17 Eylül 2018 - Pazartesi

Eğitsel Tasarımcı Eğitimi

İstanbul, Şişli
Eğitsel Tasarımcı Eğitimi

Etkinlik Detayları

EĞİTİMİN AMACI: Son dönemde piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlik sebebiyle kurumların iç eğitmen / eğitim tasarımı yetkinliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerine giderek daha fazla önem verdiğini görüyoruz.

Kurumsal eğitim sektöründe oldukça az sayıda uzman tarafından gerçekleştirilmekte olan "eğitsel yönerge tasarımcılığı" kurum için konu uzmanlarının bilgi ve deneyimlerini iç eğitime dönüştürebilme imkanı sunması açısından oldukça kıymetli kabul edilmektedir.

Bir eğitsel tasarımcı çalıştığı kuruma dış kaynağa ayrılan eğitim bütçesinden doğrudan tasarruf etme imkanı sağlar. Bununla birlikte dışarıdan tedarik edilemeyecek ölçüde kuruma özel olan bilgi / deneyimin kurumsal hafızaya kazandırılmasında da kurumuna yol gösterir, yöntem ve araçlar sunar. 

Bu eğitim özellikle kurumsal sektörde çalışmakta / çalışacak olan eğitim profesyonellerinin eğitsel tasarım disiplininde kullanacakları bilgi, beceri ve yetkinliği geliştirmeyi amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN HEDEFİ: Eğitim sonunda katılımcılar herhangi bir bilgi, beceri veya yetkinliği bir hedef kitleye aktarabilmek için gereken eğitsel yönerge tasarım metodolojilerini etkin ve verimli bir şekilde uygulayabilecek birer eğitsel tasarımcı olmak için gerekli kavramsal bilgi, beceri ve donanıma “uygulama seviyesinde” sahip olacaklardır.

EĞİTİM YÖNTEMİ: Eğitim katılımcılarda güçlü bir kavramsal altyapı oluşturmayı da hedeflemesi dolayısıyla ağırlıklı olarak seminer formatında işlenecektir. Ancak tüm süreç yetişkin öğrenme prensipleri doğrultusunda bilgiyi beceriye dönüştürmeye olanak tanıyacak, eğitim deneyimini keyifli bir hale dönüştürecek şekilde vaka çalışmaları, grup çalışmaları, oyunlaştırma vb. yöntemlerle zenginleştirilecektir.

BİRİNCİ GÜN

Bölüm 1: Temel Kavramlar

1)        Bir eğitim faaliyeti neden yapılır?

2)        Eğitsel yönerge tasarımı nedir?

3)        Eğitsel tasarımcı kimdir?

Bölüm 2: Eğitsel Tasarıma Etki Eden Faktörler

1)        Yetişkin Eğitimi (Andragoji)

2)        Andragoji’nin eğitsel tasarımda kullanımı

3)        Öğrenme stilleri

a)       VARK Öğrenme Modeli

i)        Visual (Görsel Öğrenme Stili)

ii)       Audial (Duyuşsal Öğrenme Stili)

iii)      Read / Write (Kuramsal Öğrenme Stili)

iv)      Kinesthetics (Bedensel Öğrenme Stili)

4)       Bloom Taksonomisi (Anderson & Krathwohl Uyarlaması)

a)        Cognitive Domain (Bilişsel Alan)

b)        Affective Domain (Duyuşsal Alan)

c)        Psychomotor Domain (Psikomotor Alan)

5)        Feynman Aktarım Tekniği

6)        Eğitsel yöntemler

a)        Seminer

b)        Workshop (Çalıştay)

c)        Focus Group (Odak Grup)

d)        Role Play (Rol Oynama)

e)        Case Study (Vaka Çalışması)

f)         Simulation (Simulasyon)

g)        Game Based Learning (Oyunlaştırma)

h)        Storytelling (Hikayeleştirme)

Bölüm 3: Eğitsel Tasarım

1)        Eğitim amaç cümlesi (ILO) nasıl yazılır?

2)        Eğitim hedefleri (SWBAT) nasıl belirlenir?

3)        Öğretimde ABCD kuralı

4)        Eğitsel tasarımda 5P kuralı

5)        Eğitsel yönerge tasarım metotları

a)        Dick & Carey Metodu (Systems Approach Model)

b)        ASSURE Metodu

c)        ADDIE Metodu

i)         Analize (Analiz Aşaması)

ii)        Design (Tasarım Aşaması)

iii)       Develop (Geliştirme Aşaması)

iv)       Evaluate (Değerlendirme Aşaması)

6)        Willy Wonka vaka çalışması

İKİNCİ GÜN

Bölüm 3: Eğitsel Tasarım (Devam)

1)        Eğitsel tasarımda içerik organizasyonu

a)        Tümdengelim Yaklaşımı (Deductive Approach)

b)        Tümevarım Yaklaşımı (Inductive Approach) 

Eğitsel tasarımda ölçümleme

2)        Kirkpatrick eğitim ölçümleme ve değerlendirme metodu

a)        Reaksiyon (1. Seviye)

b)        Bilgi (2. Seviye)

c)        Davranış (3. Seviye)

d)        İş Sonuçları (4. Seviye)

Bölüm 4: Eğitsel Tasarımda Kritik Paydaş Olarak Müşteri

1)        “Müşteri Arıyor!” vaka çalışması

a)        Müşteriden eğitim ihtiyacının alınması (Brief)

b)        Müşteriyle mutabakat (ILO & SWBAT)

i)         Brief'ten Eğitsel Tasarım Planına Geçiş

ii)        Eğitsel Tasarım Planı Gözden Geçirme

2)        Eğitim içerik ve hedeflerinin hizalanması

Bölüm 5: Eğitsel Tasarımın Kurumsal Hafızaya Dönüşmesi

1)        Eğitmen kılavuzu

a)        Eğitsel Tasarımdan Eğitmen Kılavuzuna Geçiş

b)        Eğitmen Kılavuzu Gözden Geçirme

Eğitmen: Eğitim "Kurumsal Eğitmenin El Kitabı" isimli eserin de yazarı olan Orçun İRFAN tarafından verilecektir. Eğitmen hakkında detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

Eğitim Ücretine Ne Dahil? Eğitim kitabı, katılımcı not kitapçığı, katılımcı belgesi, gün boyu çay / kahve servisi ve tatlı / tuzlu ikramlar.

Eğitim Ücretine Ne Dahil Değil? Ulaşım, konaklama, öğlen yemeği ücrete dahil değildir.

Önemli Notlar:

Eğitim ücretine KDV dahildir, faturalar serbest meslek makbuzu olarak düzenlenerek teslim edilecektir.

Eğitim tarihine 5 gün kaladan itibaren iptal / erteleme işlemi yapılamaz.

Eğitim tarihine 5 gün kaladan itibaren yapılan iptal taleplerinde, eğitim tarihinde eğitime katılamama durumunda ücret iadesi yapılamayacaktır.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:00

18 Eylül 2018 Salı 17:30


Workinton, Levent 199, Şişli, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
Yarım Elma Koçluk, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2016 yılının Şubat ayında kurulduk. Koçluk, eğitim ve danışmanlık alanlarında hizmet veriyoruz. Müşterisinin ihtiyaçlarını "elmanın diğer yarısı gibi" tamamlayacak çözümler üretmek üzere yola çıkmış müşterisini çok seven, çalışkan, meraklı, butik bir şirketiz. Web sitemize bir göz atarsanız çok seviniriz! : )