18 Nisan 2015 - Cumartesi

Etkin Mağaza Yönetimi

İstanbul, Küçükçekmece
Etkin Mağaza Yönetimi

Etkinlik Detayları

Etkin Mağaza Yönetimi Eğitiminde, perakende sektöründe gerek Genel Merkez gerekse de Mağaza Yönetici ve çalışanlarına yönelik modern mağazacılık yönetim ve işletme esasları öğretilecek, sektöre özgü yeni metot, hesaplama, analiz, terimler ve mağazacılık alanında dünyadaki yeni akımlar ve trendler hakkında bilgiler sunulacaktır.

Eğitimin amacı katılımcılara modern perakende mağaza yönetimi hakkında en yeni ve en etkili metotlar sunarken dünya örnekleri ile pekiştirilerek yeni bir vizyon sunmak ve 2021 mağazacılığı hakkında bilgi ve fikirler vermektir.

Değişen kuşaklarda değişen müşteri tiplerinin de anlatılacağı bu eğitimde özellikle x, y ve z kuşağının alışveriş beklentileri sunulurken müşteriyi tanıma ve ihtiyaçlarını belirleme konusunda anahtar bilgiler aktarılacaktır.

Her biri uzun süreli eğitimlere konu olabilecek eğitim içeriğinde ilgili başlık hakkında en yeni, en kilit, en etkili metot ve bilgiler ana hatlarıyla sunulacaktır. Uzun bir eğitimden akılda kalacak ana noktalar kısa bir eğitimde net anlaşılabilir ve kalıcı olarak aktarılacaktır.

Eğitim İçeriği;

1.    Perakendenin Geleceği 2015’ten 2021’e vizyon turu

2.    Modern Mağazacılık Satış Yönetimi

·         Yeni Müşteri Tipleri ve X-Y-Z kuşakları
·         Müşteriyi Tanıma ve Seçme
·         Müşteri Karşılamada yeni Metotlar
·         İhtiyaçları belirlemek için Müşteriyi dinlemek
·         Satış Temsilcisinin Ürün Bilgisi Kavramı (Product Genious)
·         Ek ürün ve avantaj sunma metotları (Sepeti büyütme)
·         Eşlik etme ve Uğurlama stilleri

3.    Görsel Mağazacılık

·         Modern VM uygulamaları ve Digital VM
·         Mağaza içi yerleşim metotları
·         Mağaza içi Ürün Çevirme ve Ürün Yönetimi
·         Ziyaret Sayısı Kavramı ve VM (Ziyaret sayısını arttırma metodları)
·         VM Kontrol Listesi ve Mağaza VM sorumluluğu

4.    CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

·         CRM nerede başlar, nerede biter
·         Müşteri her zaman haklı mıdır ? (İkna Yönetimi)
·         Mağaza içi CRM
·         Digital CRM

5.    Mağaza Gider Yönetimi

·         Mağaza giderlerini bilmek ve ölçmek
·         Gider alternatifleri ve gider yönetimi
·         Grup Çalışması (Gider Yönetim Oyunu)

6.    Mağaza Personel Yönetimi

·         GMROL ve FTE Satışı ölçme ve analiz (Optimum Satış ve Personel miktarı)
·         Modern Prim Sistemleri ve Alternatif Metotlar
·         Personel Değişim ve Devamlılık
·         Personel Kariyer Planlaması ve Bilgi Paylaşımı

7.    Mağaza Stok Yönetimi

·         Modern Yönetim Metotları (İtme ve Çekmeye farklı yaklaşımlar)
·         Mağaza içi ürün yerleştirme ve Stok Yönetimi (Kırıklık Kontrol)
·         Mağazalar arası transfer metotları
·         ABC analizi ve Pareto Yaklaşımı (Stokuna hakim olmak)

8.    Perakende Metrikleri ve Mali Yönetim

·         Modern Metrikler Mağaza Performans Ölçüm ve Analiz (KPI’lar)
·         GMROII ve GMROF
·         Dönüşüm Oranı, Sepet Ortalaması ve Derinliği
·         Sell-Through, Stok Satış ve Stok Devir Hızı
·         Mark-up ve Mark-down,
·         İndirim Yönetimi
·         Mağaza Kasa Yönetimi ve İdeal Süreçler
·         Mağaza Karlılığını Etkileyen Faktörleri Analiz
·         Mağaza içi Kayıp Kaçak Yönetimi ve Örnekler

18 Nisan 2015 Cumartesi 10:00

18 Nisan 2015 Cumartesi 17:00


İstanbul Arel Üniversitesi, Sefaköy Kampüsü, İstanbul, Küçükçekmece, İstanbul


Haritada Gör

Etkinlik Organizasyonu

Macro Retail Akademi
Macro Retail Akademi

www.MacroRetail.com Perakende, Mağazacılık ve Toptan Satış sektörlerine yönelik kurumsal ve bireysel eğitim merkezi. Perakende, Mağazacılık ve Toptan Satış sektörlerine yönelik orta ve üst yönetici ve yönetici adayı eğitimleri sunmaktayız. Kurumsal bazlı danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır. Uzmanlık dallarımız, finans, muhasebe, stratejik planlama, perakende finansı, satınalma ve merchandising, e-ticaret, satış yönetimi, satış personeli eğitimleri, mağaza yönetimi ve personel kayıp kaçak yönetimidir. Bireylere yönelik kendi dersliklerimizde oluşturduğumuz grup eğitlerine ilaveten Kurumlara yönelik özel kurumsal eğitimler vermekteyiz. Perakende Matematiği Akademik kadromuz yüksek eğitimli ve sektörde üst düzey yöneticilik yapan profesyonellerden oluşmaktadır. Eğitim ve WorkShop'larda teori ağırlığı %50'yi geçmemekte ve özellikle sektörde uzun yıllar üst düzey görev almış ve almakta olan profesyonellerin bireysel deneyimlerinin aktarılamasına önem vermektedir. Sektörel eğitimlerin interaktif ve bellekte kalıcı olması amacıyla katılımcı sayısı minimumda tutulmakta, butik tarzda hizmet sunulmaktadır. Haziran 2014'de Macro Retail Akademi Istanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Arelsem) ile işbirliğine gitmiş ve tüm eğitimlerini Arelsem şemsiyesi altında toplamıştır. Ortak gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar katıllım belgesi almakta, dilerlerse sınava girerek program içeriği ve sınav sonucunu gösterir Transcript ve Başarı sertifikası almaya hak kazanırlar.