27 Mart 2021 - Cumartesi

Pazarlama Odaklı OYUNLAŞTIRMA

Online
Pazarlama Odaklı OYUNLAŞTIRMA

Etkinlik Detayları

Değişen ve dönüşen günümüz dünyası, hem firmaları hem de firma çalışanlarını özellikle de geçtiğimiz şu zor günlerde motive etmek bir hayli zor.

Bu noktada gerek işletmelerin gerekse markaların hem müşteri tarafında hem de çalışan tarafında gönüllü bir davranış değişikliğini sürdürülebilir hale getirmek için birçok yönteme başvurmaktadır.

Bu yöntemlerden biri de adını giderek sıkça duyduğumuz “oyunlaştırma kavram” oyunlaştırma; gerçek hayattaki motivasyonel problemleri oyun dinamikleriyle uygulayıp çözen iş modelidir.

Sağlıktan, eğitime, eğitimden spora ve iş dünyasına kadar başarının sürdürülebilir olması adına ihtiyaç duyacağım bir stratejiyi barındırıyor.

Pazarlama odaklı oyunlaştırma eğitimiyle; marka ve işletmeler gönüllü birer marka elçisi yaratabilecekleri, pazar payları ve marka sadakati konusunda sürdürülebilir başarıyı yakalamaları bir ortam sağlayabilirler.

Marka ve işletmeler oyunlaştırma stratejisiyle marka farkındalığı, müşteri etkileşimi ,marka sadakati ve marka bağlılığı oluşturup kendilerini konumlandırabilirler.

EĞİTİM BAŞLIKLARI

OYUNLAŞTIRMA (GAMIFICATION ) NEDİR

PAZARLAMA ODAKLI OYUNLAŞTIRMA NEDİR

MARKALARIN OYUNLAŞTIRMA ÖRNEKLERİ

MÜŞTERİ SADAKATİ NEDİR

MÜŞTERİ SADAKATİ VE OYUNLAŞTIRMA (MÜŞTERİ SADAKATİ (1.0 , 2.0, 3.0)

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

OYUNLAŞTIRMA TABANLI ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

Sahne Alanlar

Ercan Altuğ Yılmaz

27 Mart 2021 Cumartesi 13:30

27 Mart 2021 Cumartesi 17:30


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Gamfed Türkiye
Gamfed Türkiye

GamFed, International Gamification Federation (www.gamfed.com) – Uluslararası Oyunlaştırma Federasyonu – tüm dünyadan sertifikalı oyunlaştırma uzmanlarının deneyimlerini paylaştıkları ve Dünyadaki Oyunlaştırma farkındalığını artırmak amacıyla içerik ürettikleri kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Londra merkezli dernek Gamfed Dünyadan bir çok oyunlaştırma uzmanının katılımcıyla ‘oyunlaştırma’ farkındalığının artırılması için yerel temsilciler ile içerikler üretmekte ve etkinlikler düzenlemektedir. Gamfed Türkiye, Türkiye Temsilcisi Ercan Altuğ Yılmaz ve yüzlerce gönüllüsünden oluşmaktadır. GamFed Türkiye’nin tamamı gönüllülerden oluşur ve oyunlaştırma alanında birçok faaliyette bulunur. Bu faaliyetler Oyunlaştırma Konferansları, Hackathonlar, birçok STK ve Kurumda oyunlaştırma sunumları, eğitimler ve çeşitli içerik üretimleri yapar.