02 Mart 2019 - Cumartesi

Yeni Nesil İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitim Programı

İstanbul
Yeni Nesil İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitim Programı

Etkinlik Detayları


Saat & Yer

02 Mar 09:30 – 24 Mar 17:30
Workinton, Büyükdere Caddesi No:199, Levent 199, İstanbul, Esentepe Mahallesi, 34330 İstanbul/Şişli/İstanbul, Türkiye

Bu Etkinlik Hakkında

Bu program İK alanında çalışan ya da çalışmak isteyen katılımcılara İK’daki değişen tüm süreçlerle ilgili; bilgi, uygulama becerisi ve yönetsel yetkinlikler kazandırmayı amaçlamaktadır.Otomasyon, teknoloji şemsiyesi altında şirket içi iletişim, anahtar performans göstergeleri, işe alımda organizasyonel sosyalleşme, çalışanı işten ayırma süreçleri, performans yönetimi, çalışana/ çalışan grubuna ya da işe özel İK uygulamaları, yetenek kazandırma, yetenek yönetimi, esnek çalışma, uzaktan çalışma, hiyerarşik yapı v.b süreçleri yeniden tasarlıyor. Yepyeni iş modelleri ile birlikte İnsan Kaynakları da çalışan yolculuğunun haritalanması ve ölçümlenmesinde kendi süreçlerini geliştiriyor. Endüstri 4.0 ile birlikte İK departmanlarının niteliği, rolü ve sorumlulukları değişiyor.

Sizler için İK Yönetimi ve Uygulamları , İİK Pazarlama , Dijital İK ve 2019 Trendlerini birleştiren konularını birleştiren, klasik uzmanlık programlarından çok farklı , çok renkli ve çok keyifli bir program hazırladık.

Eğitim Sunumu

Olcay Baytan - OBAY Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu / İK Profesyoneli ve Eğitmen

Kağan Çavuşoğlu - Dijital Değişim ve İnsan Yönetimi Danışmanı / Eğitmen

HRM Yazılım , İş Hukuku , İnsan Kaynakları İşe Alım firmalarından farklı alanlarında uzman konuk konuşmacılarımız ile sektörün profesyonelleri ile de tanışma fırsatı bulabileceğiniz bu programa İK'ya gönül vermiş yeni mezun ve İK alanında kariyerini geliştirmek isteyenherkes davetlimizdir.

1. GÜN / 7 SAAT

BİR YÖNETİM BİLİMİ OLARAK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

• Yönetim Biliminde İnsan Öğesinin Rolü

• İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

• İnsan Kaynaklarına Teorik Yaklaşımlar

• İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI VE GELECEK ODAKLI YÖNETİM YAKLAŞIMI

• Stratejik Yönetim ve İlkeleri

• İşletme Staretjileri ile İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi

• İşletme Yapısını Tanımlama

• İK Süreçlerinin Uygulanmasında Üst Yönetimin Rolü

• İK Yönetiminde İletişim

2. GÜN / 7 SAAT

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARINA GİRİŞ

• Organizasyonun Kritik İş Süreçlerinin Belirlenmesi

• İş Analizleri ve İş Değerleme

• Kritik İş Süreçlerinin Dizaynı (İş Yapış Biçimlerinin Şekillendirilmesi)

• İşletme Organizasyonun Oluşturulması ve Yeniden Yapılandırılma

• Unvan Skalası Oluşturma

• Görev Tanımları ve Yetkinlikler

• İK Süreçlerinin Dokümantasyonu

o Prosedürler

o Talimatlar

o Formlar

o Listeler

o Şemalar

o Raporlar

3. ve 4. GÜN / 14 SAAT

İNSAN KAYNAKLARI TEMEL FONKSİYONLARI VE UYGULAMALAR

• Norm Kadro Planlaması

• İnsan Kaynağını Bulma, Seçme ve Yerleştirme

• Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

• Çalışan Takibi

• Yetkinlik Yönetimi

• Eğitim Yönetimi

• İhtiyaç Analizi

• Planlama

• Uygulama

• Ölçme Değerlendirme

• Oryantasyon / İş Başı Eğitim Programları

• Kariyer ve Yedekleme Planı

• Yetenek Yönetimi

• Organizasyonel Gelişim

• OD'nin Tarihsel Gelişimi

• Yaklaşımlar ve Müdahaleler

5. ve 6. GÜN / 14 SAAT

İNSAN KAYNAKLARI TEMEL FONKSİYONLARI VE UYGULAMALAR

• Performans Yönetim Sistemi

• Ücret Yönetimi

• Motivasyon Yönetimi

• Öneri ve Ödül Yönetim Sistemi

• Kurum Kültürü ve Çalışan Memnuniyeti

• İşten Çıkış Mülakat Teknikleri / Bilgi Transferi

• İK Analitiği

• Verilerle İK Yönetim

• İK’nın Sorumlulukları Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği

• İnsan Kaynakları Yönetiminin Hukuki Boyutu

7. GÜN / 7 SAAT

İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETSEL YETKİNLİKLERİ

• Başarılı İK’cıların Yetkinlikleri

• İK ‘da Koçluk Yaklaşımı

• Yönetim Tarzları

• Yönetici

• Lider

• Koç

• Mentor

• Farklı Kuşakların Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TRENDLER

• Teknolojinin Getirdiği İş Yapış ve Çalışma Biçimlerinin Değişimi

• İşe Alımda Yeni Trendler

• Uzaktan İş Gücünün Yönetimi ve Çalışanları Takipleri

• Başarı Kriterleri ve Performans Ölçütleri

• İK’da E- Dönüşüm ( ERP / Inranet Sistemleri )

8. GÜN / 7 SAAT

İNSAN KAYNAKLARI PAZARLAMASI

• İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim

• İnsan Kaynaklarının Dijital Pazarlanması

• İşveren Markası Yönetimi

• Sosyal Medya ve İK

DİJİTALLEŞME VE İK GÜNDEMİ

• İnovasyon, Değişim ve Dönüşüm Çemberinde İnsan Kaynakları Yönetimi

• Dünya’da Değişen Trendler ve Endüstri 4.0 ile Akıllı Endüstri / Akıllı Hizmetler

• Dijitalleşmenin İş Hayatında Yarattığı Kelebek Etkisi

• Toplum 5.0 ‘la Gelecekte İnsan Yönetimi Öngörüleri

02 Mart 2019 Cumartesi 09:30

24 Mart 2019 Pazar 17:30


Levent 199, Büyükdere Cad. 199, Şişli, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Yorumlar