh-i mahfuzda yazılı olaylar
• İnsan iradesinin kadere etkileri
• Sorumluluklar niyetlere göre mi? Sonuşçlara göre mi?

RİCALİGAYB’IN KADERE ETKİSİ
• Gelecek etkisi nedir?
• Gerçekleşmiş olan şeyler değiştirilebilir mi?
• Silinmiş geçmişler ve silinmiş gelecekler.
• Çift gerçeklik alanı nedir? Paradoks nedir?
• Bizim üstümüzde bizim kaderimize müdahale eden bazı görünmeyen yapılar var mı?
• Birbirine rakip iki güç farkında olmadan bize devamlı etki ediyor mu?

4.) NEFS

VİCDAN VE ZARARSIZLIK İLKESİ
• Ruh nedir?
• Ruhun deneyi
• Ruhu bedene bağlayan yapı, nefs
• Nefsin ölçü terazisi vicdan
• Vicdanın ayarındaki sapmalar
• Dış dünya ile ilgili nefsi empati modelleri
• Vicdanı yeniden ayarlayan bilgi Vahiy
• Zararsızlık ilkesiyle olumlu kanalda kalabilme
• Zararsızlık ilkesinin sınırları ve ayarları
• Kestirilemezlik, tahmin edilebilir ve edilemez haller, dengesiz nefs
• Ölçüler ve güvenilirlik
• Nefsi tanıyabilmek, Empati (tartışmacı, gözlemci ve yargıç)

NEFSİN BASAMAKLARI
• Nefsi Emmare ve dengelenmesi (emreden nefs)
• Nefsi Levvame ve dengelenmesi (kınayan nefs)
• Nefsi Mülhime ve dengelenmesi (ilham alan nefs)
• Nefsi Mutmaine (tatmin olmuş nefs)
• Nefsi Raziye (razı olan nefs) gözlemci nefs
• Nefsi Marziyye (razı olunan nefs)
• Nefsi Kamile (mükemmel nefs)
• Latif duygular5.) DUA

İSTEK YASASI
• Dua nedir? Neden istemeliyiz? Kimden istemeliyiz?
• Bütün isteklerimiz gerçekleşebilir mi?
• İstediğimiz halde neden gerçekleşmiyor?
• İsteklerimizin önündeki engeller nelerdir?

OLUMLU VE OLUMSUZ İSTEKLER
• Olumlu kanala nasıl geçebiliriz?
• Neden hep olumsuzluklarla yüzyüze geliyoruz?
• İnsan beyninin çalışma prensibi nedir?

SHRODİNGERİN KEDİSİ VE DALGA FONKSİYONU
• Kuantum alanı nedir, nasıl çalışır?
• Daha önce var olmayan ve düşünceyle girilen kayıp evren
• Zaman tersine akabilir mi?
• Gelecekten satın alma veya kopya çekme

İSTEĞİN KADERİ DEĞİŞTİRMESİ
• İmkansızı isteyebilir miyiz?
• Duygu kilitlenmesi nedir?
• Sadece isteyerek oluşan mucize haller
• Takkeci İbrahim çavuş6.) ZODYAK ÇAĞLARI

PRESESYON
• Altın oran ve fibonacci sayılarının sırrı
• Eski tapınakların yönelişlerindeki sır
• Burçların gerilemesi
• Yirmialtı bin yıllık döngüler

BALIK ÇAĞI İKİ KEZ
• Hızır – Musa buluşması ve balık çağı
• Gerileme veya geriye yürüme ve balık çağı
• Zulkarneyn ayetlerindeki Zodyak geçişleri
• Yuşa tepesindeki balıklar

PEYGAMBERLER VE ZODYAK
• Çağ geçişlerinin peygamber gelişleriyle olan ilgisi
• Kader çağ geçişlerinde değişiyor mu?7.) KEHANET

İBNİ ARABİ VE NOSTRADAMUS
• Nostradamusun kehanetleri doğru mu?
• İbn-i Arabi’nin kehanetleri
• Kendi kendisini oluşturan kehanetler

DAVUDUN KILICI VE YUŞA TEPESİ
• Davudun kılıcında ve kitabesinde bahsedilen günümüz
• Yuşa tepesi kitabeleri günümüzü anlatıyor

KUTSAL SANDIK
• İsrailoğullarının kutsal sandığı ve üçüncü tapınak inançları
• Mehdi kutsal sandığı nasıl bulacak?

MÜŞTAK BABA
• Müştak babanın esrarengiz divanı
• Müştak baba günümüzü anlatıyor

İSRAİL KEHANETLERİ
• Unuc oğlu ve hikayesi Türkiye’yi anlatıyor
• Osmanlı’nın yıkılış hikayesi ve Türkiye’nin başına gelecek olaylar nelerdir?8.) GAYB

• Müteşabih ayetler
• Allahın eli var mıdır?
• Allahın tahtı olabilir mi?
• Muhkem ve müteşabih ayetler nelerdir?
• Kuran ayetlerinin kat kat manaları
• Gayb bilinebilir mi?
• Ayetlerde “gaybı Allah bilir, başka kimse bilemez” deniliyor mu?
• İnsanlar gaybı bilebilir mi?
• Gayba inanmak ne demektir?
• Mutlak gayb, nısbi gayb ne demektir?
• Hiç bilinemeyecek şeyler nelerdir?
• Zamanla bilinemeyen şeyler bilinebilir mi?
• Tevil ne demektir?
• Ayetler bazı kelimelere mana verilerek nasıl anlaşılır hale getirilebilir?
• Arş-Beytül mamur, Kalem, Kürsi, Lehfi mahfuz, Sidretül münteha, Dabbetül arz, Ruh gibi kavramlar nasıl anlaşılabilir?


http://www.bizzkisiselgelisim.com/seminer/arastirmaci-yazar-tv-programcisi-serhat-ahmet-tan-ile-zam-a-yolculuk-hizir-sohbetleri-04-kasim-2014-saliKatılım Ücreti 50 TL

LÜTFEN KAYIT YAPTIRINIZ

Tel: 0216 3681450 Gsm: 0532 3522545

04 Kasım 2014 Salı 19:30

30 Aralık 2014 Salı 22:30


BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ, BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ Bağdat Cad. Noter Sk. Biçener Apt. No:19 K:5 D:16 Şaşkınbakkal - Kadıköy/İstanbul 0216 3681450 - 0532 3522545, Kadıköy, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ
BİZZ KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİ

BİZZ Kişisel Gelişim Merkezi'nde, kişisel gelişim eğitim programları, bireysel çalışmalar, özel terapiler ve uluslararası sertifika programlarının yanı sıra kurumsal eğitimlerle de hizmet veren Arzu Üstünberk, ekibi içinde yer alan, alanında ekol isimlerden oluşan profosyonel eğitmen kadrosu ile İstanbul dışında İzmir - Ankara - Bodrum ve KKTC'de de dönemsel olarak eğitim programları, fuar ve kamp programları düzenlemektedir.