02 Nisan 2022 - Cumartesi

EXP-1 ONLİNE İHRACAT UZMANLIĞI EĞİTİMİ (Canlı Yayın)

Online
EXP-1 ONLİNE İHRACAT UZMANLIĞI EĞİTİMİ (Canlı Yayın)

Etkinlik Detayları

ONLİNE İHRACAT UZMANLIĞI EĞİTİMİ (Canlı Yayın)

Eğitimin Amacı:

Eğitimde katılımcıların ihracat uzmanlığı ve uluslararası ticareti tüm ayrıntıları güncel ve gerçek belgeler ile öğretilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Detayı:

 DIŞ TİCARETE YÖN VEREN YEREL KURULUŞLAR

– SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

– ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ INCOTERMS 2020 (YENİ)

– ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ

 • Peşin Ödeme (Cash Advance)
 • Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
 • Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)
 • Akreditif (Letter of Credit)
 • Banka Taahhütlü Ödeme (BPO)
 • Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
 • SWIFT NEDİR?

 İHRACATTA KULLANILAN BELGELER

 • Proforma Fatura
 • Çeki Listesi
 • Packing List
 • Türkçe Fatura
 • Commercial Invoice
 • Taşıma Belgeleri
 • Konşimento (Bill of Lading)
 • FIATA Taşıma belgeleri
 • Taşıma Senetleri
  • Havayolu Taşıma Senedi (Air Waybill)
  • Karayolu Taşıma Senedi (CMR – Waybill – Consignement note )
  • Demiryolu Taşıma Senedi  (CIM – Railway Consignement note
 • Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)
 • Özel Menşe Şahadetnamesi – Form A  (GPS)
 • Dolaşım Belgeleri
  • Serbest dolaşım nedir?
  • ATR Belgesi
  • EUR1 Belgesi
 • Ekspertiz Raporu
 • Analiz Raporu
 • Gözetim Belgesi (Inspection Certificate)
 • Sağlık Sertifikası (Health Certificate)
 • Mal Teslim Belgesi (Ordino)
 • Navlun Faturası
 • Özel Fatura
 • Isıl İşlem Belgesi (ISPM-15)
 • Diğer Bazı Belgeler
 • Sigorta Poliçesi

 İHRACAT MEVZUATI

 • İhracı Yasak Olan Mallar
 • İhracı Ön İzne Bağlı Mallar
 • Kayda Bağlı İhracat
 • Kambiyo Mevzuatı (Son Yapılan Değişiklikler)
 • İhraç Malı Alıcısı Tarafından Geri Gönderildiğinde Yapılacak İşlemler
 • Konsinye İhracat
 • İthal Edilmiş Malların İhracı
 • Transit Ticaret Yoluyla İhracat
 • Bedelsiz İhracat
 • Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında İhracat
 • GTİP ve Armonize Sistem
 • Gümrükleme İşlemleri hakkında pratik bilgiler

 İHRACATTA EK MALİYETLER VE FİYATLAMA

 DÂHİLDE İŞLEME REJİMİ VE İZİN BELGESİ (DİİB)

 • Uygulama Esasları
 • Başvuru
 • Telafi Edici Vergi (TEV)

 İHRAÇ KAYITLI SATIŞ

 • Uygulama Esasları
 • Olası Aksaklıklar

Eğitim Süresi: 12 saat (2 gün, günde 6 saat)

Eğitim Ücreti:  2099 TL 1799 TL (%18 KDV Hariç) Min. 3 kişi kayıt alınmaktadır.

Eğitim Tarihi: 2-3 Nisan 2022 Saat 9:00-16:00 (Eğitim Kodu EXP-1)

Eğitimci: Cesur SEKMEZ

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat bölümünden 2002 yılında mezun olan Cesur SEKMEZ, aynı yıl iş hayatına İhracatçı Birlikleri bünyesinde “Devlet Yardımları” şubesinde Uzman Yardımcısı olarak başladı. İhracata yönelik devlet yardımlarının başvuru değerlendirme ve destek süreçlerinin yürütülmesi süreçlerinde görev aldı.

2005 yılında Gümrük Müsteşarlığı’na, Muayene Memuru olarak atandı ve eşyanın ithal ve ihracına yönelik mevzuat hükümlerinin uygulanması ile beyanın uygunluğunun denetiminden sorumlu olarak görev yaptı.

2012 yılında KOSGEB’e geçiş yaptı ve 2017 yılına kadar KOSGEB desteklerinin başvuru, inceleme ve yürütülmesi konularında çalıştı.

2017 yılından bu yana özel sektörde profesyonel çalışma hayatının yanı sıra, Devlet Destekleri konusundaki bilgi ve deneyimlerini eğitmen ve danışman olarak paylaşmaktadır.

02 Nisan 2022 Cumartesi 09:00

03 Nisan 2022 Pazar 16:00


Online Etkinlik - ZOOM

Etkinlik Organizasyonu

Yorumlar