Tabu Mekan
Tabu Mekan Questions For Organizer?

Daha önceden hiç yaşanmamış tecrübeleri ev ortamında kar amacı gütmeden, kolektif bir biçimde paylaşmak için kurulmuş komin bir oluşumdur.