,
09 Mayıs 2020 - Cumartesi

Sanat Tarihinde Ev Kavramı: Mağara Duvarından Düşlere

Online
Sanat Tarihinde Ev Kavramı: Mağara Duvarından Düşlere

Etkinlik Detayları

Sanat Tarihinde Ev Kavramı: Mağara Duvarından Düşlere

Atölye Eğitmeni : Nazlı Pektaş

Atölyenin Süresi: 2 oturum (4 saat)

Atölyenin Tarihi       : 9-10 Mayıs / 16:00 - 18:00

Bilet Ücreti: 100 TL (2 ders)Program: 

 

Sanat Tarihçi ve akademisyen Nazlı Pektaş’ın gerçekleştireceği iki oturumdan oluşan online seminerde, ev mekan olmanın ötesinde, fiziksel varlığının dışında imge olarak ele alınacaktır. Evin içeride ve dışarıda olanın tanığı olarak sanat tarihinde ve günümüz sanatında yer alan varlığı, farklı disiplinlerde örneklerle kronolojik bir yöntemle anlatılacaktır. 

 

Seminerin ilk bölümünde Pleolitik dönem mağara duvarı resimleri eşliğinde, tarih öncesi evlerden başlanarak 19. yüzyılın sonuna kadar resim sanatının, evi ele alış biçimi anlatılacaktır. Bu ilk bölümde Flaman Sanatı ve 17. Yüzyıl Hollanda İç Mekân resmi üzerinde durulurken Vermeer’in resimlerindeki ev kavramı ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

 

Seminerin ikinci bölümünde ise ev kavramı, 20. yüzyıl sanatının değişen dili içinde aranacaktır. Modern sanattan çağdaş sanata alınan yolda karşımıza çıkan örnekler çağdaş sanatın disiplinlerarası üretim dili  ve günceli takip eden karakteri eşliğinde okunacaktır.
Ele alınacak sanatçılardan bazıları: 

Giotto Di Bondone , Jan van Eyck , Johannes Vermeer , Jan Steen , Jacobus Vrel  , Jeff Wall , Neriman Polat , Cengiz Tekin , Nil Yalter , Sarkis , Zarina , David Hockney  , David Smith , Richard Hamilton , Do-ho Suh , Egle Rakauskaite , Elif Naci , Damien Hirst , Elmgreen & Dragset , Hale Tenger , Sigmar Polke , Roy Lichtenstein , Mona Hatoum , Doris Salcedo

 

Houses in Art History: From Cave Walls to Dreams

Trainer: Nazlı Pektaş

Duration: 2 sessions (4 hours)

Date: 9-10 May / 16:00 - 18:00

Fee: 100 TL (2 lessons)Program:

 

In this online seminar, which consists of two sessions by Art Historian and academician Nazlı Pektaş,  the house will be considered as an image beyond being a space and a physical presence. The presence of the house in the history of art as a witness of the inside and outside will be explained in a chronological way with examples from different disciplines.

 

In the first part of the seminar will discuss the houses in art history, starting from prehistoric houses with  exxamples from the paintings of the cave walls of the Pleolithic period to the end of the 19th century. The first part of the seminar dealt with cave wall paintings of the Pleolithic period , starting from prehistoric houses and 19th century. In the first part, while focusing on Flemish Art and 17th Century Dutch Interior painting, the concept of house in Vermeer's paintings will be discussed in detail.

 

In the second part of the seminar, the concept of house will be pursued in the changing language of 20th century art. The examples that we encounter on the passage from modern art to contemporary art will be discussed in the light of the interdisciplinary language of contemporary art.

Artists to be dissussed: 

Giotto Di Bondone , Jan van Eyck , Johannes Vermeer , Jan Steen , Jacobus Vrel  , Jeff Wall , Neriman Polat , Cengiz Tekin , Nil Yalter , Sarkis , Zarina , David Hockney  , David Smith , Richard Hamilton , Do-ho Suh , Egle Rakauskaite , Elif Naci , Damien Hirst , Elmgreen & Dragset , Hale Tenger , Sigmar Polke , Roy Lichtenstein , Mona Hatoum , Doris Salcedo


09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:00

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:00


Online Etkinlik - The Circle

Etkinlik Organizasyonu

The Circle
The Circle Organizatöre Sorunuz Mu Var?

The Circle mimari odaklı bir kültür sanat ve araştırma platformudur. Multi-disipliner bir alan olan The Circle bir sergi mekanı, bir ortak çalışma alanı, bir yaratıcı atölye, bir akademik platform ve tiyatrodan dans ve konserlere kadar uzanan etkinlikler için bir sahne olarak tasarlandı. Mimariyi sosyolojiden felsefe ve tarihe kadar diğer akademik alanlarla ve çağdaş sanatın çeşitli dallarıyla buluşturmayı hedefleyen bu multi-disipliner platform Avcı Architects öncülüğünde Selçuk Avcı, Sanja Jurca Avcı, Markus Lehto, Eda Çarmıklı, Yüksel Demir, Kemal Seyhan, Nurgül Türker, Dilara Tekin Gezginti ve Yunus Tonkuş tarafından kuruldu.

Yorumlar