01 Mart 2021 - Pazartesi

1 March Future Day: Future 2.0 (1 Mart Gelecek Günü : Gelecek 2.0)

Online
1 March Future Day: Future 2.0  (1 Mart Gelecek Günü : Gelecek 2.0)

Etkinlik Detayları

We are celebrating the 9th of March 1 Future Day with the world, which started with the suggestion of the well-known futurist Ray Kurzweil in 2013. This year as every year in Turkey and we have gathered together people that can make judgments about the future of the world. We will listen to their future perspectives, knowledge, experiences and insights from their own words. 

(2013 yılında tanınmış fütürist Ray Kurzweil’in önerisiyle başlayan, 1 Mart Gelecek Günü’nün 9.sunu dünya ile birlikte kutluyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada gelecek konusunda kanaat oluşturabilen insanları bir araya topladık. Onların geleceğe bakış açılarını, bilgilerini, deneyimlerini kısaca, uzgörülerini kendilerinin ağzından dinleyeceğiz.)

The COVID-19 outbreak that started in 2020 and is still ongoing has accelerated the future. Many phenomena that futurists say will occur within 10 years depending on a certain chronological calendar have necessarily emerged in a one-year period. From the way we do business to education, from health services to socialization, from scientific research to political discourse, almost everything has been updated, renewed and settled according to the conditions of the day. We are now aware that this change will be permanent. Transformation must be through information-based, far-sighted, timely adaptation planning. At this point, it is clear that there is a need for futurists more than ever. We, as expressed in our motto, "We are Responsible for the Future", and we have determined this year's March 1st Future Day Theme as "Future 2.0: New Future After Pandemic".

(2020 yılında başlayan ve hala sürmekte olan COVID-19 salgını geleceği ivmelendirdi. Fütüristlerin 10 yıl içeresinde belirli bir kronolojik takvime bağlı olarak gerçekleşecek dediği pek çok olgu bir yıllık bir zaman diliminde zorunlu olarak karşımıza çıktı. İş yapış şeklimizden eğitime, sağlık hizmetlerinden sosyalleşmeye, bilimsel araştırmalardan politik söylemlere hemen her şey günün koşullarına göre güncellendi, yenilendi, yerleşti. Artık bu değişimin kalıcı olacağının farkındayız. Dönüşümün bilgiye dayanan, uzağı görebilen, zamanında harekete geçirilen uyum planlamalarıyla olması gerekir. İşte bu noktada fütüristlere her zamankinden daha çok gereksinim olduğu açıktır. Biz de, mottomuzda ifade edildiği gibi ‘Gelecekten Sorumluyuz’ diyerek bu yılın 1 Mart Gelecek Günü Temasını ‘Gelecek 2.0: Pandemi Sonrası Yeni Gelecek’ olarak belirledik.)

In our all-day event, our speakers and the titles of their speeches are as follows, respectively.

(Tüm gün sürecek etkinliğimizde, sırasıyla konuşmacılarımız ve konuşmalarının başlıkları aşağıdaki gibidir.)

 

Dr Şebnem ÖzdemirCrossroads towards the future: Artificial Intelligence (Geleceğe doru yol ayrımı: Yapay Zeka)

Ergi ŞenerHow will Big Data Rule the World? (Büyük Veri Dünyayı Nasıl Yönetecek?)

Prof. Dr. İbrahim OrtaşThe Effects of Climate Change on the Future of Food Security in Agriculture and Future Axis (Tarım ve Gelecek Ekseninde İklim Değişimlerinin Gıda Güvenliğinin Geleceği Üzerindeki Etkileri)

Tal Garih: Futurism 6.0 (Fütürizm 6.0)

Dr. Jose CordeiroThe Death of Death: The Scientific Possibility of Immortality (Ölümün Ölümü: Ölümsüzlüğün Bilimsel Olasılığı)

Dr. Bahadır KaleağasıAtlas of the Planet of Civilizations, Turkey Coordinates (Gezegenin Uygarlık Atlası, Türkiye'nin Koordinatları) 

Prof. Dr. Zümra AtalayBoth the future and now (Gelecek de, şimdi de)

Dr. Lale Başarır: Are the Future/Are You Coming (Gelecek misiniz?)

Atlas Sarrafoğlu: The Future of Spinach (Ispanağın Geleceği)

Dr. Nükhet VarlıkWhy is it important to understand past pandemics? (Geçmiş pandemileri anlamak neden önemli?)

Dr. Barbara ImhofSpace Futures (Uzayın Geleceği)

Prof. Dr. Peter C. BishopOur Uncertain Future (Belirsiz Geleceğimiz)

Sevinç ErşenBeing Futureteen at GEN College (GEN Koleji’nde Futureteen olmak) 

Herb SimmensRestoring a Safe Climate - Yes it can be done…and here’s how (Güvenli Bir İklimi Geri Yükleme - Evet, yapılabilir. Nasıl yapılır?)

(As we listen to and watch our 14 distinguished speakers, we will understand the importance and value of designing the positive future together. We would like to see you among us at our online event, March 1st, Future Day)

14 seçkin konuşmacımızı dinlerken ve izlerken olumlu geleceği birlikte tasarlamanın önemine ve değerine vakıf olacağız. Sizi de 1 Mart Gelecek Günü çevrim-içi etkinliğimizde aramızda görmek istiyoruz. 

01 Mart 2021 Pazartesi 09:45

01 Mart 2021 Pazartesi 17:00


Online Etkinlik - futurizm.org

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
Fütüristler Derneği / Futurists Association

2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak üzere multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.Fütüristler Derneği, sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamı ve sosyal hayatı iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. Fütüristler Derneği’nin temel amacı geniş kitlelerle gelecekçiliğin (fütürizm) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar zinciri olduğunu anlatabilmektir.