Etkinlik Sektörü Bu Krize Ne Kadar Dayanacak? İşte Cevaplar

Covid-19 salgını sebebiyle alınacak en önemli tedbirin uzmanlardan dinlediğimize göre sosyal izolasyon olduğunu hepimiz öğrendik.

Salgına karşı devlet otoritelerinin aldığı önlemlerin sektörümüzü etkileyen kısmında etkinliklerin bu dönemde yapılmaması ve etkinlik mekanlarının kapalı kalması da bulunuyor.

Peki bu önlemlerle birlikte başlayan yeni dönem için sektörün uzmanlarının öngörüleri ne yönde?

Bu hafta başında hazırladığımız kısa bir anket çalışmasıyla temel olarak bir kaç konu ile ilgili sektör görüşü almak istedik. Sonuçlar oldukça çarpıcı.

Anketimize 150 sektör profesyoneli katıldı. Profesyonellerin dağılımı ise şu şekilde oluştu:

Anketimize katılanların %56,6'sını firma sahipleri, %28'i ise yöneticilerden oluşuyor.

Katılımcıların %63,4'ü Organizasyon ve Etkinlik Yönetim Hizmeti, %8,3'ü Etkinlik Mekan Hizmeti ve %7,6'sı ise teknik hizmetler sunan şirketlerde görev yapıyor.

İçinde bulunduğumuz koşullardan ötürü olası ekonomik kayıpları sorduğumuzda ise tablo şu şekilde:

Anket sonuçlarına göre ilk etapta tespit edilebilen kayıplar yaklaşık 350 Milyon TL olduğu görülüyor.

Bu koşullar altında hangi tedbirlerin alındığına dair soruya ise katılımcıların %41,2'si henüz bir tedbir almadıklarını belirtiyor.

Tedbir alan katılımcılar ise süreklilik arz eden hizmetlere ilişkin iptaller, ücretsiz izin, işten çıkarma ve ücret kesintisi gibi önlemler aldıklarını belirttiler.

İçinde bulunduğumuz durumun ne kadar süreceğine ilişkin ise katılımcıların öngörüleri şu şekilde:

Katılımcıların %65,3'ü mevcut durumun 3-6 ay arasında süreceğini öngördüğünü belirtiyor.

Mevcut durumda ekonomik olarak ne kadar süre dayanabileceklerine ilişkin soruya ise katılımcıların vermiş olduğu cevapların dağılımı şu şekilde:

Ankete katılanların %77,4'ü bu duruma ekonomik olarak en fazla 6 ay dayanabileceklerini ifade ediyor.

En fazla 9 ay dayanabileceklerle birlikte sonucu genişlettiğimizde ise katılımcıların %87,4'ünün 2020 sonunda ekonomik olarak dayanamayacak duruma geleceklerini ifade ediyor.

Tüm katılımcılarımıza verdikleri değerli katkı için çok teşekkür ediyoruz.

Tüm ankete ait hazırlamış olduğumuz sunumu indirmek için tıklayın.

Bu süreç boyunca mümkün olduğu sürece #evdekal diyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere.