16 Aralık 2016 - Cuma

Paramı Yönetebiliyorum - Bireyler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi

İstanbul, Fatih
Paramı Yönetebiliyorum - Bireyler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Etkinlik Detayları

Proje Amaç ve Hedefleri

Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen "Paramı Yönetebiliyorum" projesi, Türkiye'de ilk kez finansal bilinç alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Proje  T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye bankalarının katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirildi.

Türkiye'de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği "Paramı Yönetebiliyorum" projesi, Türkiye'de 15-30 yaş arası gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Bütçeleme ve finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı, genç eğitmenler tarafından toplam 81 ilde, 1.000 üzerinde eğitmenin katkısıyla akran eğitimi modeli ile verilen eğitimlerle yaygınlaştırılmaktadır.

Paramı Yönetebiliyorum projesi Türkiye’deki gençlerin ve genç girişimcilerin finansal bilinç ve okuryazarlığının artırılması, tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olarak sağlıklı bir ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi ve finansal bilinç eğitimlerinin müfredata girmesini hedeflemektedir.

EĞİTİM HEDEFLERİ

• Bütçe yapmanın yararlarını, kişisel bütçe / aile bütçesi temel kavramlarını tanıtmak,

• Tüketim, gelir, tasarruf, birikim, borç gibi temel kavramları tanımlamak,

• Bankacılık ürünlerini tanıtmak,

• Gelirleri de dikkate alarak bir ödeme planının nasıl yapılabileceğini anlatmak,

• Tasarruf ve para biriktirmenin yararları ve birikim planlaması kavramlarını geliştirmek,

• Borç ödeme planı yapma zorunluluğunu ve nasıl yapılabileceğini anlatmak,

• Ekonomide tasarrufların işlevini ve finans sektörünün işleyişini tanıtmak,

• Finans sistemini ve kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasal düzenlemelere giriş,

• Kişisel finansal davranışta ilkelerin tartışılması: akılcılık, dürüstlük, saydamlık.

PROJE ORTAKLARI

Visa Europe Türkiye Temsilciliği
www.visa.com.tr

Visa Europe, Avrupa'nın 36 ülkesinden üye bankaların ve diğer ödeme hizmetleri sağlayıcılarının sahibi ve işletmecisi olduğu bir ödeme teknolojileri şirketidir. Visa Europe en ileri teknolojileri kullanarak milyonlarca Avrupalı tüketici, işletme ve hükümetin elektronik ödemeler yapabilmesini sağlayan hizmet ve altyapıyı sunmaktadır. Visa Europe çatısı altında yer alan Visa Türkiye, Avrupa'nın en büyük ikinci pazarını oluşturuyor. 25 üye bankasıyla faaliyet gösteren Visa Türkiye, geliştirdiği yeni teknolojiler ve ödeme sistemlerindeki temassız kart uygulamalarıyla sektöre öncülük ediyor.

T.C. Kalkınma Bakanlığı
www.kalkinma.gov.tr

Türkiye'de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve kültürel dönüşümün uyumlu yönlendirilmesi ve ekonomiye rasyonel kamu müdahalesinin temini amacıyla Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulanması T.C. Kalkınma Bakanlığı temel görevleri arasında yer alır. 2007 - 2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı çerçevesinde; sosyal ve insani kalkınma, açlık ile mücadele, tüketici hakları, finansal sistemin güçlendirilmesi, ekonomik gelişim ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele, T.C. Kalkınma Bakanlığı'nin öncelikleri arasında yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
www.undp.org.tr

Birleşmiş Milletler'in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş. UNDP 177 ülkede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek veriyor. UNDP Türkiye, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunacak pratik çözümler üretmek için işbirliği kuruyor.

Habitat Derneği
www.habitatdernegi.org

Habitat Derneği 1995 yılında gerçekleşen Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde değişik din, dil, ırk, kültür ve ulustan gençlik temsilcilerinin oluşturduğu, 100'e yakın ülkede yakla şık 300 gençlik organizasyonunun üye olduğu Youth for Habitat Uluslararası İletişim Ağı'nın bir parçası olarak kuruldu. 1997 yılında Eskişehir'de düzenlenen Youth for Habitat Genel Kurul toplantısında iletişim ağının dünya sekretaryalığına oy birliği ile seçildi. Habitat Derneği, gençlerin yerel ve ulusal düzeyde eşit ortaklar olarak kabul edilmesinin, kalkınmakta olan ülkemizde daha şeffaf, hesap verebilir, ortaklığa dayalı iyi yönetişim kültürünün yaygınlaştırılmasının gençlerin katılım bilincinin geliştirilmesi ile sağlanacağına inanmaktadır.

16 Aralık 2016 Cuma 12:00

16 Aralık 2016 Cuma 15:00


İstanbul Üniversitesi, Merkez (Beyazıt) Kampüsü, Fatih, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Liderlik Kulübü
İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk ve Liderlik Kulübü

Sorumlu Liderler olmak adına sosyal sorumluluk alanında ilgilendiren her şey!