15 July 2024 - Monday

UYARLANABİLİR LİDERLİK EĞİTİMİ

Online
UYARLANABİLİR LİDERLİK EĞİTİMİ

Event Details

Eğitimin Adı: Uyarlanabilir Liderlik Eğitimi

 

Eğitimin Amacı: Uyarlanabilir liderlik eğitimi ile liderlerin sürdürülebilir gelişime, değişime, kritik işleyiş ve vakalarda proaktif yaklaşımı benimseyerek odaklanmasını sağlayan uyarlanabilir zorlukları teşhis edebilmesine, ele almasına, süreci kurumsal faydaya dönüştürecek refleks ve öngörülere sahip olmalarına katkı sağlayacak yaklaşımı, prensipleri ve bakış açıları paylaşılarak; çevik, gelişmiş performans ve daha güçlü bir organizasyon kültürünün tasarlanmasına destek olunacaktır.

 

Hedef Kitlesi: Tüm liderler/yöneticiler, İşverenler, Girişimciler, İnsan ve Kültür Yönetimi profesyonelleri ve tüm ilgililer

 

Süresi: 2 Saat

İçerik:

 

 • Problemlerin tanımlanması ve uyarlanabilir problemlerin özellikleri
 • Uyarlanabilir Kurumların özellikleri
 • İdeal eksende uyarlanabilir lider ilke ve davranışları
 • Problemlere yönelik uyarlanabilir beceri gereksinimleri
 • Organizasyon içinde uyarlanabilir yaklaşıma ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesi
 • Uyarlanabilir aşamalar,
 • Organizasyon içinde güç dinamiklerinin ve etkilerinin haritalanması
 • Bir işbirliği ortağı olarak paydaş tanımlaması, adaptasyonu ve eylemliliği
 • Uyarlanabilir müdahalelerin etkili bir şekilde uygulanması
 • Stratejik plan, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri dengelemek
 • Liderin karmaşıklıkları çözme becerisi
 • Süreçte direnç kaynakları ve çatışma sürecinin kaynağa yönelik yönetimsel başarısı
 • Aksiyon planı ve vizyonunun örgütsel kültüre kazandırılması
 • Uyarlanabilir problemler ve liderlik yaklaşımı örnekleri
 • Bozuk sistem yanılgısı
 • Sistemsel örüntüde uyarlanabilir zorluklara karşı liderin aynalama yaklaşımı
 • Kritik Müdahaleler
 • Ekibe dayanıklılık kazandırma prensipleri
 • Katılımcılık ve kapsayıcılık bağlamında uyarlanabilir problemlerin değerlendirilmesi
 • Uyarlanabilir liderliğin önündeki kurumsal zorluklar ve engeller
 • Verimli işleyişte kavramsal yorumlama ve çerçeveleme
 • Northouse’un Adaptif Liderlik Modeli
 • (+) ve (-) Perspektifte uyarlanabilir liderliğin organizasyon yansıması

 

Performers

Bilgi Atölyesi Mehmet Akif TOPCU(Kurucu Ortak/Eğitmen) Cansın DUMAN(Kurucu Ortak/Eğitmen)

15 July 2024 Monday 20:00

15 July 2024 Monday 22:00


Online Event - Online Zoom Platformu

Event Promoter

Biletino Logo
Bilgi Atölyesi

•Bilgi Atölyesi odağı iş dünyası olan; işverenlere, yöneticilere, uzmanlara, uzman yardımcılarına, yeni mezunlara ve öğrencilere kalıcı, sürdürülebilir ve verimli bir eğitimi taahhüt eden, interaktif ve modüler olarak gelişen, Cansın Duman ve Akif Topcu Eğitim Modeli Tasarımıdır. •İş yaşamındaki tüm süreçlerin 360 derece, verimlilik ve fayda odaklı, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini ana gündeminde bulunduran; bundan hareketle teori, deneyim ve uygulamalı modüler eğitim sistemiyle öğrenilen bilgilerin pozitif davranış değişikliği yaratmasını ve pekiştirilmesini; sahada kullanılabilir bir prensibe dönüşmesini hedefleyen; bilgi ve uygulama imal sürecidir. •Kişisel ve kurumsal kapsamda teori ile uygulamayı birleştiren, farklı yetkinlik ve becerileri geliştirmeye yönelik, sürdürülebilir gelişimi destekleyen, gelişim sürecinde modüler yaklaşım ile tüm organizasyonu kapsayan tümleşik bir tasarıma sahiptir. VİZYONUMUZ Kalıcı, sürdürülebilir ve uygulanabilir öğrenme tasarım prensipleri ile dünyanın en etkili ve verimli eğitim tasarımcısı ve uygulayıcısı olmaktır.. MİSYONUMUZ Bilginin davranışa dönüşmesini sağlamak, Tüm ekosistemi kapsayan sürdürülebilir modüler eğitim modeli ile gelişimi desteklemek, Bilgiyi vaka çalışmaları ve deneyim sentezleri ile destekleyerek pekişmesini sağlamak ve uygulamaya hazır hale getirmektir. NEDEN BİLGİ ATÖLYESİ? •Bilgi Atölyesi geleneksel eğitim modellerinden farklı olarak, tümevarım ve tümdengelim disiplinini uygular. •İş simülasyonu ile sahadan gerçek örnekler sunarak ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilerek uygulanmasını sağlar. •Kazanılan beceriler sayesinde geleceğin ekosistemi ile bağ kuran bir iş gücü yaratır. •Değişen ve gelişen çalışma hayatı karşısında dinamik çözüm yöntemleri ile esneklik kazandırır. •Model tasarımı hızlı geribildirim döngüsü ve öğrenci/katılımcı merkezli kişisel değerlendirme üzerine kuruludur. •Sürece dayalı ilerlemesi doğrultusunda süreç boyunca eğitmen destek imkanı sunar. •Geleneksel Çevrimiçi öğrenme modellerinin aksine eğitim müfredat ve takvimi bellidir. Proje ve son teslim tarihleri bellidir, tüm eğitim bir plan doğrultusunda belirli/net şekilde ilerlemektedir. Bu özelliği ile Bilgi Atölyesi çevrimiçi öğrenmenin etkili bileşenlerinin bütünü olma özelliği taşır.