,
14 Ağustos 2015 - Cuma

İstanbul Profesyonel Egitim Koçlugu Sertifika Programı-Egitimcinin Egitimi

İstanbul
İstanbul Profesyonel Egitim Koçlugu Sertifika Programı-Egitimcinin Egitimi

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı: Eğitim koçluğu sistemi, akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, danışan problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunan ve bunu çok kısa sürede başaran danışan merkezli bir sistemdir. Eğitim Koçluğu sistemi öğretmenlerin öğrencileriyle, anne-babaların çocuklarıyla, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul yönetimi ile çalışanların ve personelin kurum içi iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası sunar.

Bu programda yalnızca öğrenci temelli koçluğun değil; Temel koçluk becerilerinin ve temel yeterliklerinin ele alınması planlanmaktadır. Konular danışan ve danışman çerçevesinde ele alınarak bu becerilerin tüm meslek gruplarında ve iş ortamlarında kullanılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Tarihi: 14-15-16 Ağustos 2015

Eğitim Süresi: 3 Tam Gün (Yüzyüze uygulamalı eğitimler + Süper Vizyon + Uzaktan eğitim & Workshoplar ile Toplam 130 Saat)

Eğitim Yeri: İSTANBUL (Belirtilecektir.)

İrtibat: Şelale Hanım: 0532 346 52 17-0216 368 63 63 / Burak Bey: 0506 616 70 33

Eğitmenler: Kigeder & CliniCoaching Eğitmenleri

Eğitim Ücreti: 1.500 TL

Verilenler: (Temel Koçluk Eğitimi Sertifika Programı)

- Uluslararası geçerlikte IPDACT (International Personal Development Association Coaches & Trainers) onaylı “Certified Educational Coaching“ sertifikası,

- Kigeder ( Kişisel Gelişim Derneği) onaylı geçerlikte ve güvenirlikte profesyonel “Eğitim Koçluğu” sertifikası, 

- Ayrıca eğitim sürecinde tüm kursiyerlerimize, katılınan programla ilgili eğitim kitapçıkları ve dokümanlar ile slaytlar ve videoları içeren eğitim materyalleri verilecektir. Bunun yanında eğitim materyalleri ve kırtasiye malzemeleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.

- İkramlar + Sürprizler

Üyelik:

Bu eğitimi tamamlayan, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan ve gerekli kriterleri yerine getiren “Eğitim Koçu” adayı, sertifikasını aldıktan sonra 12 ay boyunca ücretsiz olarak Kigeder Sertifikasyon sürecine üye olma hakkı kazanır. Kigeder Sertifikasyon ve Eğitmenlik Etik Sözleşmesine aykırı bir durum söz konusu olmadığı taktirde üyelik bir yıl boyunca devam eder. Eğitim Koçlarımız arzu ettikleri taktirde, Kigeder onaylı “Eğitim Koçluğu Programı” açabilir ve Kigeder katılım belgesi verebilirler.

Ayrıcalıklar:

- Türkiye’nin Kişisel Gelişim alanında ilk ve tek yasal ve tüzel kişiliği olan Kişisel Gelişim Derneği-Kigeder markası ve güvencesi altında olmak.

- Resmi ve yasal bir eğitim alarak; eğitim sonunda geçerliği ve güvenirliği yüksek bir sertifikasyon sahibi olmak.

- Dünyadaki koçluk ilkelerine ve standartlarına paralel bir gelişim sürecine dahil olmak.

- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu hizmet içi “Eğitim Koçluğu” kurslarında: “Eğitim görevlisi olarak; Koçluk konusunda uluslar arası ya da ulusal düzeyde geçerliliği olan uzmanlık ve ustalık sertifikası sahibi olanlar” maddesi uyarınca alınan sertifikalar ile MEB’e bağlı hizmet içi eğitimler düzenlenebilmektedir.

- Çözüm ortağımız / temsilcimiz yada şubemiz olarak bu ailenin bir parçası olarak eğitmenler kısmında yer alabilecek, güvenilir ve söz sahibi bir referans sahibi olabileceksiniz.

Kigeder, kendi kurumunuzda yapacağınız çalışmalarda sizi hiçbir şekilde kısıtlamamaktadır. Aksine kendi yapacağınız veya organize edeceğiniz faaliyetlerde diğer çözüm ortağı dernek üyeleri ve eğitmenler ile en uygun koşullarda çalışmalar yapmanıza katkıda bulunacaktır.

- Kurumsal ve bireysel olarak ihtiyaç duyabileceğiniz tüm eğitmenlik eğitimleri tarafımızca verilip sertifikalandırılarak eğitmenlerimiz arasındaki yerinizi almanız sağlanacaktır.

- Bunun yanında Kişisel Gelişim Derneği olarak tüzük 25. Maddesi ; ‘’Ülkemizde alanında “Kişisel Gelişim Uzmanı” yetiştirilmesini sağlamak amacıyla uzmanlık standartları kapsamında Kişisel Gelişim Eğitimlerini organize eder.’’ uyarınca aldığınız eğitimler sonrası ‘’Yetkilendirme Sertifikası’’ verilerek çözüm ortağımız olarak çalışmalara başlayabilirsiniz.

- Yapılacak sertifikalandırma; eğitimi veren eğitmenin imzası ve Yönetim kurulu başkanının mührü ve imzasıyla olacaktır. Bu da belirtildiği üzere sertifikaların ve eğitimlerin daha güvenilir ve geçerlikte olmasını sağlamaktadır.

- Kurum yada merkez olarak faaliyette bulunduğunuz eğitimlerin ve çalışmaların artmasına katkı sağlayacaktır. Örneğin kurum olarak yalnızca NLP, Koçluk ve Hızlı Okuma kursları düzenleyen bir kurum iseniz; çözüm ortaklığımız ile şuan yayında ve faaliyette bulunulan yaklaşık 90-100 civarında Kişisel Gelişim, İnsan Kaynakları, Profesyonel Eğitimler ve Seminerler vasıtasıyla faaliyet alanını daha da genişletebileceksiniz.

- Yine kurum yada merkez olarak yalnızca bulunduğunuz il yada ilçedeki yerel müşterilerinize hitap ederken tüm Türkiye’de faaliyette bulunan temsilcilikler, şubeler ve çözüm ortaklıkları yoluyla gittikçe büyüyen bu ailenin parçası olarak; tüm ülkeye hitap etmeye ve faaliyetlerinizi tüm Türkiye’ye yaymaya başlayacaksınız. Bu da Kigeder çatısı altında sizin yalnızca bulunduğunuz yerde değil tüm ülkede tanınmanızı sağlayarak çalışmalarınızı daha güvenilir bir referansla yapmanız anlamına gelmektedir.

Eğitim Koçluğu size ne kazandırır?

- Koçluk, kişinin yaşama dair farkındalığını, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttırmaya, içsel kaynaklarına ulaşma, kaynakları istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına destek sağlayan özel bir süreç programıdır.

- Koçluk; güçlü soru sorma becerilerini geliştirmeyi, “koçluk alanında” kalarak kişilerin kendi kaynaklarını harekete geçirmeleri ve gerçekte ne istediklerini, bu isteklerine nasıl ulaşabileceklerini, kararlılıkla sonuca ulaşmak üzere bu isteklerini nasıl sürdürebileceklerini ve ulaşılacak sonucun net tanımını nasıl yapabileceklerinin yaklaşımlarını ortaya koyan bir disiplindir.

- Koçluk kültüründe, bu kültüre sahip olanlar birbirleri ile saygı içinde iletişimi sürdürür, birbirlerine sınır koymadan rapor verir, iş ilişkilerini daha iyiye nasıl götürebilecekleri üzerinde çalışır, bireysel ve iş verimlerini nasıl arttıracaklarının yol ve yöntemlerine ulaşır. Kişisel ve kurumsal gelişimde geri bildirimin nasıl güçlü bir araç olduğunu fark eder, yüksek güvene dayalı ilişkiler kurar, kişisel ve iş performansını arttırır.

- Günümüz dünyasının değişen dinamiklerine, yeni kuşakların ihtiyaçlarına uygun çözüm yaratır.

- Geleceği en iyi şekilde yapılandırarak, danışanı hedefine odaklar.

- Danışanı bulunduğu noktadan arzuladığı, hedeflediği noktaya taşır.

- Günümüz çocuklarına özgü davranış modelini yapılandırır.

- Yöneticilerin, öğretmenlerin kişisel performanslarını arttıracak pratik ve yaratıcı çözümler sunar.

- Danışanın daha kolay ve etkili öğrenmesini sağlayacak yöntemler geliştirir.

- Kurumlarının mevcut sistemlerini güncel hale getirir.

- Personelin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir.

Sertifikasyon Özellikleri:

Yapılan sertifikasyonların genel özellikleri şu şekildedir;

• Orijinal sertifika kâğıdına basılmıştır.

• Resmi Kigeder kaşesi vardır.

• Kigeder logosu vardır.

• IPDACT (International Personal Development Association Coaches & Trainers) logosu vardır.

• Kigeder Hologramı vardır.

• IPDACT Hologramı vardır.

• Sertifika seri numarası ve eğitim tamamlanma tarihi vardır.

• Eğitimi veren eğitmen & eğitmenlerin ıslak imzası vardır.

• Yetkilendirme sertifikalarında “Kigeder Eğitim ve Sertifikasyon Kurulu” üyelerinin imzası vardır.

• Kigeder Yönetim Kurulu Başkanının imzası ve mührü vardır.

• Kigeder resmi internet adresinde “Sertifika Sorgulama” kısmında listelenmektedir.

Kimler katılabilir?

- Kurum personel & yöneticileri,

- Öğretmenler, eğitimciler...

- Hemşire, Sağlık Memuru vb. sağlık çalışanları

- Psikolojik danışman, Rehber öğretmenler, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Pedagog vb..

- Koçluk alanında kendini geliştirmek ve profesyonel çalışma yapmak isteyenler

Eğitim İçeriği:

•              Eğitim Koçluğu Nedir?

•              Anne baba olarak niçin Aile  koçu olmalıyız?

•              Eğitim Koçluğu felsefesi nasıl olmalıdır?

•              Eğitim Koçluğu kavramlarının açıklanması,

•              Eğitim Koçluğu ile mesleklerin açıklanması,

•              Kişisel olarak öğrenci hedeflerinin belirlenmesi,

•              Temel koçluk becerilerinin geliştirilmesi,

•              NLP destekli Koçluk,

•              Eğitim koçluğunun içselleştirilmesi,

•              Danışanda farkındalık yaratmanın yollarını açıklanması,

•              Kişilik Tipolojileri

•              Çoklu Zeka Kavramı

•              Testler ve Tanıma

•              Beynimizin işleyişi

•              Danışanı engelleyen inançları ve değişimi

•              Bedensel Egzersizler

•              Zihinde Canlandırma

•              Hipnoz ile Telkin Yöntemi

•              Danışanla bağ kurma yollarını açıklaması,

•              Danışanda özgüven geliştirme yöntemlerinin kavratılması,

•              Danışanda kritik gediklerin ortaya çıkarılması,

•              Danışana hafıza tekniklerinin  öğretilmesi,

•              Empati kurulması;

•              “Olumlu dil kalıpları” kullanması,

•              Beden dilinin kullanılması,

•              Kişisel farkındalığın arttırılması.

•              Danışanın hayal ve hedeflerinin belirginleştirilmesi

•              Sınavlara verimli ve başarı odaklı hazırlanmak

•              Etkin öğrenme tekniğinin kazandırılması

•              Öğrenmeyi kalıcı ve güçlü hale getirmek

•              Özgüven sağlama ve kendine duyduğu inancı güçlendirmek

•              Sorumluluk ve iç disiplin geliştirmesine yardımcı olmak

•              Sınav kaygısı ve olumsuz ruh halleriyle ile baş edebilmek

•              Zamanı etkin kullanmak

•              Başarıyı önce zihinde yaratmak

•              Danışanın geçmişten gelen olumsuz tecrübelerini ve kendisine sınır oluşturan engelleri kaldırmak

•              Düşünce tarzını değiştirerek benlik duygusunun yükseltilmesi.

•              Olumlu düşünce alışkanlığı kazandırmak,

•              Ebeveyn ve danışan arasındaki uyumu sağlamak.

•              

14 Ağustos 2015 Cuma 09:00

Şişli, Belirtilecektir, Şişli, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu