08 Şubat 2018 - Perşembe

Satışta Oyunlaştırma Ve Ekip Yönetimi Eğitimi

İstanbul, Fatih
Satışta Oyunlaştırma Ve Ekip Yönetimi Eğitimi

Etkinlik Detayları

Ercan Altuğ Yılmaz ve Koray İnan mentörlüğünde gerçekleşecek etkinliğimize katılım ücretsizdir.

Amaç: Ekip yönetiminde ve satış ekibi yönetiminde, oyunlaştırmanın kullanım alanlarının katılımcılara uygulamalı olarak deneyimletilmesidir.

Programın Kazanımları:


• 6 adımdan oluşan satışta oyunlaştırma modüllerinin öğrenilmesi.
• Oyunlaştırma unsurlarının öğrenilmesi.
• Tüm modüllerin ve mekaniklerin uygulamalı deneyimlenmesi.
• Davranış değişikliği yaratılmasının arkasındaki motivatörlerin incelenmesi.
• Oyunlaştırmada aktivite ve döngünün tasarlanması
• Hikayeleştirme
• Oyunlaştırma platform ve programlarının tanıtılması

Kimler Katılmalı: Ekip ve Saha Yöneticileri, Satış Yöneticileri, İ.K. Birimleri, Satış Ekipleri

İçerik; 

Workshop D6 Modeli ile gerçekleştirilecektir.

1. Modül: Hedeflerinin Netleştirilmesi
Hedeflerin SMART hale getirilmesi
2. Modül: Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi 
Ana hedeflere ulaşmak için personelinden beklenen davranış değişikliklerinin belirlenmesi
3. Modül: Oyuncunu Tanı
Personelin Güç Analizi Çalışması
Personelin Değer Haritalarının Çıkartılması
Satış Personelinin Oyuncu Motiflerinin Belirlenmesi. (Oyuncu Profili)
4. Modül: Aktivite ve Döngü 
Davranış Döngüleri 
Kanca Modeli
Geleneksel Ödüllendirme ve Yeni Nesil Ödüllendirme Teoremleri
Satış Personelinin SAPS Gamification Ödüllendirme Modeli.
Şaşırt, İzlet, Motive Et, Paylaş
5. Modül: Satışa Eğlence Kat 
Hikayeleştirme Modelleri
Rekabet, Eğlence, Gizem,Şans.
6. Modül: Satış İçin Tasarım, Platform ve Programlar
Oyunlaştırma Tasarımı giriş : Dinamikler, Mekanikler ve Bileşenler
Oyunlaştırma Altyapı ve Programları : Blippar, Kahoot,Classdojo, QuizGame,Plickers,İşteoyun, Badgeville, Bunchball, Captain Up, Funifier, Mambo altyapıları. 
Oyunlaştırma Örnekleri

08 Şubat 2018 Perşembe 19:00

08 Şubat 2018 Perşembe 21:30


Çırak Atölye, Cemal Nadir Sokak Büyük Milas Han No:24 Kat:3, Fatih, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu