20 Mayıs 2019 - Pazartesi

OOP Principles & Design Patterns Eğitimi-5 Gün

İstanbul
OOP Principles & Design Patterns Eğitimi-5 Gün

Etkinlik Detayları

OOP Principles & Design Patterns Eğitimi iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde, OOP’nin temel kavramlarını ve prensiplerini aktarıyoruz. İkinci bölümde ise, bahse konu bu prensiplerin ışığında oluşturulmuş, sıkça karşılaşılan sorunlara evrensel çözümler sunan Tasarım Desenlerini (Design Patterns) ele alıyoruz.

Eğitimden Kazanımlarınız

 • Uygulama geliştirme süreçlerine OOP yaklaşımı ışığında bambaşka bir gözle bakabilecek,
 • Süreci OOP prensiplerine göre analiz edebilecek ve karşılaştığınız bir problemi, evrensel bir tarzla çözümleyebileceksiniz.

Eğitim Ön Koşulu : C#.NET platformunda temel bilgiye sahip, basit de olsa bir proje deneyimi olması gerekmektedir.

Eğitmen: Türkay Ürkmez

2004 yılından bu yana 14 yıldır profesyonel olarak bireylere ve kurumsal firmalara yazılım geliştirme eğitimleri veriyor. Yeni başlayanlar için geliştirdiği eğitim metodu ile birçok kişiyi yazılım geliştirme sektörüne kazandırdı. Daha Fazla Bilgi

Eğitim İçeriği

1. SOLID Prensipleri

 • Single Responsibility Principle
 • Open Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

2. OOP Kavramları

 • Neden OOP Tercih Ediliyor?
 • Sınıf ve Nesne Arasındaki Fark
 • Kapsülleme (Encapsulation)
 • Oluşturucular (Constructor)
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polimorfizm)
 • Abstract Sınıflar
 • Interface
 • Delegate ve Lambda Operatör
 • Events

3. C# ile Tasarım Desenleri

 • Gangs of Four Patterns
 • Creational Patterns
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Structural Patterns
 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Façade
 • Flyweight
 • Proxy
 • Behavioral Patterns
 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor
 • Anti Patterns

20 Mayıs 2019 Pazartesi 09:30

24 Mayıs 2019 Cuma 16:30


Dinamik Zihin, Osmanağa mah., Kadıköy, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu