16 Ocak 2021 - Cumartesi

Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi - Modül 2B Bolluk

Online
Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi - Modül 2B Bolluk

Etkinlik Detayları

Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi Pınar Işık Yaylacı tarafından geliştirilmiştir.

Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi, Agile yaklaşımı ile evrensel kadim bilgiler ve pratikler harmanlanmış kurumsal çalışma ve proje yönetim sistemidir.

 

Sistemin ve eğitim programın amacı hem organizasyonel Agile dönüşüm sırasında hem de henüz dönüşüm sürecine girmeyen kurumları birlik bilincinde sınırlayan, direnişlere, kronik strese, düşük frekansta titreşme sebep olan tüm inanç ve tutumlardan kurtularak, iş sahasında bireysel ve kurumsal gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak, yüksek bilinç düzeyinde bilinçli farkındalık yeni dünya düzenini oluşturduğu bu dönemde işbirliği, yaratıcılık, yüksek değer ve bütünsel bir sistemi inşa eden insanlar yetiştirmek.

 

4B Formülü:

 

Wisefullness Bütünsel Denge Sistemin eğitim programı, birbirini tamamlayan

 

Bilinç,

Bolluk,

Bilgelik,

Bütünlük  

 

Başlıkları ile 4 Modülden oluşmaktadır.

 

 4B formülü ile Agile yaklaşımı ve kadim evrensel ilkeleri ve pratikleri harmanlayarak, kurumsal yapıya uygun bir şekilde uyarlanmış bütünsel bir eğitim programı sunar.

16.01. - 17.01.2021, saat 13:00 - 19:00  arası Bolluk Modülü ile devam ediyoruz. 

2B BOLLUK 

Bu modülden sonra 

 • Paranızın yeterli olmadığı düşüncesinden kurtulacaksınız; Para ile başa çıkmanın yeni yollarını öğreneceksiniz
 • Para akışını engelleyen nedenleri öğreneceksiniz
 • Para kontrolü, para alma veya harcama korkusundan kurtulacaksınız
 • Bolluğun içinde yokluk zihniyetinden ve hissinden kurtulacaksınız
 • Kendi para tipinizi öğreneceksiniz, tipinizi ve parayla ilişkinizi dengeleyebileceksiniz
 • Para akışınızı yükseltme tekniği öğreneceksiniz
 • Zenginlik ve bolluk anlayışını yeniden tanımlayacaksınız
 • Zenginlik yolculuğunuzda haritanız olacak
 • Hayata ve paraya karşı tutumunuz değişecek

İçerik

 • Varlık, sosyal yaşam ve iş olarak bolluk bilinci
 • Enerji olarak para 
 • Para akışını engelleyen unsurlar
 • Parayla ve yaratıcılıkla olan ilişkimiz
 • Para tipleri, empati ve dengeleme
 • Zenginlik nedir? Bolluk bilincinin kişiye ait yeniden yapılandırılması
 • Yeni fırsatları nasıl yaratabilirim?
 • Kolektif ve aile bilincinden gelen engeller 
 • Güvenli Dünya: Alma ve Verme Dengesi
 • Bilgiden gelen Bolluk
 • Zamandan gelen Bolluk
 • Sağlıktan gelen Bolluk
 • Bolluk ve bereketten yaşamak
 • Bolluk ve Mutlu Para topluluğu, takım ve organizasyon oluşturmak

Tüm Wisefullness 4B Programının genel kattıkları:

Bireysel

 • Mekandan bağımsız çalışabilme/değer yaratma
 • Öz disiplin, öz saygıyı ve öz motivasyonu sürdürebilir kılma
 • Sürece değil ortak hedefe odaklanma
 • Vizyon geliştirme ve vizyonu gerçekleştirmek üzere harekete geçme
 • Yaratıcılığın sınırsızlaştırılması
 • Ben bilincinden biz bilinciyle düşünce ve davranışların geliştirilmesi
 • Dengede ve merkezden var olabilme
 • Yüksek değer yaratımı
 • Yeni küresel yetkinliklerin kazanılması

Kurumsal

 • Yeni nesil ve çevik organizasyonu 
 • Yüksek değer yaratımı
 • Bilge, global, vizyon ve hizmetkar liderlik
 • İnsan odaklı yaklaşım
 • Yeni nesil çalışan memnuniyetin artırılması
 • Aidiyet duygusunun artırılması
 • Stratejik, operasyonel birimlerin verimliliğinin artırılması
 • Maliyetlerin azaltılması
 • Yeni dünya sürecine hızla adapte olma
 • Küresel kriz yönetimi
 • Sürdürebilirlik ve eko sisteme bütünsel yaklaşım

16 Ocak 2021 Cumartesi 13:00

17 Ocak 2021 Pazar 19:00


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
Wisefullness Organizatöre Sorunuz Mu Var?

Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi Pınar Işık Yaylacı tarafından geliştirilmiştir. Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi, Agile yaklaşımı ile evrensel kadim bilgiler ve pratikler harmanlanmış kurumsal çalışma ve proje yönetim sistemidir. Sistemin ve eğitim programın amacı hem organizasyonel Agile dönüşüm sırasında hem de henüz dönüşüm sürecine girmeyen kurumları birlik bilincinde sınırlayan, direnişlere, kronik strese, düşük frekansta titreşme sebep olan tüm inanç ve tutumlardan kurtularak, iş sahasında bireysel ve kurumsal gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak, yüksek bilinç düzeyinde bilinçli farkındalık yeni dünya düzenini oluşturduğu bu dönemde işbirliği, yaratıcılık, yüksek değer ve bütünsel bir sistemi inşa eden insanlar yetiştirmek. 4B Formülü: Wisefullness Bütünsel Denge Sistemin eğitim programı, birbirini tamamlayan Bilinç, Bolluk, Bilgelik, Bütünlük Başlıkları ile 4 Modülden oluşmaktadır. 4B formülü ile Agile yaklaşımı ve kadim evrensel ilkeleri ve pratikleri harmanlayarak, kurumsal yapıya uygun bir şekilde uyarlanmış bütünsel bir eğitim programı sunar.

Yorumlar