,
06 Eylül 2017 - Çarşamba

SMART FUTURE CITIES EXPO

İstanbul
SMART FUTURE CITIES EXPO

Etkinlik Detayları

Dünya üzerindeki ülke yönetimlerinin evrensel görevi, vatandaşlarının refah ve mutluluğunu sağlamaktır. Oysa küresel iklim değişikliği, savaşlar, salgın  hastalıklar, göçler, nüfus artışı, depremler, çeşitli doğal afetler vb. sonucu dünya coğrafyası hemen her gün çeşitli olumsuzluklarla ve yepyeni ihtiyaçlarla karşı karşıya.

İnsan nüfusunun yarıdan fazlasının şehirlerde yaşadığı ve küresel dinamiklerin kentler üzerine inşa edildiği çağımızda, yerel yönetimler dünya ölçeğinde ekonomik ve politik ilişkilerin kurulmasında her geçen gün daha belirleyici roller üstleniyor. 2050’de şehirlerde yaşayan nüfusun yüzde 70’lere ulaşacağı tahmininden hareketle çağdaş ve yaşam kalitesi yüksek akıllı şehirler oluşturmak, aynı zamanda ülke refahını artırmanın anahtarı. Bundan hareketle yerel yönetimlerin, üstlendiği bu önemli rolü en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için ekonomik, teknolojik ve sosyolojik yenilikçiliğin şehir yaşamına akıllı gelecek tasarımıyla entegrasyonunu gerçekleştirmek durumunda.

Artan hızlı şehirleşme kaynakların paylaşımını giderek zorlaştırıyor; konut, trafik, işsizlik, çevre, sağlık, eğitim, güvenlik gibi sorunların da artmasına neden oluyor. Dolayısıyla daha akıllı yaşam alanlarına, daha akıllı enerji çözümlerine, daha akıllı iletişim ve bilgi teknolojilerine, daha akıllı bir topluma ihtiyaç duyuluyor. Öte yandan dijitalleşme fırtınası, dijital nüfusun artmasına neden olurken şehir yönetiminin de bu gelişime uyum sağlayacak teknolojik altyapı ve çözümlere yatırım yapmasını gerekli kılıyor.

Smart Future Expo Geleceğin Şehirleri Kongresinde uzmanlar, yerel yönetimler, fikir ve düşünce liderleri, akademisyenler, iş ve teknoloji liderleri, medya, vatandaşlar ile birlikte gelecek yirmi, otuz yılın akıllı şehir vizyonunu oluşturmaya katkı verecek, akıllı yaşam ve toplum dinamiklerini belirleyeceğiz.

06 Eylül 2017 Çarşamba 08:30

İstanbul Kongre Merkezi, Taşkışla Cad. Harbiye, Şişli, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu