18 Kasım 2018 - Pazar

LEGO ROBOTİK ATÖLYESİ 6-7 YAŞ

Antalya
LEGO ROBOTİK ATÖLYESİ 6-7 YAŞ

Etkinlik Detayları

ETKİNLİK ADI: Lego Robotik Atölye

TARİH: 18 Kasım 2018

SAAT: 11:00-13:00 veya 14:00 - 16:00 saat seçenekleriyle

YER: Mymaker tasarım ve üretim atölyesi

SEVİYE: İlkokul'a giden öğrenciler için uygundur

FİYAT: Tek seferlik kurs ücreti 60 TL (KDV DAHİL)'dir.

NOT: Sınıf kapasitesi toplam 6 kişidir.  Atölyemiz 120 dakika sürer ve hem kız hem de erkek öğrenciler için uygundur.

ETKİNLİK HAKKINDA:

18 Kasım Pazar günü olan "Lego Robotik Kodlama Atölyesi" ile ilk okul öğrencileri Lego Boost ile yaratıcılığa teşvik edip, onları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin temel kuralları ile buluşturuyor. 

Lego Boost atölyede motorlu araçlardan paletli araçlara, yürüyen robottan sensörlü araçlara kadar sırasıyla tüm ince ayrıntılarını öğrenebileceklerdir.

ŞARTLAR VE İADE KOŞULLARI BİGİLENDİRME FORMU

 

Unvan            : Mymaker tasarım ve üretim atölyeleri

Adres             : Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi No:128

Tel No            : 0242 323  05 57

E-posta           : mymakerantalya@yandex.com

1-      KAYIT VE ÖDEME:Mymaker Atölyesine yaptığınız kayıt müşterilerimize herhangi bir öncelik tanımaz ancak ödemenin yapılması halinde kesin kayıt gerçekleşir. Ödemenin atölye başlangıcından önce gerçekleşmesi gerekir. Bilgilendirme formunda belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

2-      TÜM VERGİLER DÂHİL OLMAK ÜZERE MAL VEYA HİZMETİN TÜRK LİRASI OLARAK SATIŞ FİYATI: Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, şekli, tarihi, yeri, vb tüm bilgiler) internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı internet sitesinde gösterilmiştir.

3-      ÖDEME VE İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Hizmetin bedeli(ücreti) internet sitesinde gösterilen yöntem ve şekilde ifa edilecektir.Mymaker atölye program içeriği, atölyenin gerçekleştirileceği yer, atölyenin başlangıç, bitiş tarih ve saatleri hakkında bilgilendirme internet sitesinde yer almaktadır.

4-      SUNULACAK HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ:

5-6-7-8-9-10 yaş öğrenciler için lego boostlar ile kademeleri olarak lego robotik kodlama etkinliği

5-      İPTAL:mymaker, öngörülemeyen sebeplerden ötürü herhangi bir atölyeyi iptal etme hakkını saklı tutar. Atölye gerçekleşmeden iptal edilmişse tüm ödeme, devam ederken iptal edilmişse tamamlanmamış kısımla ilgili ödeme iade edilir.Kesin kayıt yaptırdığınız bir atölyeyi iptal ettirmeniz durumunda, atölyenin başlangıcından 10 gün öncesine kadar ödemenin tamamıderhal ve aynen iade edilir. Atölye başlangıcından 5 gün öncesine kadar ödemenin %40’ı, 48 saat öncesine kadar ise ödemenin %20’si iade edilir. Atölyenin başlangıcına 48 saatten az kala gerçekleşen iptallerde ücret iadesi yapılmaz.İptal talebinin mymakerantalya@yandex.com mail hesabına yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.  Aksi halde iptal talebiniz geçerli bir talep olmayacaktır. Atölye başladıktan sonra geçerli mazereti olmayan öğrencinin kaydı silinmez. Kayıt iadesinde velinin geçerli mazeretini bildirir yazılı bildirimi esas alınır. Atölyeye katılmayan öğrenciler yazılı bildirim tarihine kadar eğitime katılmış gibi kabul edileceğinden gelmediği günler de ücret hesabına dâhil edilir.

6-      CAYMA HAKKI: ALICI, 3 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde e-posta ile yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Cayma hakkı süresi, hizmetin satın alındığı günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile hizmetin ifasına başlanan satışlarda cayma hakkını kullanamaz. Cayma bildirimi yazılı olarak SATICIYA ulaştığı tarihten itibaren 10 güm içinde bedel ALICIYA iade edilir.

7-      DEVAMSIZLIK VE GEÇİŞ: Kesin kayıt yapılan atölyeye kısmen veya tamamen katılmamanız halinde ücret iadesi yapılmaz. Kesin kayıt olunan bir atölyeye katılamayan veya başka bir atölyeye geçiş yapmak isteyen kişilerin muadil bir programa katılımları boş kontenjan olması durumunda sağlanır.

8-      SINIF KURALLARI: Öğrenci eğitim ve öğretimi aksatıcı davranışlarda bulunamaz. Öğrenciler sınıfta başka bir kişiye veya taşınır taşınmaz eşyaya kasıtlı olsun ya da olmasın zarar veremez. Oluşacak zarardan öğrencinin velisi ya da vasisi şahsen sorumludur.mymaker gerçekleştirilen atölyelerde davranışlarının yönetilmesitüm çabalara rağmen sağlanamayan öğrencilerin veli ve vasilerine sözlü ve yazılı ihtar yapılmak suretiyle program ücretleri iadesi olmaksızın programdan ihraç etme hakkına saklı tutar.mymaker katılımcıların kişisel oyuncak ve herhangi bir ekipman getirmelerini önermez, atölye esnasında herhangi bir kişisel eşyanın zararı ve kaybında mymakerin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9-      PROGRAM ÇIKIŞI TESLİM: Veli öğrencisini takip etmekle yükümlüdür. Çocuğun kendi başına ayrılma izninin bulunmadığı durumlarda, formda isimleri yazanyetkili kişilerce veya öğrencininveli ve vasileri tarafından, program bitiminde öğrenciler teslim alınmalıdır. Öğrenci sadece bilgi formunda listelenen kişilere ya da öğrencinin veli ve vasisi olduğunu belgeleyen kişilere teslim edilir. Öğrencileri almaya yetkili olan herkes en az 16 yaşında olmalıdır. Formda öğrencininveli ve vasisi dışında isim belirtilebilmesi için veli tarafından yazılı bir bildirimde bulunulması gereklidir. Acil bir durum sebebiyle formda ismi geçmeyen bir kişinin öğrenciyi teslim alabilmesi için velinin formdaki telefondan mymakeri araması ve aynı zamanda formdaki eposta adresinden yazılı izin(muvafakatname) göndermesi gereklidir. Mail yolu ile gönderilecek yazılı izinde öğrenciyi teslim alacak kişinin kimlik bilgileri açıkça bildirilmeli ve teslim alacak kişinin kimliğini ibraz etmesi zorunludur.

10-  PERSONEL:mymaker, öğrencilere öğretme tecrübesi olan, onlarla doğru iletişim kurabilen ve maker eğitimini almış eğitmenlerle çalışır. Tüm eğitmenlerin sabıka geçmişleri kontrol edilir.

11-  SAĞLIK VE ACİL DURUM: Çocuğumun şimdi veya geçmişte mymaker atölyesine güvenli bir şekilde katılmasını engelleyecek, baygınlık nöbet, kriz, havale, baş dönmesi veya buna benzer herhangi bir medikal rahatsızlığının bulunmadığını ve herhangi bir medikal tedavi görmediğini taahhüt ederim. Kayıt esnasında bahsedilen (doldurulan, tarafımıza iletilen) bilgilerin kurstan önce veya kurs esnasında değişmesi durumunda mymaker atölyesini bilgilendireceğimi kabul ediyorum. Özellikle iletişim bilgileri, sağlık sorunları ile ilgili bilgiler ve acil durum iletişim bilgileri yönündenmymaker atölyesini derhal yazılı ve sözlü olarak bilgilendireceğim. mymaker atölyesine güvensiz ve istenmeyen durumları tüm gücüyle ve elinden geldiğince engellemek ve önlemek için gerekli tüm izin ve yetkileri veriyorum. Buna bir kaza durumunda tıbbi tedavi istenmesi de dâhildir.

12-  FOTOĞRAF/VİDEO: mymaker, önceden herhangi bir itirazda bulunulmadıkça, organizasyonun reklamı veya tanıtımı amacıyla çekilen herhangi bir video veya fotoğrafı herhangi bir şekilde kullanabilir ve yayınlayabilir. Not: Önceden izin alınmadıkça fotoğrafta öğrencilerin (çocukların) ismi belirtilmeyecektir.

13-  KİŞİSEL VERİLER: mymaker kişisel bilgilerinizi geçerli gizlilik yasalarına uygun olarak idari amaçlarla saklar; mymaker atölyesi tarafından kaydedilen tüm kişisel veriler yalnızca belirtilen amaç için kullanılır. Kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklanmaması mymaker atölyesinin temel politikasıdır. mymaker atölyesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanununa uygun olarak kişisel verilerinizin korunmasını sağlamaktadır.

14-   ATÖLYE EKİPMANLARI VE MÜFREDATIN KORUNMASI: LEGO®,  malzemeleri ve diğer tüm ekipmanlar, yıl boyunca kullanıldığından, katılımcılar program kapsamında kullanılan ekipmanların, kitapçıkların ve model rehberlerin sahibi (maliki) değildir. Öğrenciler program çıkışında atölyeye ait herhangi bir ekipmanı götüremezler. Atölye sırasında kullanılan kitapçıklar ve model rehberleri de müfredatın gizliliğinin korunması açısından katılımcılara verilemez.

15-  TÜKETİCİLERİN ŞİKÂYET VE İTİRAZLARI KONUSUNDA BAŞVURU YOLLARI: İşbu hizmetin ifasındaki itilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Antalya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

18 Kasım 2018 Pazar 10:00

18 Kasım 2018 Pazar 12:00


Mymaker Ahşap Tasarım Atölyesi, şirinyalı mahalleri ismet gökşen caddesi no:128, Muratpaşa, Antalya


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

myMaker Kodlama ve Beceri Atölyesi
myMaker Kodlama ve Beceri Atölyesi Organizatöre Sorunuz Mu Var?

5-15 yaş arası öğrenciler için robotik kodlama, kodlama, lego robotik, ahşap tasarım, 3d tasarım, elektrik ve elektronik atölyeleri ile geleceği kodluyoruz.

Yorumlar