Toastmasters Turkey Official
Toastmasters Turkey Official Questions For Organizer?

Toastmasters, iletişim, hitabet ve liderlik gelişimi sağlamak isteyenlerin katıldığı bir dernektir. Dünya üzerinde 145 ülkede farklı şehir ve bölgelerde bulunan 18 bin kulüp bulunmaktadır. İlk Toastmasters kulübü 1924 yılında Ralph C. Smedley tarafından Amerika'da kuruldu. Türkiyede 12 kulüp faaliyet göstermektedir, Toastmasters International District 109'a bağlıdır.