18 Şubat 2021 - Perşembe

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama

Online
Çocuklar İçin Yaratıcı Drama

Etkinlik Detayları

Hepimizin evlerden çalışmaya, eğitim almaya alıştığımız bu dönemde çocuklarımız için de gelişim programları düzenliyoruz. Yaptığımız bu faaliyetlerde; çocuklarımızın kültürel, sanatsal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak ve anne-babalarımıza kendileri için zaman alanı açmak istiyoruz.

Yaratıcı Drama atölyesinde katılımcı öğrencilerle, Yaratıcı Drama ve Doğaçlama ağırlıklı bir eğitim programı yürütülecektir. Bu aşamada katılımcı öğrencilerle Doğaçlama, Rol - mimik, Dikkat Oyunları, Hikaye Kurma, Çatışma Yaratma (Agon), gibi pek çok konuda çalışmalar yapılacaktır.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın amaçları:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

18 Şubat 2021 Perşembe 16:00

22 Nisan 2021 Perşembe 17:00


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Enso Akademi
Enso Akademi Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Ne Yapıyoruz? Enso Akademi; gelişime odaklanmış bireyler ve kurumlar için “Gelişim Projeleri” üretir ve doğru eğitmen, koç ve danışmanlarla buluşturur. Bu projeler sadece eğitim, danışmanlık ve koçluk süreçler ile de sınırlı değildir. Çünkü biz gelişimin, tek bir olguyla değil birden fazla fikirle çeşitlendirerek sürdürülebilir bir hale geleceğine inanıyoruz.

Yorumlar