31 Ağustos 2016 - Çarşamba

Değer Katıcı Seminerler "Şirketler Açısından Fikri Mülkiyet"

İstanbul, Avcılar
Değer Katıcı Seminerler "Şirketler Açısından Fikri Mülkiyet"

Etkinlik Detayları

31 Ağustos Çarşamba günü saat 14:30'da  İstanbul Teknokent Binası inventİST Eğitim Salonu'nda başlayacak, Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkanı ve Avrupa Patent Vekili Erdem KAYA'nın konuşmacı olarak katılacağı “Şirketler Açısından Fikri Mülkiyet” seminere davetlisiniz.

Semineri Konusu ve Kapsamı :

Giderek daha fazla bilgi-temelli nitelik kazanan ekonomide, Fikrî Mülkiyet (FM), günlük iş yönetimi kararlarında başlıca değerlendirme ögelerinden birisidir. Yeni ürünler, markalar, ve yenilikçi tasarımlar, hemen her gün pazara sunulmaktadır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) bu yenilikçi girişimlerin ardındaki itici güçtür. Bir işletmenin fikrî mülkiyetinin korunması, potansiyel hak ihlalini caydırmak ve fikirleri gerçek pazar değeri olan işletme varlıklarına dönüştürmek bakımından oldukça önemlidir. FM Sisteminin tüm avantajlarını kullanmak, işletmelere kendi yenilikçi ve üretici kapasitelerinden yararlanma imkanı sağlar.

Bu doğrultuda KOBİ'lerin, işletme ve ticari faaliyetlerinde FM varlıklarını daha iyi değerlendirerek kullanabilmelerine katkıda bulunmak için “Şirketler Açısından Fikri Mülkiyet” semineri organize edilmiştir. Seminerde özet olarak aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır.

  • FM kavramlarına, iş idaresi perspektifinden bakış
  • İşletmenin başarılarında FM yönetiminin rolü
  • Patent ve marka verilerinin teknolojik ve ticari bilgi kaynağı olarak kullanımı

Konuşmacı Erdem Kaya :

  • Sınai Mülkiyet Haklarının her alanda ve özellikle patentler konusunda 15 yılı aşan bir tecrübeye sahiptir,
  • Marka Vekili, Patent Vekili ve Avrupa Patent Vekili ünvanına sahiptir,
  • Bugüne kadar binleri aşan yurtiçi ya da yurtdışı marka ve patent dosyasının yürütülmesinde direk ya da yönettiği ekiple dolaylı olarak rol almıştır,
  • Patent konusunda hukuk bilirkişiliği yapmaktadır,
  • Şu anda uluslararası hukuk değerlendirme otoritelerince (Legal500, WTR,Managing IP) Türkiye'nin en iyi patent ofisleri arasında gösterilen ve geniş uzman kadrosuyla Türkiye'nin birçok köklü kurumuna hizmet veren Erdem Kaya Patent ve Dan. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir,
  • Bugüne kadar çok sayıda şirkete, üniversiteye ve STK'ya fikri haklar ve bunun özelinde patent konusunda seminerler ve eğitimler vermiştir,
  • Halihazırda Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

31 Ağustos 2016 Çarşamba 14:30

31 Ağustos 2016 Çarşamba 16:00


İstanbul Üniversitesi Teknokent, İstanbul Üniversitesi Avcilar Kampusu, Avcılar, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu