26 Aralık 2020 - Cumartesi

2021 Değişiklikleri ile Ücret Bordrosu | Online Eğitimi

Online
2021 Değişiklikleri ile Ücret Bordrosu | Online Eğitimi

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:

Şirketlerde bordro yapan İnsan Kaynakları Uzmanları ve Mali Müşavirler, işyerlerinde Ücret Bordrosu yapan çalışanlara bordro hesaplaması ile ilgili İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Gelir vergisi kanununda yer alan parametreler esas alınarak ücret bordrosu tahakkuku yapmalarının sağlanması için eğitim düzenlenmiştir.

Bordro uygulama süreçleri, istisna ve indirim uygulamaları ile elle bordro yapılmasının katılımcılara uzmanlık derecesinde öğretilmesi de amaçlanmıştır. Ayrıca örnek olaylar, ilgili Yargıtay kararları ve vaka çalışmaları ile tüm personel bordro süreçlerinin doğru uygulanması için gerekli yetkinliklerin kazandırılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

1. İş Hukukunda Ücret ve Fazla Mesai, İş Süreçleri Kavramları

İş hukuku, vergi kanunları ve SGK bakımından ücret kavramları

Çalışma süreleri ve fazla mesai kavramları,

İş Sözleşmesi şekilleri ve ödeme ve SGK boyutu,

Gelir vergisi istisnaları ve uygulamaları,

Çalışma hayatında ücret şekilleri hesaplama yöntemleri,

Kıdem ve ihbar tazminatı hak etme hesaplama yöntemleri

Ücret, Kıdem, ihbar ve benzeri ödemeler için açılan davalar ve sonuçları,

İhbar süreleri, Kötü Niyet Tazminatı, Haklı nedenle çıkışlarda ödeme şekli,

2. Sosyal Güvenlik Kanunu Uygulamaları

İşçinin giriş ve çıkışlarının bildirimi,

SGK Mevzuatında sigorta kolları

SGK istisnaları ve bordro düzenleme şekli,

Genel Sağlık Sigortası kavramı,

Geçici iş göremezlik sistemi, raporların bildirimi ve ödemelerin hesaplanması,

Bordro yapımı, SGK Aylık prim tahakkukları ve teşvik uygulaması,

SGK Mevzuatında ücret, bordro bilgileri istisna ve indirimler,

%5 Hazine teşviki şartları

Kısmı-Çağrı üzerine çalışmada SGK bildirimi, GSS uygulamaları,

3. Ücret ve Bordro Uygulamaları

Bordro parametreleri, Bordroda ödemeleri istisna ve indirimler,

Puantaj kaydı oluşturma ve eksik günler bildirimi,

Elle bordro yapılmasında özellikler ve uygulama örnekleri

Aylık bildirgeler verilmesi ve teşvik uygulaması,

İşsizlik sigortası hesaplama ve ödemeleri,

Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları, Zorunlu BES,

Şahıs Sigorta uygulamalarında dikkat edilecek hususlar,

Pratik Bordro hesaplama yöntemleri,

Yıllık izinlerin bordroda gösterilmesi,

Ücret Bordrosu hatalı ve şirketlerin riskleri Yargıtay Kararları,

İşçinin işten çıkış bordro ve diğer işlemler, çıkışta teslim edilecek belgeler,

4. Yargıtay Kararları ile Ücret Ödeme Sonuçları ve diğer

Örnek vakalar Bordro ile ilgili Yargıtay kararları,

İşten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi, Kıdem ve izin sıfırlaması,

İşe iade kavramında Yargıtay kararları bordro uygulamaları, hangi ücret, ne zaman,

270 saatlik fazla çalışma sözleşmesi Yargıtay kararları,

İbranamenin geçerliliği için yapılacak işler,

Katılımcılar tarafından sorulan soruların cevaplandırılması,

Eğitimen Bilgisi için https://www.yuksekbilgili.com/wordpress/2021-degisiklikleri-ile-ucret-bordrosu/

Sahne Alanlar

Şakir Gülsever

26 Aralık 2020 Cumartesi 10:00

26 Aralık 2020 Cumartesi 16:00


Online Etkinlik - Zoom

Etkinlik Organizasyonu

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık
Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık

YÜKSEKBİLGİLİ Eğitim ve Danışmanlık, 2016 yılında kurulmuş ve kuruluş yılından bu yana eğitim sektöründe akademi ve iş dünyasını bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda, saha tecrübesi olan akademisyenler ve konusunda uzman eğitmenler ile birlikte yüzlerce farklı eğitimi başarıyla tamamlamıştır. YÜKSEKBİLGİLİ Eğitim ve Danışmanlığın amacı, bireylerin kişisel ve profesyonel hedeflerini gerçekleştirmelerini destekleyen, iş dünyasına yönelik eğitimler düzenleyerek, bireylerin ve firmaların geleceğine katkıda bulunmaktadır.