Domino Plus
Domino Plus Questions For Organizer?

Domino Plus; kurum ve bireyin yaşam kalitesini, ilişki ağını ve hayatını daha kolay ve doğru yönetme kapasitesini arttırmayı zenginleştirmeyi, özgünleştirmeyi hedefleyen bir kuruluştur. Etik ve hümanist felsefeye dayalı ekolleri temel alıp, en çarpıcı, önemli noktalarını harmanlayıp, her grubun özel ihtiyacı ne ise o çerçeveden bakarak, alışılagelmiş sorunlara, alışılagelmemiş çözümler bulduracak bakış açısı kazandırmayı hedefler.


Load More

End of results.