16 Ocak 2016 - Cumartesi

İkinci Uluslararası Kadın Girişimciliği Konferansı- Kadın Liderliği Çerçevesinden Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma

İstanbul, Şişli
İkinci Uluslararası Kadın Girişimciliği Konferansı- Kadın Liderliği Çerçevesinden Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma

Etkinlik Detayları

KATILIM FORMU GÖNDERMEMİZ İÇİN LÜTFEN [email protected] adresine mail atınız. 

Konferans Programı

16 Ocak 2015, Levent 199

 

09:00–09:05    İpek İşbitiren - BPW Türkiye İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Başkanı

 

09:05- 09:10 Dr. Arzu Özyol - BPW Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Birleşmiş Milletler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı

 

09:10-09:25      Saniye Gülser Corat, UNESCO Cinsiyet Eşitliği Birim Direktörü

 

09:25-09:40      Ingibjorg Solrun Gisladottir, UN WOMEN Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve Türkiye Temsilcisi

 

09:40-09:55      Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Ulusal Komitesi Başkanı

 

 

09:55-10:15    Kahve Arası

 

10:15-12:00    Panel 1 – Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Barış Çerçevesinde Kadının Güçlenmesi              

 

Moderatör: Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Kurucusu ve Başkanı

Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kulübü Kurucu Üyesi

BPW Ankara Üyesi

 

Panelistler:

 

 • Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt, Mali Müşavir

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası Kadın ve İş Dünyası Grubu ve Konferansı Kurucu Başkanı

Kitap Serisi Editörü, Gower Yayınevi

Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kulübü Kurucu Üyesi

 

 • Doç. Hülya Şimga 

KOÇ-KAM Müdür Yardımcısı

(Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi)

 

 • İbrahim Betil, Sivil Toplum Gönüllüsü 

 

 • Dr. Arzu Özyol

Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kulübü Başkanı

BPW Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Birleşmiş Milletler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı

 

12:00-12:15    Aile Fotoğrafı  

 

12:15-13:30    Öğle Yemeği

 

13:30-13:45      Kathy Tzitzikosta, UNESCO Yunanistan Ulusal Komitesi ve UNESCO Balkanlar Kadın ve Barış Merkezi Başkanı

 

 

13:45-15:30    Panel 2 - Üst Düzey Yönetim ve Karar Mekanizmalarında Kadının Yeri

 

 

Moderatör: Prof. Dr. Melsa Ararat

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Bölümü Direktörü ve Kurumsal Yönetim Araştırma Ağı Koordinatörü

 

 • Güniz Atız, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Genel Müdürü

 

 • Pınar Kartal Timer, Pera Palas Jumeirah Hotel Genel Müdürü  

 

 • Ayşe Güçlü Onur, YenidenBiz Yönetim Kurulu Başkanı

 

 • Sertaç Kanlı Yerlikaya, Boğaziçi Üniversitesi MBA Program Koordintörü ve Afilli Kitap Kurucusu

 

 

15:30-15:45    Kahve Arası

 

15:45-17:30    Panel 3 - Uluslararası Ağların Kadının Güçlenmesinde Önemi

 

Moderatör: Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt, Mali Müşavir

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası Kadın ve İş Dünyası Grubu ve Konferansı Kurucu Başkanı

Kitap Serisi Editörü, Gower Yayınevi

Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kulübü Kurucu Üyesi

 

Panelistler:

 

 • İmge Kaya Sabancı, EY Kazanan Girişimci Kadın Avrupa, Ortadoğu, Hindistan, Afrika Direktörü

 

 • Mehru Aygül, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü

 

 • Dilek Cesur, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Üyesi

 

 • Samar Essmat, Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu Avrupa ve Orta Asya Cinsiyet Sorumlusu

 

 • Marie-Claude Machon Honore, UNESCO Paris Daimi Temsilciliği BPW Uluslararası Federasyonu Temsilcisi

 

 • Mariet Verhoef-Cohen, Su için Kadın Ortaklığı

 

17:30-17:45    Kapanış

 

 

KADINLARA HAYATIN HER ALANINDA ERKEKLERLE EŞIT FIRSATLAR SAGLANMADIKCA, INSAN HAKLARINDAN, DEMOKRATIK HAK ve ÖZGURLUKLERDEN SOZ ETMEK ETİK ÖRTU ALTINDA INSAN HAKLARI IHLALI YAPMAKTIR

Kadınlar, karanlık gecelerin umut veren yıldızları olmuştur. Başta içinde bulunduğumuz coğrafya olmak üzere Dünya’nın dört bir yanında yaşanan güç savaşlarında biran bile tereddüt göstermeden göğüslerini siper eden, evlat acılarını dahi içlerine hapis ederek BARIŞ diye haykırabilen kadınlar savaştan, acıdan, yoksulluktan nasiplerini orantısızca alırken başta iş piyasaları olmak üzere hayatın hemen hemen her alanında dışlanmaya ve ötekileştirilmeye hala maruz kalmaktadır.  Ulkemizde gerçekleştirilen son katliam, aslında insan haklarını korumayan, özgürlüklere saygı göstermeyen, demokratik ilkeleri içselleştirmeyen ülkelerde cinsler arası eşitlikten söz etmenin mümkün olamayacağını bizlere bir kez daha hatırlattı.

İş ve Meslek sahibi Kadınlar Türkiye Federasyonu, İstanbul Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma için UNESCO Klubü ve UNESCO Balkanlar Kadın ve Barış Merkezi’nin işbirliği doğrultusunda;

Küresel Etik ve Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde İş Yaşamında Kadın Liderliği

başlığı altında gerçekleştirilecek olan Konferans’ta;

“Sürdürülebilir anlamda bir kalkınmaya ulaşabilmek için öncelikle kaynağı, “insan doğası” ve “insan onuru” olan insan haklarının din, dil, ırk, cinsiyet, toplumsal köken, ulusal aidiyet vb. hiçbir ayırım gözetilmeksizin “eşit” bir şekilde herkese sağlanmasının önemi cinsiyet merceği altında değerlendirilecektir”.

BM Kadın Örgütü’nün Avrupa ve Merkez Asya Bölgesel Direktörü Ingibjorg Solrun Gisladottir, UNESCO Cinsiyet Eşitliği Bölüm Direktörü Saniye Gülser Corat, UNESCO Türkiye Ulusal Komitesi  Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, UNESCO Yunanistan Ulusal Komitesi ve UNESCO Balkanlar Kadın ve Barış Merkezi Başkanı Ketty Tzitzikosta’nın katılımları ile onurlandıracakları Konferans kapsamında birbirinden değerli uzmanların yer alacağı 3 panel gerçekleştirilecektir. 

 

DUNYA NUFUSUNUN YARISINI OLUSTURAN KADINLAR URETIM FAALIYELERININ DIŞINDA BIRAKILARAK SURDURULEBILIR ANLAMDA BIR KALKINMA; ULAŞILMASI MUMKUN OLMAYAN BIR HEDEF OLARAK KALACAKTIR.

 

Hedefi bizimle ortak olan herkesi 16. Ocak.2016 tarihinde Konferansımıza bekliyoruz.

http://bpwistanbul.org/ikinci-uluslararasi-kadin-girisimciligi-konferansi/

16 Ocak 2016 Cumartesi 09:00

16 Ocak 2016 Cumartesi 18:00


Workinton Levent 199, Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Levent 199 , Şişli, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Biletino Logo
BPW Türkiye - İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu

BPW toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan, gücünü –Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun (UN-CSW) kuruluşunda verdiği destek nedeniyle– Birleşmiş Milletler tarafından verilen genel danışmanlık statüsünden alan, dünyanın dört bir yanından 40’000’den fazla üyesi bulunan en büyük kadın örgütüdür. BPW’nun; Birleşmiş Milletler’in New York, Cenevre ve Viyana’da bulunan genel merkezlerinde; UNECA, UNECE, UNESCAP, UNESCWA, UNECLAC gibi bölgesel ofislerinde ve UNESCO, UNICEF, ILO, WHO, UNCTAD, UNIDO, FAO, UN DPI gibi ajanslarında temsilcileri bulunmaktadır. BPW’nun liderlik alanları sırasıyla: 1) Ekonomik Yaşamda Kadının Güçlü Konuma Ulaşması amacıyla üstlenilen liderlik 2) İş Yaşamında Cinsler Arası Eşitliğin sağlanması Amacıyla üstlenilen liderlik 3) Girişimci Kadınların desteklenmesi Amacıyla üstlenilen liderlik