11 Mayıs 2022 - Çarşamba

Hikâyeleştirme Giriş Eğitimi

Online
Hikâyeleştirme Giriş Eğitimi

Etkinlik Detayları

Koçluk sanatı ve hikâyeleştirme tekniklerinin sentezlendiği çalışmanın merkezinde kişisel özgünlük ve bu özgünlüğün keşfedilmesi yer alıyor. Kişinin iç kaynakları ile sağlıklı bağ kurabilmesi için öncelikli ihtiyacı duygu, düşünce ve karar alma süreçlerinde sıklıkla kullandığı sistemsel düşünme biçimlerinin keşfidir. Bu keşif, kişinin yaşamdan memnuniyetini artırmasına, çözüm odaklı seçenekleri görmesine alan açarak optimum dengesini de keşfetmesi için kişiye öz rehber olabilir.

Anlatmazsam Çatlarım marka adı altında giriş seviyesinde sunulan bu çalışmanın öncelikli hedefi katılımcılara kendi özgün alanlarını ve içlerindeki şenliğin bileşenlerini keşfetmeleri için alan açmaktır. Kişi, keşfettikleri ile arasındaki bağın yaşamdan memnuniyetine etkilerini uygulanabilir pratiklerle test ettikçe, kendi metafor yapısını, beklentilerini, içsel direnç merkezlerini de gerçekçi bir bakış açısı ile analiz etme becerisini kazanmış olur.

Çalışma zoom üzerinden online ortamda gerçekleşecek olup 11-18-25 Mayıs 2022 tarihlerinde 20:00-21:00 arasında 3 grup eğitimi, 2 adet de katılımcılarla tarihi ortak olarak belirlencek süpervizyon görüşmesinden oluşmaktadır. Çalışmanın kontenjanı 12 kişi ile sınırlıdır.

3 haftalık çalışma boyunca katılımcılar, eğitmen tarafından her gün gönderilecek olan yönlendirmeli bir bilgilendirme pratiği ile de destekleneceklerdir. 

Katılımcıların ve eğitimin mahremiyeti gözetilerek ders kayıtlarının katılımcılar ile paylaşımı yapılmamaktadır.

Bu Çalışma Kimler İçin;

Bilginin öğrenme ve içselleştirilmesinin süreçsel bir yolculuk olduğuna inanan; kararlılık ve sürdürülebilir bir gayretle çalışmak konusunda içsel motivasyona sahip; hikâyeleştirmeyi bir yetkinlik olarak pratikleri arasına eklemek ve becerilerini geliştirmek isteyenler.

Deneyimsel Çalışma İstasyonları;

İçimizi şenlendiren unsurlar nelerdir?

Özgün benliğim ve metafor yapısı

Karar-düşünce-eylemlerde sırlı özgün arketip yapısı

Kurgunun yapı taşları

Sahne Alanlar

Emine Çakır Çavdar

11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:00

25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:00


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

ANLATMAZSAM ÇATLARIM
ANLATMAZSAM ÇATLARIM

Yaşam pusulası; "Merak Et, Hayret et, Şaşır, Fark et, Öğren ve Deneyimle" olan Emine Çakır Çavdar, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamış, 1998 yılında Türkiye’nin en büyük özel sermayeli bankasında çalışma hayatına başlamıştır. Kurumsal alanda toplamda 21 yıl süren deneyiminin ilk 11 yılında Bankanın satış ve pazarlama reformu çalışmalarında pilot ekipler içerisinde etkin roller üstlenmiş, devamında ise sırasıyla Yönetim Kurulu’na bağlı iş biriminde ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde kendisine bağlı ekiplere liderlik yapmıştır. Profesyonel iş yaşamını sürdürürken anlamlı hikâyesini destekleyen eğitimler eşliğinde kendi iç kaynaklarını keşfetmeye başlayan Sn. Çavdar, eğitimini aldığı disiplinleri kullanarak hayalindeki iş modelini hayata geçirmek hedefi ile yönetici pozisyonunda görev aldığı 21 yıl süren kurumsal işinden 2019 yılında istifa etmiştir. 2019 yılından itibaren, tescilli markası ANLATMAZSAM ÇATLARIM çatısı altında; Koçluk Sanatı, Hikâyeleştirme Teknikleri, Şiddetsiz İletişim Dili, Yaratıcı Drama Liderliği, Pozitif Psikoloji, Optimum Denge Modeli ve Sistem Yaklaşımı, Beyin - Zihin - Öğrenme - Hafıza Temelli Kişilik ve Benlik Yapıları, Dharma Felsefesi Orta Yol Öğretisi, Ehil Söz - Konuşmada Sadeleşme, Diksiyon - Seslendirme, Kurmaca Yazı ve Sanat Terapisi ana disiplinlerini sentezleyerek tasarladığı eğitimleri, hikâyeleştirme kurgusu ile birey ve kurum çalışanlarına sunmaktadır. Birebir danışanlarına Profesyonel Koçluk şapkası altında sunduğu “Hikâyeleştirme ve Anlatı Koçluğu”, "Hikâyesi Olan Liderlik ve Koçluk Yolculuğu", "İletişimde Hikâyeleştirme ve Metafor Kullanımına Koçluk Sanatı ile Bakmak", "Kararlarım ve Nasıllarım?, "Anlamımla Güvenli Bağ Kurmak" hizmetlerinin yanı sıra “Marka Metin Yazarlığı ve Danışmanlık”, “Profesyonel Seslendirme”, "Yazar ve Sanatçı Koçluğu" hizmetleri vermeye devam etmektedir. instagram: @eminecakircavdar